עופר | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עופר

Sat, 15 Jun 2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
Mon, 24 Feb 2020 עופר - הסתה, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 10 Feb 2020 עופר - דיון נוסף במשפטה של ח'אלדה ג'ראר
Mon, 3 Feb 2020 עופר - חברות ופעילות בהתארגנות בלתי מותרת וביצוע שרות
Wed, 29 Jan 2020 עופר - חברות ונשיאת תפקיד בהתאחדות בלתי מותרת
Wed, 15 Jan 2020 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Jan 2020 עופר - איסור פרסום, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 30 Dec 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), יידוי אבנים
Sun, 15 Dec 2019 עופר - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Sun, 3 Nov 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 1 Dec 2019 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
Wed, 20 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זיכוי
Sun, 17 Nov 2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, מאסר מותנה
Tue, 12 Nov 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Wed, 6 Nov 2019 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Nov 2019 עופר - הפרות סדר (הפגנות), זריקת חפץ מבעיר
Wed, 23 Oct 2019 עופר - גזר דין, הסתה
Tue, 24 Sep 2019 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Sun, 15 Sep 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Sun, 1 Sep 2019 עופר - הארכת מעצר, סטודנטים
Sun, 25 Aug 2019 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
Sun, 18 Aug 2019 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Tue, 6 Aug 2019 עופר - מפלילים, קשירת קשר לגרימת מוות
Tue, 6 Aug 2019 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 22 Jul 2019 עופר - הסתה, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 8 Jul 2019 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Tue, 2 Jul 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 1 Jul 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 17 Jun 2019 עופר - בעיות בריאות, נשים
Mon, 10 Jun 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 13 May 2019 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 29 Apr 2019 עופר - הארכת מעצר, נשים
Mon, 15 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 3 Apr 2019 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Mon, 8 Apr 2019 עופר - נשים, סכינים
Mon, 1 Apr 2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Sun, 24 Mar 2019 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 17 Mar 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 11 Mar 2019 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Sun, 3 Mar 2019 עופר - דיון בדלתיים סגורות, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Wed, 20 Feb 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Wed, 20 Feb 2019 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 13 Feb 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Wed, 6 Feb 2019 עופר - הארכת מעצר, מתן מקלט
Wed, 30 Jan 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Mon, 14 Jan 2019 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Mon, 7 Jan 2019 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 26 Dec 2018 עופר - התעללות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 17 Dec 2018 עופר - חקירת עד, מאבק עממי
Wed, 12 Dec 2018 עופר - נשים, קטינים
Mon, 3 Dec 2018 עופר - יידוי אבנים, מאסר מותנה
Mon, 12 Nov 2018 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 4 Nov 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, נשים
Wed, 24 Oct 2018 עופר - גדר הפרדה, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 17 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, התעללות
Tue, 9 Oct 2018 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 10 Oct 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 26 Sep 2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 12 Sep 2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Wed, 5 Sep 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר עד תום ההליכים
Wed, 29 Aug 2018 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 29 Aug 2018 עופר - התעללות, נשים
Sun, 19 Aug 2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Wed, 15 Aug 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 16 Aug 2018 עופר - התעללות, חקירת עד
Sun, 12 Aug 2018 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
Wed, 8 Aug 2018 עופר - התעללות, חקירת עד
Wed, 1 Aug 2018 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, יידוי אבנים
Tue, 31 Jul 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 22 Jul 2018 עופר - התעללות, חקירת עד
Sun, 15 Jul 2018 עופר - יידוי אבנים, נשים
Wed, 11 Jul 2018 עופר - הסתה, מעצר מנהלי
Wed, 4 Jul 2018 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Sun, 24 Jun 2018 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, יידוי אבנים
Wed, 6 Jun 2018 עופר - חקירת עד, יידוי אבנים
Wed, 30 May 2018 עופר - בעיות בריאות, יידוי אבנים
Wed, 23 May 2018 עופר - הסתה, יידוי אבנים
Sun, 29 Apr 2018 עופר - מאבק עממי, קטינים
Wed, 25 Apr 2018 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 12 Apr 2018 עופר - בעיות בריאות, הובלת העצורים - התעללות
Wed, 28 Mar 2018 עופר - נשים, תקיפת חייל/שוטר
Sun, 18 Mar 2018 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Sun, 4 Mar 2018 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 28 Feb 2018 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
Wed, 14 Feb 2018 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 16 Jan 2018 עופר - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Sun, 31 Dec 2017 עופר - לאור הספק ביכולותיה של החשודה מהבחינה הקוגניטיבית...
Tue, 26 Dec 2017 עופר - גזר דין, הפרעה לחייל במילוי תפקידו
Sun, 17 Dec 2017 עופר - גזר דין, יידוי אבנים
Wed, 13 Dec 2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 30 Nov 2017 עופר - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 22 Nov 2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
Wed, 15 Nov 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 1 Nov 2017 עופר - נשים, סטודנטים
Wed, 25 Oct 2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Sun, 1 Oct 2017 עופר - שוהים בלתי חוקיים, שחרור בערבות
Sun, 24 Sep 2017 עופר - התעללות, מעצר מנהלי
Wed, 13 Sep 2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מעצר מנהלי
Sun, 27 Aug 2017 עופר - הסתה, עסקת טיעון
Sun, 20 Aug 2017 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Wed, 16 Aug 2017 עופר - בעיות בריאות, הסתה
Mon, 7 Aug 2017 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Mon, 24 Jul 2017 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, עסקת טיעון
Sun, 9 Jul 2017 עופר - הארכת מעצר, מאבק עממי
Sun, 18 Jun 2017 עופר - בעיות בריאות, התעללות
Mon, 12 Jun 2017 עופר - מעצר מנהלי, קנסות
Wed, 7 Jun 2017 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Sun, 21 May 2017 עופר - נשים, סכינים
Wed, 17 May 2017 עופר - מעצר מנהלי, נשים
Wed, 3 May 2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 19 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 19 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 5 Apr 2017 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 5 Apr 2017 עופר - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 13 Mar 2017 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Sun, 5 Mar 2017 עופר - גזר דין, מאבק עממי
Wed, 22 Feb 2017 עופר - גזר דין, ערר/ערעור
Wed, 8 Feb 2017 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 29 Jan 2017 עופר - נשים, סכינים
Tue, 24 Jan 2017 עופר - מאבק עממי, שחרור בערבות
Tue, 17 Jan 2017 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 4 Jan 2017 עופר - קטינים
Tue, 20 Dec 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 Dec 2016 עופר - גזר דין, זריקת חפץ מבעיר
Tue, 6 Dec 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, עסקת טיעון
Wed, 14 Dec 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, חקירת עד
Sun, 4 Dec 2016 עופר - גדר הפרדה, הארכת מעצר
Sun, 27 Nov 2016 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 23 Nov 2016 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 21 Nov 2016 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 9 Nov 2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
Mon, 7 Nov 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 2 Nov 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Thu, 29 Sep 2016 עופר - בעיות בריאות, סכינים
Sun, 9 Oct 2016 עופר - הסתה, מעצר עד תום ההליכים
Sun, 25 Sep 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 18 Sep 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Tue, 6 Sep 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 7 Sep 2016 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, מאסר מותנה
Mon, 29 Aug 2016 עופר - מעצר עד תום ההליכים, נשים
Wed, 24 Aug 2016 עופר - בעיות בריאות, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 24 Aug 2016 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 17 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
Wed, 10 Aug 2016 עופר - גזר דין, הסתה
Mon, 8 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 2 Aug 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 20 Jul 2016 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 13 Jul 2016 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, זריקת חפץ מבעיר
Wed, 13 Jul 2016 עופר - הארכת מעצר, התעללות
Sun, 10 Jul 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 22 Jun 2016 עופר - נשים, סכינים
Mon, 13 Jun 2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Mon, 6 Jun 2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Tue, 31 May 2016 עופר - בעיות בריאות, גזר דין
Wed, 18 May 2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, סטודנטים
Wed, 25 May 2016 עופר - בעיות בריאות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 16 May 2016 עופר - הארכת מעצר, מאסר מותנה
Tue, 17 May 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Sun, 8 May 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 27 Apr 2016 עופר - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Wed, 13 Apr 2016 עופר - הארכת מעצר, הסתה
Wed, 6 Apr 2016 עופר - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Tue, 5 Apr 2016 עופר - זריקת חפץ מבעיר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 27 Mar 2016 עופר - גזר דין, הארכת מעצר
Wed, 23 Mar 2016 עופר - גזר דין, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 21 Mar 2016 עופר - שחרור בערבות, מעצר מנהלי
Sun, 20 Mar 2016 עופר - נשים, תעבורה
Wed, 16 Mar 2016 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 3 Mar 2016 עופר - נשים, התעללות
Mon, 29 Feb 2016 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 21 Feb 2016 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Wed, 10 Feb 2016 עופר - קטינים
Wed, 10 Feb 2016 עופר
Tue, 2 Feb 2016 עופר - הארכת מעצר, נשים
Wed, 27 Jan 2016 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Wed, 20 Jan 2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 19 Jan 2016 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Wed, 13 Jan 2016 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 29 Dec 2015 עופר - הארכת מעצר, נשים
Tue, 22 Dec 2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 21 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 13 Dec 2015 עופר - קטינים, נשים
Sun, 6 Dec 2015 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
Wed, 2 Dec 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 25 Nov 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 22 Nov 2015 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 18 Nov 2015 עופר - קטינים, נשים
Tue, 17 Nov 2015 עופר - סטודנטים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 10 Nov 2015 עופר - קטינים, נשים
Sun, 8 Nov 2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Wed, 4 Nov 2015 עופר - נשים, פיגועים
Sun, 1 Nov 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Sun, 25 Oct 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Mon, 12 Oct 2015 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 21 Sep 2015 עופר - סכנה לבטחון האזור, קטינים
Sun, 20 Sep 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Wed, 16 Sep 2015 עופר - מעצר עד תום ההליכים, קטינים
Wed, 9 Sep 2015 עופר - גזר דין, נשים
Wed, 2 Sep 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 26 Aug 2015 עופר - קטינים, איסור פרסום
Mon, 24 Aug 2015 עופר - חקירת עד, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sun, 23 Aug 2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 16 Aug 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Aug 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Aug 2015 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
Mon, 10 Aug 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Tue, 4 Aug 2015 עופר - חקירת עד, נשים
Wed, 29 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 21 Jul 2015 עופר - ערר/ערעור
Mon, 20 Jul 2015 עופר - חקירת עד, בעיות בריאות
Wed, 15 Jul 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 14 Jul 2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Mon, 13 Jul 2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 6 Jul 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 29 Jun 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 24 Jun 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Mon, 22 Jun 2015 עופר - נשים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 14 Jun 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 9 Jun 2015 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Tue, 2 Jun 2015 עופר - נשים, התעללות
Thu, 28 May 2015 עופר - מפלילים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 21 May 2015 עופר - שחרור בערבות, נשים
Wed, 13 May 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 12 May 2015 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Wed, 29 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 27 Apr 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 15 Apr 2015 עופר - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Wed, 1 Apr 2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 30 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 15 Mar 2015 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, גזר דין
Mon, 9 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Sun, 8 Mar 2015 עופר - נשים, ערר/ערעור
Mon, 2 Mar 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 1 Mar 2015 עופר - שחרור בערבות, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 23 Feb 2015 עופר - גזר דין, מאסר מותנה
Sun, 22 Feb 2015 עופר - חקירת עד
Wed, 18 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 16 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 11 Feb 2015 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 9 Feb 2015 עופר - ירי, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 8 Feb 2015 עופר - מאבק עממי
Sun, 1 Feb 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, ירי
Wed, 28 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 26 Jan 2015 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 22 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 18 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 13 Jan 2015 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Mon, 12 Jan 2015 עופר
Mon, 5 Jan 2015 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 31 Dec 2014 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29 Dec 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 15 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 10 Dec 2014 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
Mon, 8 Dec 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 17 Nov 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 10 Nov 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 5 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 4 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 3 Nov 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 26 Oct 2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 12 Oct 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 2 Oct 2014 עופר
Sun, 21 Sep 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 14 Sep 2014 עופר - שחרור בערבות, מעצר עד תום ההליכים
Sun, 7 Sep 2014 עופר - יידוי אבנים, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 25 Aug 2014 עופר - מעצר מנהלי, בעיות בריאות
Sun, 17 Aug 2014 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Tue, 12 Aug 2014 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 10 Aug 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 4 Aug 2014 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 3 Aug 2014 עופר - הארכת מעצר, קטינים
Sun, 20 Jul 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 6 Jul 2014 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Mon, 23 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 17 Jun 2014 עופר - יידוי אבנים, גדר הפרדה
Tue, 10 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 8 Jun 2014 עופר - שחרור בערבות, שוהים בלתי חוקיים
Thu, 5 Jun 2014 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 2 Jun 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 26 May 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 25 May 2014 עופר - יידוי אבנים, זיכוי
Tue, 20 May 2014 עופר - חקירת עד
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 18 May 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 12 May 2014 עופר - גזר דין, מנועי שב"כ
Mon, 28 Apr 2014 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 16 Apr 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 24 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים
Sun, 23 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 17 Mar 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 10 Mar 2014 עופר - יידוי אבנים, מאבק עממי
Mon, 17 Feb 2014 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 26 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 19 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 12 Jan 2014 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 6 Jan 2014 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 30 Dec 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 30 Dec 2013 עופר - חקירת עד, תקיפת חייל/שוטר
Sun, 22 Dec 2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, זריקת חפץ מבעיר
Tue, 10 Dec 2013 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 2 Dec 2013 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 20 Nov 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 20 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Mon, 18 Nov 2013 עופר - ירי, סכנה לבטחון האזור
Mon, 11 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Nov 2013 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Thu, 31 Oct 2013 עופר - נשים, בעיות בריאות
Tue, 29 Oct 2013 עופר - שוהים בלתי חוקיים, עברה פלילית
Sun, 27 Oct 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 21 Oct 2013 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Sun, 13 Oct 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 10 Oct 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 7 Oct 2013 עופר - מעצר מנהלי, קטינים
Mon, 30 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Mon, 16 Sep 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Mon, 9 Sep 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 1 Sep 2013 עופר - חקירת עד, קטינים
Mon, 26 Aug 2013 עופר - גזר דין, התעללות
Sun, 18 Aug 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 13 Aug 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 5 Aug 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 30 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 29 Jul 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 22 Jul 2013 עופר - תעבורה
Sun, 21 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 17 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Sun, 14 Jul 2013 עופר - שחרור בערבות
Tue, 9 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 7 Jul 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 3 Jul 2013 עופר - מאבק עממי, מעצר בית
Mon, 1 Jul 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Sun, 30 Jun 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Tue, 25 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 20 Jun 2013 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 18 Jun 2013 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 10 Jun 2013 עופר - בעיות בריאות
Tue, 4 Jun 2013 עופר - גזר דין, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 3 Jun 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 28 May 2013 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 27 May 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 21 May 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Thu, 16 May 2013 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Thu, 9 May 2013 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 7 May 2013 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 30 Apr 2013 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 28 Apr 2013 עופר - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 14 Apr 2013 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 10 Apr 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 28 Mar 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 18 Mar 2013 עופר - מעצר מנהלי
Mon, 4 Mar 2013 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 3 Mar 2013 עופר - יידוי אבנים, ירי
Wed, 27 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 17 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 13 Feb 2013 עופר
Tue, 12 Feb 2013 עופר - עסקת טיעון, ירי
Mon, 4 Feb 2013 עופר - חקירת עד, התעללות
Sun, 27 Jan 2013 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 3 Jan 2013 עופר - הארכת מעצר, עברה פלילית
Mon, 31 Dec 2012 עופר - עסקת טיעון, חקירת עד
Sun, 23 Dec 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 17 Dec 2012 עופר - תנאי מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Sun, 16 Dec 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Thu, 29 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, מעצר עד תום ההליכים
Wed, 28 Nov 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 14 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Thu, 8 Nov 2012 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, שוהים בלתי חוקיים
Wed, 7 Nov 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Tue, 6 Nov 2012 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 31 Oct 2012 עופר - מאסר מותנה, מאבק עממי
Wed, 24 Oct 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Thu, 18 Oct 2012 עופר - זיכוי, הסתה
Wed, 10 Oct 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 12 Sep 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 28 Jun 2012 עופר - חקירת עד, עברה פלילית
Thu, 14 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 6 Jun 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 29 May 2012 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 23 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 May 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 9 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 6 May 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 29 Apr 2012 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 4 Apr 2012 עופר - יידוי אבנים, בעיות בריאות
Wed, 28 Mar 2012 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 25 Mar 2012 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 14 Mar 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 7 Mar 2012 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
Sun, 4 Mar 2012 עופר - מאבק עממי
Sun, 19 Feb 2012 עופר - הארכת מעצר, חקירת עד
Tue, 7 Feb 2012 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Wed, 1 Feb 2012 עופר - פומביות הדיון
Sun, 29 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 10 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 8 Jan 2012 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Wed, 4 Jan 2012 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 2 Jan 2012 עופר - פומביות הדיון
Mon, 26 Dec 2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 19 Dec 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 12 Dec 2011 עופר - יידוי אבנים, ירי
Mon, 12 Dec 2011 עופר - תעבורה
Mon, 28 Nov 2011 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 23 Nov 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Wed, 16 Nov 2011 עופר - חקירת עד, הסתה
Mon, 14 Nov 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 3 Nov 2011 עופר - יידוי אבנים, סטודנטים
Wed, 2 Nov 2011 עופר - חקירת עד, הסתה
Wed, 26 Oct 2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Wed, 21 Sep 2011 עופר - עסקת טיעון, סטודנטים
Sun, 4 Sep 2011 עופר - מנועים (ממפגש עם עו"ד), חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 24 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 10 Aug 2011 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Tue, 2 Aug 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 27 Jul 2011 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 12 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 7 Jul 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 4 Jul 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 28 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 27 Jun 2011 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Tue, 14 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Sun, 5 Jun 2011 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 18 May 2011 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 16 May 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 8 May 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 28 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 21 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 10 Apr 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 31 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 21 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 13 Mar 2011 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 10 Mar 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 7 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Mar 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 2 Mar 2011 עופר
Mon, 28 Feb 2011 עופר
Mon, 28 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 14 Feb 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 7 Feb 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 1 Feb 2011 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 30 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 24 Jan 2011 עופר - גזר דין, חקירת עד
Mon, 17 Jan 2011 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 11 Jan 2011 עופר - גדר הפרדה
Wed, 5 Jan 2011 עופר - עסקת טיעון, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, נשים
Mon, 3 Jan 2011 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Thu, 30 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, הארכת מעצר
Wed, 29 Dec 2010 עופר - הארכת מעצר
Mon, 20 Dec 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 8 Dec 2010 עופר - התעללות
Mon, 6 Dec 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 30 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 29 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 24 Nov 2010 עופר
Mon, 22 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 18 Nov 2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, גדר הפרדה
Thu, 11 Nov 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 10 Nov 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 3 Nov 2010 עופר - קטינים, שוהים בלתי חוקיים
Mon, 1 Nov 2010 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Oct 2010 עופר
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 25 Oct 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 19 Oct 2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Wed, 13 Oct 2010 עופר - סכנה לבטחון האזור, פומביות הדיון
Mon, 11 Oct 2010 עופר - גזר דין, גדר הפרדה
Wed, 15 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Mon, 13 Sep 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Tue, 31 Aug 2010 עופר - הסתה
Mon, 9 Aug 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Wed, 4 Aug 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 22 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
Tue, 20 Jul 2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Tue, 13 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 12 Jul 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 1 Jul 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 28 Jun 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 16 Jun 2010 עופר - יידוי אבנים, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 8 Jun 2010 עופר - חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת, תעבורה
Mon, 7 Jun 2010 עופר - חקירת עד, התעללות
Mon, 31 May 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 26 May 2010 עופר - יידוי אבנים, מפלילים
Thu, 20 May 2010 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 12 May 2010 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Mon, 10 May 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 5 May 2010 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Wed, 21 Apr 2010 עופר - חקירת עד, קטינים
Wed, 14 Apr 2010 עופר - יידוי אבנים, מעצר מנהלי
Mon, 12 Apr 2010 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סטודנטים
Mon, 15 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 10 Mar 2010 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 28 Feb 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Tue, 23 Feb 2010 עופר - חקירת עד
Mon, 22 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Thu, 18 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 16 Feb 2010 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 16 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Tue, 9 Feb 2010 עופר - הארכת מעצר, מפלילים
Sun, 7 Feb 2010 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Tue, 19 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 18 Jan 2010 עופר - קטינים, פיגועים
Tue, 12 Jan 2010 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 7 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 4 Jan 2010 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Sun, 27 Dec 2009 עופר
Thu, 24 Dec 2009 עופר - יידוי אבנים, קטינים
Wed, 23 Dec 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 17 Dec 2009 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 8 Dec 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 22 Nov 2009 עופר - מעצר מנהלי, חקירת עד
Sun, 15 Nov 2009 עופר - חקירת עד, גדר הפרדה
Tue, 10 Nov 2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 25 Oct 2009 עופר - שחרור בערבות, גדר הפרדה
Thu, 22 Oct 2009 עופר - שחרור בערבות, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 6 Oct 2009 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Thu, 17 Sep 2009 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Wed, 16 Sep 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Tue, 15 Sep 2009 עופר - שחרור בערבות, חקירת עד
Sun, 13 Sep 2009 עופר
Thu, 3 Sep 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Sun, 23 Aug 2009 עופר - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Thu, 20 Aug 2009 עופר - יידוי אבנים
Tue, 18 Aug 2009 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 12 Aug 2009 עופר - חקירת עד, מפלילים
Sun, 9 Aug 2009 עופר
Thu, 6 Aug 2009 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Wed, 5 Aug 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Tue, 28 Jul 2009 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 22 Jul 2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 15 Jul 2009 עופר - חקירת עד, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 30 Jun 2009 עופר - נשים
Sun, 21 Jun 2009 עופר - שחרור בערבות, מפלילים
Sun, 14 Jun 2009 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Mon, 1 Jun 2009 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 26 May 2009 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Wed, 11 Mar 2009 עופר - עסקת טיעון, קטינים
Sun, 1 Mar 2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Tue, 17 Feb 2009 עופר - גזר דין, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Wed, 4 Feb 2009 עופר - חקירת עד, התעללות
Sun, 25 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 21 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 14 Jan 2009 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Sun, 11 Jan 2009 עופר
Mon, 29 Dec 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, חקירת עד
Tue, 16 Dec 2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Tue, 25 Nov 2008 עופר - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 17 Nov 2008 עופר - גזר דין
Wed, 12 Nov 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Wed, 5 Nov 2008 עופר - עסקת טיעון, גזר דין
Tue, 23 Sep 2008 עופר - שחרור בערבות, סכנה לבטחון האזור
Thu, 4 Sep 2008 עופר - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Thu, 14 Aug 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Thu, 7 Aug 2008 עופר - הארכת מעצר, גזר דין
Sun, 3 Aug 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 28 Jul 2008 עופר - חקירת עד, מפלילים
Wed, 9 Jul 2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 30 Jun 2008 עופר - יידוי אבנים, חקירת עד
Sun, 22 Jun 2008 עופר - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Thu, 29 May 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 26 May 2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 12 May 2008 עופר - חקירת עד
Wed, 30 Apr 2008 עופר
Wed, 30 Apr 2008 עופר - שחרור בערבות, קטינים
Mon, 14 Apr 2008 עופר - עסקת טיעון, שחרור בערבות
Sun, 30 Mar 2008 עופר - שחרור בערבות, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 26 Mar 2008 עופר - התעללות
Mon, 24 Mar 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Thu, 20 Mar 2008 עופר - יידוי אבנים
Thu, 13 Mar 2008 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 10 Mar 2008 עופר - ירי
Wed, 5 Mar 2008 עופר - יידוי אבנים, גזר דין
Tue, 4 Mar 2008 עופר
Thu, 28 Feb 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Wed, 27 Feb 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Thu, 21 Feb 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, חקירת עד
Wed, 13 Feb 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Tue, 5 Feb 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 4 Feb 2008 עופר - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Sun, 27 Jan 2008 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 23 Jan 2008 עופר - חקירת עד, קטינים
Mon, 21 Jan 2008 עופר - ירי, חקירת עד
Mon, 14 Jan 2008 עופר - חקירת עד
Mon, 7 Jan 2008 עופר - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Wed, 2 Jan 2008 עופר - סכנה לבטחון האזור, מעצר מנהלי
Tue, 1 Jan 2008 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Thu, 27 Dec 2007 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Tue, 25 Dec 2007 עופר - יידוי אבנים, נשים
Thu, 13 Dec 2007 עופר
Wed, 12 Dec 2007 עופר - החזקה וסחר באמל"ח
Tue, 11 Dec 2007 עופר
Thu, 6 Dec 2007 עופר - חקירת עד, סטודנטים
Wed, 28 Nov 2007 עופר
Mon, 26 Nov 2007 עופר - גזר דין, תנאי מעצר
Thu, 8 Nov 2007 עופר - קטינים, נשים
Tue, 30 Oct 2007 עופר - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 22 Oct 2007 עופר - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Sun, 23 Sep 2007 עופר - שחרור בערבות
Tue, 14 Aug 2007 עופר - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
עופר
Mon, 9 Jul 2007 עופר