מקאם סת' זהרה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם סת' זהרה