עזבת סלמאן צפון 1419 | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עזבת סלמאן צפון 1419