אבו זרייד | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אבו זרייד