שייח עיסא | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שייח עיסא