שייח זיתון | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

שייח זיתון