מגרש הרוסים, ירושלים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מגרש הרוסים, ירושלים

Sat, 15 Jun 2013 סיכום תצפיות בבתי משפט צבאיים, יוני 2013
Mon, 17 Feb 2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10 Feb 2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 13 Jan 2020 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 6 Jan 2020 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 25 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Mon, 4 Nov 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 28 Oct 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 9 Sep 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, דיון בדלתיים סגורות
Mon, 2 Sep 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 19 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 12 Aug 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 15 Jul 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 1 Jul 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17 Jun 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10 Jun 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 27 May 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 13 May 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור
Mon, 1 Apr 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - איסור פרסום, הארכת מעצר
Mon, 4 Mar 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 25 Feb 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 11 Feb 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 7 Jan 2019 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 24 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, הפרות סדר (הפגנות)
Mon, 17 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 10 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 3 Dec 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 12 Nov 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 5 Nov 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 29 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 22 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 15 Oct 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 9 Jul 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, זריקת חפץ מבעיר
Mon, 25 Jun 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 4 Jun 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, יידוי אבנים
Mon, 14 May 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 23 Apr 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 16 Apr 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 19 Mar 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - דיון בדלתיים סגורות, הארכת מעצר
Mon, 26 Feb 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 5 Feb 2018 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 13 Nov 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 14 Aug 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, פעילות נגד ביטחון האזור
Mon, 24 Jul 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 12 Jun 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 5 Jun 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 24 Apr 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 20 Feb 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 13 Feb 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 9 Jan 2017 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Mon, 12 Dec 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 28 Nov 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 21 Nov 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 14 Nov 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 18 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 11 Jul 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 20 Jun 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Jun 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 30 May 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 11 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 4 Apr 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - בעיות בריאות, הארכת מעצר
Mon, 7 Mar 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 29 Feb 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 15 Feb 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 8 Feb 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 18 Jan 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
Mon, 4 Jan 2016 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 23 Nov 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 16 Nov 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 17 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 6 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 3 Aug 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 27 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 20 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 13 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 6 Jul 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 29 Jun 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22 Jun 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 4 May 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 16 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 9 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 2 Mar 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 26 Jan 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 12 Jan 2015 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 15 Dec 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 24 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 17 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 10 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 3 Nov 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 27 Oct 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 11 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Sep 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 28 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 25 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 21 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 14 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 11 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Thu, 7 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 4 Aug 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 24 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 21 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 14 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 3 Jul 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 30 Jun 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 23 Jun 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 19 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 12 May 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 24 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 17 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 10 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 3 Mar 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 6 Jan 2014 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 30 Dec 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 9 Dec 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 11 Nov 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 21 Oct 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 7 Oct 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 5 Aug 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 29 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Mon, 15 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Jul 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 24 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 17 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Mon, 10 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 3 Jun 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 27 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 13 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 6 May 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 29 Apr 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22 Apr 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 18 Mar 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Mon, 25 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 11 Feb 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 28 Jan 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 21 Jan 2013 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 14 Jan 2013 ירושלים, יום ב', 14.1.13, בוקר
Mon, 31 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 24 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 10 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 3 Dec 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Mon, 5 Nov 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 22 Oct 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 15 Oct 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 16 Jul 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 25 Jun 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 18 Jun 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 21 May 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 10 May 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16 Apr 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 2 Apr 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 19 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 19 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 5 Mar 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 13 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Feb 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 30 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 23 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 23 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 9 Jan 2012 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 19 Dec 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 28 Nov 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 31 Oct 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 24 Oct 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 26 Sep 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 19 Sep 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 12 Sep 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 6 Jun 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 30 May 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 16 May 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 2 May 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 28 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 14 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 7 Mar 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 28 Feb 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 21 Feb 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 24 Jan 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 17 Jan 2011 ירושלים, יום ב', 17.1.11, בוקר
Mon, 10 Jan 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 3 Jan 2011 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 27 Dec 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 20 Dec 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 15 Nov 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 8 Nov 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 11 Oct 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, בעיות בריאות
Mon, 4 Oct 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 23 Aug 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 16 Aug 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 9 Aug 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 29 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 26 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 19 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 5 Jul 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 28 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 21 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 7 Jun 2010 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Thu, 31 Dec 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, חברוּת/פעילות בהתאגדות לא מותרת
Mon, 21 Dec 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 14 Dec 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 23 Nov 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Wed, 9 Sep 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 7 Sep 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, סכנה לבטחון האזור
Mon, 17 Aug 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 10 Aug 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 27 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 20 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 13 Jul 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 29 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 22 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, קטינים
Mon, 15 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 8 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Sat, 6 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 1 Jun 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 25 May 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 4 May 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 27 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - סכנה לבטחון האזור, הארכת מעצר
Mon, 20 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 6 Apr 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 30 Mar 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16 Mar 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Mon, 9 Mar 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 23 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 12 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, הארכת מעצר
Mon, 9 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - שחרור בערבות, יידוי אבנים
Mon, 2 Feb 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 12 Jan 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 5 Jan 2009 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Mon, 1 Dec 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 24 Nov 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, סטודנטים
Mon, 17 Nov 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 10 Nov 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 27 Oct 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 6 Oct 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, החזקה וסחר באמל"ח
Mon, 15 Sep 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, ירי
Thu, 21 Aug 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 18 Aug 2008 מגרש הרוסים, ירושלים
Mon, 11 Aug 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - ירי, הארכת מעצר
Thu, 31 Jul 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 24 Jul 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 14 Jul 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 7 Jul 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 16 Jun 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 14 Apr 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, נשים
Mon, 7 Apr 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 27 Mar 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מעצר מנהלי
Sun, 24 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 18 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, תנאי מעצר
Mon, 11 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, הארכת מעצר
Thu, 7 Feb 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Mon, 28 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, התעללות
Thu, 24 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - החזקה וסחר באמל"ח, סכנה לבטחון האזור
Thu, 17 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - יידוי אבנים, הארכת מעצר
Mon, 7 Jan 2008 מגרש הרוסים, ירושלים - עסקת טיעון, יידוי אבנים
Mon, 24 Dec 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Mon, 17 Dec 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 17 Dec 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 10 Dec 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 6 Dec 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר, מנועים (ממפגש עם עו"ד)
Thu, 1 Nov 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
Mon, 29 Oct 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - Blacklisted
Thu, 25 Oct 2007 מגרש הרוסים, ירושלים - הארכת מעצר
ירושלים
Thu, 5 Jul 2007 מגרש הרוסים, ירושלים