Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

בקעת הירדן

Thu, 14 Jul 2022 פוגרום יהודי בראס א-תין
Mon, 6 Jun 2022 בקעת הירדן: ההתנחלויות מייבשות את מעיינות הבקעה
Thu, 9 Jun 2022 ליווי רועים ועזרה בבית, בקעת הירדן
Sat, 14 May 2022 ליווי רועים מסמרה, צפון בקעת הירדן
Thu, 21 Apr 2022 עין חילווה: בריכת השקייה חדשה
Thu, 12 May 2022 בקעת הירדן, ליווי רועים
Thu, 14 Apr 2022 לווי רועים אצל פאדל מיישוב רועים באזור חמרה
Sun, 13 Mar 2022 בקעת הירדן - בעקאבה הורסים בתים
Thu, 10 Mar 2022 עין אל חילווה מול התנחלות משכיות
Sun, 6 Mar 2022 בקעת הירדן, פסאיל
Sun, 27 Feb 2022 ביקור בבקעת הירדן: "למתנחלים יש אישור חריג"
Thu, 3 Mar 2022 חמרה הפלסטינית: ליווי רועים בגשם
Sun, 20 Feb 2022 שבוע של ליווי רועים בבקעת הירדן (20.2 - 26.2.22)
Tue, 22 Feb 2022 יום מקסים בליווי רועים וכבשים מעין אל חילווה
Mon, 24 Jan 2022 ליווי רועים באזור פארסייה
Wed, 12 Jan 2022 בקעת הירדן
Fri, 17 Dec 2021 ביקור עבודה בחאלת מכחול
Wed, 22 Dec 2021 ליווי רועים בקעת הירדן
Thu, 3 Feb 2022 ליווי רועים פלסטינים בבקעת הירדן
Sat, 22 Jan 2022 ליווי רועים בבקעת הירדן
Fri, 21 Jan 2022 חמרה - ליווי רועים
Wed, 19 Jan 2022 ליווי רועים בסמרה, צפון בקעת הירדן
Sun, 16 Jan 2022 ביקור בקהילות הרועים
Thu, 13 Jan 2022 ליווי רועים בסמרה והיתקלות עם מתנחלים
Wed, 12 Jan 2022 ליווי רועים בסמרה
Thu, 6 Jan 2022 עין חילווה: ליווי רועים קטנים
Sat, 8 Jan 2022 ליווי רועים בבקעת הירדן
Mon, 3 Jan 2022 ליווי רועים מפארסייה
Sun, 26 Dec 2021 ליווי קצר ושקט בח'לת מכחול
Mon, 27 Dec 2021 עין שיבלי: התעללות המתנחלים גוברת. הצבא לא מתערב
Sun, 5 Dec 2021 חומסה: הורסים מגורים, חדידיה: גונבים אדמה
Tue, 7 Dec 2021 פארסייה: מתנחלים החרימו 10 עיזים והחזירו
Tue, 30 Nov 2021 ליווי רועים באזור פארסיה
Tue, 23 Nov 2021 בקעת הירדן - בח'לת מכחול, שיחת נשים מהנה
Fri, 26 Nov 2021 בקעת הירדן, סמרה אום-זוקא
Thu, 25 Nov 2021 בקעת הירדן - המרעה עבר בשלום ללא הפרעה של חיילים ומתנחלים
Fri, 19 Nov 2021 בקעת הירדן - פעילות בבורות מים של פלסטינים
Mon, 22 Nov 2021 ניצול, שלילת זכויות, שכר רעב = מעסיקים יהודים
Mon, 15 Nov 2021 ליווי רועים שקט ורגוע בבקעה, בסמרה
Fri, 19 Nov 2021 בקעת הירדן: איסוף מים לבורות
Sun, 21 Nov 2021 בקעת הירדן: ליווי שקט ביום חורפי בסמרה
Mon, 22 Nov 2021 פארסייה: המרעה דל מאוד
Wed, 3 Nov 2021 בקעת הירדן - העברת ציוד לאחת הקהילות
Fri, 12 Nov 2021 ליווי רועים באזור חמרה: העדר טס לגבהים
Thu, 21 Oct 2021 ח'לת מכחול: שטיחים לקראת החורף
Thu, 28 Oct 2021 ליווי רועים באזור אום זוקא
Sun, 14 Nov 2021 ליווי רועים בפארסיה בקעת הירדן
Mon, 8 Nov 2021 עין אל חילווה - סגור בפני הצאן הפלסטיני
Thu, 4 Nov 2021 עין אל שיבלי: ליווי רועים
Mon, 1 Nov 2021 בקעת הירדן - לווי רועים ודיווח על הרס עם קואליציית הבקעה
Tue, 2 Nov 2021 הריסות באל מייתה, בקעת הירדן: למה הרסו? מה זה משנה למה?
Sat, 6 Nov 2021 סמרה, בקעת הירדן: כל זה היה פעם שייך לפלסטינים
Wed, 20 Oct 2021 אזור אום זוקא: ליווי רועים
Tue, 12 Oct 2021 ליווי רועים באזור אום זוקא
Sat, 16 Oct 2021 ח'רבת חאלת מכחול: אזקו את האם ולא אפשרו לה להיניק
Thu, 14 Oct 2021 צפון בקעת הירדן: מותר למתנחלים אסור לפלסטינים
Thu, 9 Sep 2021 ליווי רועים בסמרה, בקעת הירדן
Thu, 7 Oct 2021 ביקור משפחות בבקעה: מבקשים שטיחים לפני החורף
Thu, 23 Sep 2021 עין אל חילווה: למתנחלים יש פנטזיה
Tue, 5 Oct 2021 ליווי רועים בבקעת הירדן: עוג'ה ופסאיל
Tue, 14 Sep 2021 עין סכות צפון הבקעה: ליווי רועים
Tue, 28 Sep 2021 בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים למרעה וביקור רחפן
Wed, 8 Sep 2021 בקעת הירדן: 4 דוחות על ליווי רועים
Wed, 21 Jul 2021 ראס א-תין: צה"ל גנב להם את המים והחרים מהם את הטרקטור
Thu, 27 May 2021 ילדה מחדידיה: אני מבקשת מאלוהים להסיר את מכת הכיבוש
Mon, 12 Apr 2021 בקעת הירדן: ״אני חיה כציפור בכלוב, ללא מוצא״
Thu, 29 Apr 2021 בקעת הירדן: ביקור משפחות ברמדאן
Fri, 28 May 2021 בקעת הירדן: "אבל מה, אתה חושב שהערבים לא רוצים גם כן מים?"
Wed, 28 Apr 2021 ביקור בבקעת הירדן בסימן מים
Thu, 13 May 2021 ביקור משפחות בבקעת הירדן
Wed, 5 May 2021 חומסה: נמשכת ההתעללות, והצרות לא נגמרות
Thu, 29 Apr 2021 עוג'ה בקעת הירדן: הצבא מקבל פקודות ממתנחלים פורעי חוק
Wed, 14 Apr 2021 בקעת הירדן: ושאבתם מים בדמעה
Sun, 4 Apr 2021 פסאיל בקעת הירדן: אנשים שבורים
Thu, 31 Dec 2020 גן ילדים באל מליח: נהרס על ידי הצבא שוב ושוב ושוב
Wed, 3 Feb 2021 בחומסה בבקעת הירדן שוב השאיר הצבא אנשים ותינוקות ללא קורת גג
Wed, 27 Jan 2021 חמאם אל מליח: שוד לאור יום
Sun, 24 Jan 2021 המינהל האזרחי בבקעת הירדן: להרוס להם! להרוס! להרוס!
Mon, 4 Jan 2021 בקעת הירדן: היום לא הגיע הבולדוזר
Thu, 14 Jan 2021 ביקור וסיוע בבקעת הירדן
Thu, 14 Jan 2021 בקעת הירדן: בין שמיים וארץ
Sat, 7 Nov 2020 בקעת הירדן: 15 משפחות יגורשו מבתיהן השבוע בגלל תרגיל צבאי באזור אל בורג' 
Thu, 3 Dec 2020 בקעת הירדן: ביקור משפחות, גן ילדים, מרפאה
Tue, 24 Nov 2020 הפגנה פלסטינית בבקעת הירדן – נגד הריסות בתים (חומסה) ושאר עוולות הכיבוש
Thu, 5 Nov 2020 בקעת הירדן - ביקור משפחות, גן ילדים, מרפאה, ליווי צאן
Sun, 30 Aug 2020 עין סכות, בקעת הירדן - יום המעין המאושר
Tue, 15 Sep 2020 בקעת הירדן: אם הישראליות יבואו אליך שוב נעצור אותך
Tue, 8 Sep 2020 ליווי רועים בבקעת הירדן הלוהטת
Thu, 27 Aug 2020 בקעת הירדן: חיילים, תסתכלו להם בעיניים
Thu, 13 Aug 2020 בקעת הירדן: חלוקת מזון לקהילות רועים מרוחקות
Thu, 6 Aug 2020 בקעת הירדן: חלוקת מזון לנזקקים
Wed, 5 Aug 2020 בקעת הירדן: הגונב מגנב פטור? לא
Thu, 2 Jul 2020 טיול של יהודים בבקעת הירדן עין סכות: זה הכל שלנו
Sun, 14 Jun 2020 בקעת הירדן: הסיפוח יהרוג לבַּני את התקווה וזה יביא אלימות
Wed, 17 Jun 2020 בקעת הירדן: סיור לעיתונאי מהניו יורק טיימס
Wed, 26 Feb 2020 סיור בבקעת הירדן עם עתונאים
Wed, 3 Jun 2020 בקעת הירדן תיאסיר: ומה שהיה הוא שיהיה
Mon, 13 Apr 2020 בקעת הירדן: גנבת/החרמת שופל (לפלסטיני) וגם הכרחת אותו לשלם
Tue, 2 Jun 2020 בקעת הירדן: למה פורצות שריפות רק בשדות התבואה של הפלסטינים
Sun, 31 May 2020 מ' מהבקעה: האיום בסיפוח ממלא אותנו בחרדות ודאגות קיומיות
Mon, 18 May 2020 בקעת הירדן
Thu, 16 Apr 2020 בקעת הירדן: בחסות הקורונה המתנחלים מגבירים את הפרעות
Sat, 28 Mar 2020 דוח קורונה: הפלסטינים בבקעת הירדן מצייתים להנחיות הבידוד
Mon, 23 Mar 2020 דוח קורונה, בקעת הירדן: סגר מוחלט בשטחים הכבושים
Fri, 27 Mar 2020 בקעת הירדן: בימי הקורונה המתנחלים מגבירים את הפגיעה במקומיים
Thu, 19 Mar 2020 בקעת הירדן - מחסור במזון
Tue, 24 Mar 2020 דוח מימי קורונה, בקעת הירדן: כל משפחה מסתגרת בדלת אמותיה
Thu, 26 Mar 2020 דוח קורונה: בהתערבות משפטית הצבא הסיר חסימה שהקים באל פאריסיה בקעת הירדן
Thu, 26 Mar 2020 דוח קורונה, בקעת הירדן: הצבא הורס, מחרים, משאיר אנשים ללא קורת גג
Mon, 23 Mar 2020 דוח בימי קורונה: בבקעת הירדן הצבא חוסם לקהילת פאריסייה את הגישה לכביש הראשי
Fri, 28 Feb 2020 בקעת הירדן: במעלה ההר מתקדמת הגדר החדשה שנבנית כדי להצר את המרחב הפלסטיני
Wed, 19 Feb 2020 בקעת הירדן: סיור בצפון הבקעה לעוזרים של חברי קונגרס אמריקנים
Sat, 22 Feb 2020 בקעת הירדן: לגנוב אדמה, לנכס עם גדר תיל. כדי לדחוק את המקומיים
Wed, 12 Feb 2020 בקעת הירדן, עין אל חילווה, ליווי רועים באזור התנחלות משכיות
Sun, 2 Feb 2020 בקעת הירדן: פגישה בנושא פנלים סולריים
Wed, 5 Feb 2020 בקעת הירדן: הכלבים נובחים והשיירה עוברת
Sat, 1 Feb 2020 בקעת הירדן מתנחלים תוקפים - פלסטינים נעצרים
Fri, 31 Jan 2020 בבקעת הירדן נעלמו שני צעירים. לא נורא, הם לא יהודים
Thu, 16 Jan 2020 בקעת הירדן: הבקעה היא משוואה עם נעלמים
Tue, 14 Jan 2020 בקעת הירדן: הטרור חוגג את נצחונו !!
Thu, 2 Jan 2020 ביקור משפחות פלסטיניות בבקעת הירדן
Tue, 31 Dec 2019 התנחלויות בקעת הירדן מקיימות מצוות גזל אדמות לאור יום
Tue, 31 Dec 2019 בקעת הירדן: שנת 2019 הסתיימה, ליווי הרועים ימשיך
Wed, 1 Jan 2020 בקעת הירדן: ברוכה הבאה שנת 2020?
Tue, 24 Dec 2019 ?Jordan Valley: And tomorrow how the children will get to school
Sat, 28 Dec 2019 בקעת הירדן: מצור הוטל על יותר מ-100 אנשים, ילדים וזקנים, עד סוף החורף
Fri, 20 Dec 2019 הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
Sun, 22 Dec 2019 בקעת הירדן, המתנחל לפלסטיני: נכון שמעולם לא השפלתי אותך?
Wed, 11 Dec 2019 בקעת הירדן: ליווי רועים וביקור בקהילה בראס אל אחמאר
Thu, 12 Dec 2019 בקעת הירדן: מושג חדש, החרמת טובין על ידי הצבא בטענה זו או אחרת, ואף אחד לא יודע איך לצאת מזה
Thu, 12 Dec 2019 רשאש: המערב הפרוע בבקעת הירדן
Tue, 3 Dec 2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
Wed, 4 Dec 2019 בקעת הירדן: מחכים בקוצר רוח לגשם שיהיה לעדר הרבה אוכל
Wed, 27 Nov 2019 בקעת הירדן: למה שלא תגייסו אותם ישר להתנחלות
Wed, 20 Nov 2019 בקעת הירדן: ביקור משפחות רועים ותקרית אלימה עם המתנחלים
Wed, 13 Nov 2019 בקעת הירדן, רשאש: מתנחל מטריד באלימות פעילת שלום ישראלית
Tue, 12 Nov 2019 בקעת הירדן: מאחז "מלאכי השלום" שהם מלאכי החבלה...
Sat, 9 Nov 2019 בקעת הירדן: הצבא מחרים רכוש של פלסטינים ומאלץ אותם לשלם עבורו
Wed, 30 Oct 2019 רשאש בקעת הירדן: יום שקט עבר על הרועים והצאן
Wed, 11 Sep 2019 בקעת הירדן, רשאש: ליווי רועים למרעה
Wed, 6 Nov 2019 רשאש, בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים כנגד מתנחלים והצבא
Wed, 6 Nov 2019 בקעת הירדן: ביקורים אצל ידידנו מקהילות הרועים
Tue, 13 Aug 2019 בקעת הירדן: משפחה שבורה כל כך
Wed, 30 Oct 2019 בקעת הירדן ביקורים במאהלים של המקומיים, אלימות נגד מוסקים בכפר יתמא
Fri, 27 Sep 2019 בקעת הירדן: ביקור במאהלים
Sun, 6 Oct 2019 בקעת הירדן: ביקור משפחות ופגישות עם מכרים ותיקים
Fri, 4 Oct 2019 בקעת הירדן: אם רציתם לדעת מהיכן צומחת תרבות השקר הישראלי
Fri, 4 Oct 2019 יום טיפול ברפואה משלימה בקהילת רועים בבקעת הירדן
Wed, 18 Sep 2019 בקעת הירדן: בחורף האחרון, הגיעו כוחות צבא והרסו את הבית פעם נוספת
Wed, 11 Sep 2019 ביקור במאהלי הרועים בבקעת הירדן
Wed, 4 Sep 2019 ביקור בקהילות הרועים בבקעת הירדן
Fri, 30 Aug 2019 בקעת הירדן: מתנדבי שלום מלווים רועים - חיילי צה"ל מלווים מתנחלים
Mon, 26 Aug 2019 סיור בבקעת הירדן עם שלושה דיפלומטים
Wed, 4 Sep 2019 בקעת הירדן: הרועים יוצאים מוקדם וחוזרים מוקדם עקב החום
Wed, 21 Aug 2019 בקעת הירדן: האם הכיבוש ניצח את עודה, שאשתו פצועה קשה ובתו התינוקת נהרגה וביתו נהרס כליל?
Fri, 16 Aug 2019 בקעת הירדן, עין סכות: יום כיף בבריכה הקרירה והקסומה
Wed, 31 Jul 2019 הריסות בבקעת הירדן: אתם יכולים לשער בנפשכם – 40 מעלות ואין שום מחסה, ואין חשמל ואין מקרר?
Sat, 10 Aug 2019 בקעת הירדן: היה יום כיף גדול
Sat, 3 Aug 2019 בקעת הירדן
Sun, 21 Jul 2019 בקעת הירדן: מאז החטא הקדמון של הגירוש הם עוברים למקום אחר עם צל של תקווה, ואנחנו הורסים ומגרשים
Wed, 17 Jul 2019 בקעת הירדן, דיר ג'ריר: ניצחון קטן בקרב קטן
Thu, 4 Jul 2019 בקעת הירדן: המתנחלים רועים דווקא בשדות המעובדים של הפלסטינים
Tue, 14 May 2019 בקעת הירדן:הצבא מתאמן ומתעלל
Thu, 13 Jun 2019 רשאש, בקעת הירדן: דו קרב בצהרי היום
Thu, 6 Jun 2019 בקעת הירדן: חג לנו, חג להם, בלי פינוי לתרגילי אש
Wed, 29 May 2019 יום שקט עם הרועים הבדואים ברשאש ועוג'ה
Sat, 1 Jun 2019 בקעת הירדן: לכבוד סוף הרמדאן, ערביי ישראל מביאים תרומות רבות לקהילות הרועים
Sat, 4 May 2019 בקעת הירדן: ביקור אצל קהילות הרועים עם נשים ערביות ישראליות
Mon, 4 Mar 2019 בקעת הירדן: ליווי רועים וביקור משפחות
Thu, 25 Apr 2019 בקעת הירדן: ימים שקטים בחול המועד פסח
Thu, 25 Apr 2019 בקעת הירדן, רשאש: עוד יום של ליווי רועים פלסטינים
Wed, 10 Apr 2019 בקעת הירדן: אחרי החורף המבורך המים עוברים להתנחלויות בלבד
Sat, 13 Apr 2019 בקעת הירדן: מפגש מרגש בין ערביי ישראל וערביי הגדה
Wed, 13 Mar 2019 דוח משלוש משמרות של ליווי רועים פלסטינים בבקעה
Wed, 6 Mar 2019 בקעת הירדן: הצבא והמשטרה מקבלים הוראות מהמתנחלים
Fri, 15 Mar 2019 בקעת הירדן: בשטחי המרעה אין כניסה לרועים פלסטינים, רק למתנחלים
Sat, 2 Feb 2019 בקעת הירדן
Sat, 23 Feb 2019 בקעת הירדן: שיתוף פעולה בין הצבא והמשטרה והמתנחלים
Wed, 13 Feb 2019 יום בבקעת הירדן
Tue, 5 Feb 2019 בקעת הירדן: החיילים מתאמנים - הפלסטינים מתקפלים
Sun, 6 Jan 2019 בקעת הירדן יפה מתמיד
Sun, 27 Jan 2019 בקעת הירדן - הריסות בתים סדרתיות ואכזריות , שוב ושוב
Wed, 6 Feb 2019 בקעת הירדן: בגלל תרגיל צבאי המקומיים נאלצו לעזוב את בתיהם
Mon, 4 Feb 2019 כך פועל צבא הכיבוש לטיהור בקעת הירדן
Sat, 19 Jan 2019 פסאיל, בקעת הירדן - "אין לי זמן לבכיות שלך," צעק החייל על האב כשהוא חותך את השמיכה של התינוקת
Thu, 13 Dec 2018 בקעת הירדן
Tue, 25 Dec 2018 בקעת הירדן: הבדל תהומי בתנאי החיים של הפלסטינים לעומת היהודים
Thu, 20 Dec 2018 בקעת הירדן: החורף המבורך הגיע. צילומים
Sat, 15 Dec 2018 בקעת הירדן: האם מתנחלים, או סתם חמדנים, מקימים בסתר עוד מאחז בלתי מורשה?
Fri, 7 Dec 2018 בקעת הירדן, רשרש: הצבא בשירות המתנחלים
Sat, 1 Dec 2018 דיווח מבקעת הירדן, ציטוט: מה שמותר לו (למתנחל) אסור לך (לפלסטיני)
Tue, 27 Nov 2018 גוכיה, מחסום מיוחד בבקעת הירדן
Fri, 23 Nov 2018 בקעת הירדן: כל חטאי הכיבוש פעם אחר פעם
Mon, 12 Nov 2018 בקעת הירדן: מתנחלי אום זוקא ממשיכים להתפשט על אדמה פלסטינית
Thu, 1 Nov 2018 בקעת הירדן: גשמי היורה הוסיפו כתמים ירוקים לנוף
Sat, 13 Oct 2018 בקעת הירדן: הורסים ומחרבים את חיי הרועים הפלסטינים
Wed, 10 Oct 2018 בקעת הירדן: היום שקט, מחר הכיבוש יכה אנושות בחדידיה
Tue, 2 Oct 2018 בקעת הירדן: עוד התנחלויות מתרחבות
Sat, 29 Sep 2018 בקעת הירדן: הצבא מתנכל לפעילי זכויות אדם בשטח
Thu, 20 Sep 2018 בקעת הירדן: כולם גונבים מים אבל רק הפלסטינים נענשים
Tue, 25 Sep 2018 בקעת הירדן: היהודים הורסים, גוזלים, גונבים באין מפריע
Sun, 16 Sep 2018 בקעת הירדן: שטח אש מסוכן לפלסטינים ולמתנחלים הוא מגרש משחקים
Wed, 12 Sep 2018 בקעת הירדן: סיור בגיהינום
Thu, 30 Aug 2018 בקעת הירדן, דומא
Wed, 5 Sep 2018 בקעת הירדן: שטחי אש הם מגרש המשחקים של המתנחלים
Tue, 14 Aug 2018 פסאיל בקעת הירדן: הגירוש מהגיהנום
Tue, 7 Aug 2018 בקעת הירדן: מסביב יהום הכיבוש ובפנים המוסיקה מחברת בין אנשים
Thu, 9 Aug 2018 בקעת הירדן: רחוק מעין הציבור בישראל - הכיבוש מתרחב
Wed, 18 Jul 2018 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Sat, 4 Aug 2018 בקעת הירדן: ביקור בח'רבת מכחול ועין אל חילווה
Wed, 27 Jun 2018 סיור לסגנית השגריר השוויצרי, ולעוזרת המדינית בשגרירות
Wed, 4 Jul 2018 בקעת הירדן
Wed, 4 Jul 2018 בקעת הירדן
Wed, 20 Jun 2018 בקעת הירדן הפלסטינית - בוערת
Thu, 24 May 2018 בקעת הירדן: בתחבולות תעשה לך כיבוש
Wed, 5 Apr 2006 בקעת הירדן
Wed, 16 May 2018 בקעת הירדן: הכיבוש נמשך וכך גם חייהם הקשים של תושביו
Thu, 3 May 2018 בקעת הירדן
Mon, 16 Apr 2018 בקעת הירדן: מתנחלים מטרידים פלסטינים אחרי שפעילי שלום ביקרו אותם
Tue, 1 May 2018 ברדלה צפון בקעת הירדן: עכשיו גם החיילים עוקרים זיתים וחותכים צינורות השקייה
Tue, 27 Mar 2018 בקעת הירדן דרום, ליווי עדרים פלסטינים
Mon, 2 Apr 2018 בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים למרעה
Tue, 16 Jan 2018 בקעת הירדן, שמירה על קשר
Sat, 24 Feb 2018 בקעת הירדן: עוד מאחז פיראטי הוקם, הפעם בתוך מחנה צבאי נטוש
בקעת הירדן
Sat, 3 Feb 2018 בקעת הירדן: נמשכות ההתנכלויות והרדיפות אחרי הרועים
Fri, 2 Feb 2018 בקעת הירדן: הצבא והמתנחלים נגד קהילות הרועים
Sat, 20 Jan 2018 הכיבוש מתנער מאחריותו לחקלאים הפלסטינים בשטחי C
Fri, 22 Dec 2017 בקעת הירדן: מי השליך פגרי כבשים ליד מעין אל חילווה?
Sat, 16 Dec 2017 בקעת הירדן: מתנחלי משכיות תוקפים
Thu, 14 Dec 2017 תצפית בבקעת הירדן וביקור משפחות פלסטיניות
Wed, 22 Nov 2017 הריסות הריסות ועוד הריסות
Mon, 13 Nov 2017 איך מרגישים כאשר חרב הגירוש מביתך מאיימת מעל ראשך?
Sat, 4 Nov 2017 בקעת הירדן: מתנחל היכה פלסטיני באתר נופש משותף
Mon, 11 Sep 2017 בקעת הירדן, עוג'ה: הצבא בשירות המתנחלים
Mon, 30 Oct 2017 בקעת הירדן, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Fri, 13 Oct 2017 בקעת הירדן: ביום טוב רועים רחוק
Mon, 9 Oct 2017 משאית של המנהל האזרחי החרימה את כל הציוד
Mon, 2 Oct 2017 בקעת הירדן: ההתעללות נמשכת
Mon, 11 Sep 2017 בקעת הירדן, עוג'ה: ליווי רועים פלסטינים
Tue, 29 Aug 2017 בקעת הירדן, ח'רבת מכחול
Fri, 25 Aug 2017 בקעת הירדן (עוג'ה) - צה"ל בשירות המתנחלים
Fri, 18 Aug 2017 בקעת הירדן: יום שמתחיל בהתעללות, ומסתיים בכיף מים לילדי הבקעה
Tue, 18 Jul 2017 בקעת הירדן
Wed, 2 Aug 2017 בקעת הירדן, ביקור עם אנשי "תורת הטאו"
Mon, 24 Jul 2017 בקעת הירדן
Sat, 22 Jul 2017 בקעת הירדן: נער פלסטיני נהרג בהתפוצצות נפל צה"לי
Thu, 29 Jun 2017 בקעת הירדן: אצל הפלסטינים מדבר ושממה, אצל המתנחלים ברכות ודשאים
Tue, 20 Jun 2017 מתנחלי אום זוקא ממשיכים לפרוע ברועים מסַמְרָה
Tue, 23 May 2017 בקעת הירדן: מי גונב ממי מים ואדמה, חירות ופרנסה?
Sat, 20 May 2017 שמורת אום זוקה: המאחז הפיראטי חזר. ברדלה: מצוקת המים גוברת
Tue, 21 Feb 2017 בקעת הירדן
Tue, 14 Feb 2017 בקעת הירדן, כפר עקבה- נקודת אור של יוזמה פלסטינית, שלא נהרסה על ידי המנהל
Thu, 29 Dec 2016 בקעת הירדן
Tue, 20 Dec 2016 בקעת הירדן
Thu, 15 Dec 2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 11 Dec 2016 בקעת הירדן
Thu, 8 Dec 2016 בקעת הירדן
Tue, 29 Nov 2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 29 Nov 2016 בקעת הירדן, גוכיה
Thu, 18 Aug 2016 בקעת הירדן, חמרה והסביבה
Wed, 6 Apr 2016 מתנחלים חוסמים דרך לקהילות הרועים
Tue, 10 Nov 2015 בקעת הירדן. החרמת רכוש ושיגרת גירוש
Thu, 10 Sep 2015 בקעת הירדן, ביקור אצל משפחות שבתיהן נהרסו בידי הצבא
Thu, 27 Jul 2006 מחסומי בקעת הירדן: קושי לפלסטינים במעבר ובמסחר - אפילו בתוך הגדה עצמה
Tue, 6 Jun 2006 מחסומי בקעת הירדן
Tue, 31 Jan 2006 בקעת הירדן, חמרה (בקעות)