מקאם אל קובייבת | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם אל קובייבת