אום אל ח'יר | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אום אל ח'יר