מחסום ג'יוס דרום 1012 | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ג'יוס דרום 1012