מקאם שייח ע'אנם | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם שייח ע'אנם