כפר עקב | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כפר עקב