מקאם שייח אחמד תבן | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח אחמד תבן