אורנית 1474 | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

אורנית 1474

Tue, 28 Dec 2021 מרחב התפר - סיור להכרת השטח
Tue, 26 Oct 2021 מובלעות אלקנה, מחסומי האני, אורנית וחבלה וג'יוס - סיור
Sun, 19 Sep 2021 אורנית, חבלה, עזון - סיור היכרות
Thu, 8 Jul 2021 הדרך למחסום ראס א-טירה חסומה במחסום
Wed, 16 Jun 2021 עזון מכותרת - ענישה קולקטיבית
Wed, 28 Apr 2021 סיור רענון במחסומים החקלאיים באזור המרכז
Mon, 22 Mar 2021 קלקיליה - מתחילים לחסן את התושבים בחיסון של מודרנה
Thu, 25 Feb 2021 מחסום חקלאי חדש מדרום לקלקיליה
Wed, 2 Jan 2019 אלקנה, אורנית, עזון, מחסומי פלאמיה - סיור קצר לחברה חדשה
Sun, 13 May 2018 מחסום פלאמיה צפון נפתח באחור של חצי שעה
Wed, 28 Mar 2018 אורנית 1474, בית אמין דרום (1447), עזון עתמה, עזון, חבלה (1393)
Mon, 12 Feb 2018 אורנית 1474, בית אמין דרום (1447), עזבת סלמאן צפון 1419, חבלה (1393)
Sun, 11 Feb 2018 אורנית 1474, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), חבלה (1393)
Mon, 29 Jan 2018 אורנית 1474, חבלה
Tue, 30 Jan 2018 מחסומי אורנית 1474 ובית אמין דרום (1447)...בעל אדמות באורנית אותן רואה רק מרחוק.
Sun, 7 Jan 2018 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 14 Dec 2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 26 Nov 2017 אורנית 1474, חבלה. יש לך 10 דונם? תעבוד לבד.
Tue, 24 Oct 2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
Sun, 8 Oct 2017 אורנית 1474, מחסום בית אמין דרום (1447)
Mon, 4 Sep 2017 אורנית 1474, מחסום בית אמין דרום (1447), מחסום חבלה (1393), עזון עתמה
Wed, 19 Jul 2017 אורנית 1474, מחסום בית אמין דרום (1447), מחסום חבלה (1393), מחסום עזבת סלמאן צפון 1419
Thu, 6 Jul 2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393)
Thu, 4 May 2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום עזבת סלמאן צפון 1419, עזון עתמה
Thu, 6 Apr 2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393), מחסום עזבת סלמאן צפון 1419, עזון
Sat, 6 May 2017 אורנית 1474, מחסום חבלה (1393)
Sat, 29 Apr 2017 מחסום אורנית מס' 1473 עדין סגור
Tue, 18 Apr 2017 אורנית 1474, חבלה
Tue, 28 Mar 2017 אורנית 1474, חבלה
Sun, 6 Sep 2015 סיור סביב מחסומי גדר: בית אמין, אבו סלמאן, ג'לעוד
מחסום אורנית