מקאם נבי נון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי נון