ענאתא / אל-עיסאוויה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ענאתא / אל-עיסאוויה