מקאם אבו ג'וד | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם אבו ג'וד