מקאם ריג'לס סועפה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם ריג'לס סועפה