מקאם שייח א רפעי | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח א רפעי