ח'ורסא | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ח'ורסא