מקאם נבי יקין | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי יקין