מקאם נבי רבח | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי רבח