Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ביר נבאלא (ראפאת)

Thu, 21 Oct 2021 סיבוב התעדכנות במחסומי צפון ירושלים
Sun, 11 Jul 2021 בשכונות הפלסטיניות-ירושלמיות משלמים מיסים לעירייה ולא מקבלים שירותים כמתבקש
Sat, 2 Feb 2013 סיור למובלעות מצפון לירושלים, יום שבת 2.2.13
Wed, 13 Jan 2010 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 13.1.10, אחה"צ
Wed, 5 Aug 2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
Wed, 3 Dec 2008 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 3.12.08, אחה"צ
Wed, 3 Sep 2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 3.9.08, בוקר
Sun, 31 Aug 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 31.8.08, אחה"צ
Sun, 17 Aug 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.8.08, אחה"צ
Sun, 3 Aug 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 3.8.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Tue, 22 Jul 2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Sun, 20 Jul 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.7.08, אחה"צ
Tue, 24 Jun 2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Wed, 14 May 2008 א-ראם, ביר נבאלא, קלנדיה, יום ד' 14.5.08, אחה"צ
Sun, 11 May 2008 ביר נבאלא, ענאתא, קלנדיה, יום א' 11.5.08, בוקר
Sun, 20 Apr 2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.4.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 א-ראם, עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 30.3.08, אחה"צ
Mon, 15 Oct 2007 ביר נבאלא, ענאתא, קלנדיה, יום ב' 15.10.07, אחה"צ
Tue, 25 Sep 2007 קלנדיה, ביר-נבאללה
ביר נבאלא (ראפאת)
Sun, 17 Jun 2007 קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.6.07, אחה"צ
Wed, 23 May 2007 ארם,קלנדיה, ביר נבאלה, ליל
Sun, 22 Apr 2007 קלנדיה וביר נבאללה
Mon, 16 Apr 2007 קלנדיה וסביבתה
Wed, 11 Apr 2007 ביר נבאלה
Wed, 7 Mar 2007 ענתה, ביר נבאלה
Wed, 7 Feb 2007 ביר נבאלה, קלנדיה
Wed, 31 Jan 2007 ביר נבאלה, קלנדיה, א-ראם
Sun, 17 Dec 2006 קלנדיה וביר נבאללה
Sun, 3 Dec 2006 קלנדיה, ביר נבאללה, ליל
Sun, 5 Nov 2006 קלנדיה וביר נבאללה
Sun, 22 Oct 2006 א-ראם, קלנדיה ובית נבאללה
Wed, 11 Oct 2006 קלנדיה
Tue, 16 May 2006 א-ראם, קלנדיה, ביר נבאללה
Wed, 14 Sep 2005 ביר נבאלא (ראפאת), קלנדיה