מקאם סלמן אל פרסי | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם סלמן אל פרסי