פלאמיה דרום (935) | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פלאמיה דרום (935)

Thu, 10 Sep 2020 פלאמיה צפון - המחסום נפתח באיחור של 20 דקות
Mon, 24 Aug 2020 פלאמיה דרום (935), וצפון (914) אין תלונות חוץ מעצם קיום המחסום לחקלאים
Tue, 3 Mar 2020 סכנה: כאן בונים! הרחבת התנחלויות אלקנה ועץ אפרים או התנחלות חדשה?
Wed, 23 Oct 2019 ג'יוס צפון 965 השער נעול. המפתח אבד
Wed, 30 Oct 2019 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
Wed, 30 Oct 2019 שגרת כיבוש, עבודות הרחבה בכניסה לעזון
Thu, 3 Oct 2019 מובלעת אלקנה, עזון, מחסומי פלאמיה צפון ודרום חבלה - מיני סיור עם שתי אורחות
Sun, 26 May 2019 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
Sun, 26 May 2019 מחסומי פלאמיה - "החיילים מגיעים באיחור כל יום" מתלונן אחד העוברים.
Thu, 21 Feb 2019 מובלעת אלקנה, מחסומי אורנית , פלאמיה, חבלה
Wed, 3 Apr 2019 הכניסה הראשית לעזון חסומה בבטונדות
Thu, 31 Jan 2019 פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
Wed, 23 Jan 2019 עזון, פלאמיה דרום (935), פלאמיה צפון (914)
Wed, 2 Jan 2019 אלקנה, אורנית, עזון, מחסומי פלאמיה - סיור קצר לחברה חדשה
Wed, 21 Nov 2018 מחסומי פלאמיה - תלונות על הקטנת מספר הרשיונות למעבר
Mon, 22 Oct 2018 מחסום פלאמיה. שגרת הכיבוש-הכל בסדר, המחסום עובד כמו שאנשים רוצים, למרות שהאנשים לא רוצים אותו בכלל.
Mon, 13 Aug 2018 פלאמיה צפון: עונש קולקטיבי
Sun, 29 Jul 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935) מאחרים לפתוח. החום נורא. ממתינים בשמש.
Mon, 23 Jul 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935) המחסום בכניסה לעזון - דרוך
Sun, 17 Jun 2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
Thu, 14 Jun 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
Mon, 4 Jun 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
Sun, 13 May 2018 מחסום פלאמיה צפון נפתח באחור של חצי שעה
Mon, 28 May 2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), פלאמיה
Thu, 24 May 2018 ג'יוס, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
Tue, 17 Apr 2018 מחסומי פלאמיה צפון ודרום: האדמות החקלאיות מתרחקות מבעליהן יותר ויותר
Mon, 26 Mar 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
Thu, 12 Apr 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
Sun, 1 Apr 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
Tue, 20 Mar 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935)
Tue, 27 Feb 2018 פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), כפר ג'מאל
Sun, 11 Feb 2018 אורנית 1474, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), חבלה (1393)
Wed, 27 Dec 2017 עיריית ג'יוס, מחסומי פלאמיה, ג'יוס צפון, שני חקלאים שנעצרו ושוחררו למחרת
Wed, 20 Dec 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 14 Dec 2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 4 Dec 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 13 Nov 2017 ג'יוס דרום 1012, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל, עזון
Tue, 24 Oct 2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
Wed, 8 Nov 2017 מחסום חבלה (1393), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sat, 4 Nov 2017 ג'יוס דרום 1012, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 22 Oct 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 26 Sep 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 1 Oct 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 7 Sep 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 27 Aug 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 21 Aug 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
Mon, 7 Aug 2017 הכיבוש מאורגן
Mon, 24 Jul 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Wed, 5 Jul 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 20 Jun 2017 כפר ג'מאל, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), קלקיליה
Thu, 11 May 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 2 Apr 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 26 Feb 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 7 Feb 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
Wed, 22 Feb 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 12 Feb 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Wed, 1 Feb 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 24 Jan 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 5 Jan 2017 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Wed, 21 Dec 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 6 Dec 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עזון
Sun, 4 Dec 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
Tue, 29 Nov 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
Sun, 20 Nov 2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
Mon, 14 Nov 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 8 Nov 2016 כפר כור, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזון
Mon, 31 Oct 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, רמאדין
Mon, 31 Oct 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, מעבר אליהו
Sun, 9 Oct 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
Mon, 22 Aug 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 29 Aug 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 15 Aug 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Thu, 11 Aug 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Wed, 3 Aug 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
Sun, 17 Jul 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה צפון (914)
Tue, 28 Jun 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
Sun, 19 Jun 2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 20 Jun 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Mon, 16 May 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 15 May 2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 15 May 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Wed, 4 May 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 17 Apr 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 10 Apr 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Sun, 3 Apr 2016 ג'יוס, מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב, עסלה
Sun, 27 Mar 2016 מחסומי מרחב התפר. שמחים לכל רגע שאינו בעייתי להגיע לאדמותיהם
Sun, 20 Mar 2016 מחסום ח'רבת עסלה (1231), מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), עזבת אלטביב
Mon, 14 Mar 2016 מחסום פלאמיה דרום (935)
Wed, 9 Mar 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)