מקאם שייח' אחמד אל קס'ב | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח' אחמד אל קס'ב