Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

תרקומיא

Mon, 15 Aug 2022 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Thu, 21 Jul 2022 חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Tue, 5 Jul 2022 דרום הר חברון - ביקור בזנותא
Thu, 23 Jun 2022 מסאפר יטא - שיבוש חיי התושבים בזמן אימוני הצבא
Sun, 26 Jun 2022 דרום הר חברון: הקוזאקים גוזלים הכל
Wed, 8 Jun 2022 בית אומר, גוש עציון, סעיר, תרקומיא
Wed, 18 May 2022 בית אומר, גוש עציון, מת"ק עציון, תרקומיא
Thu, 14 Apr 2022 גוש עציון, חלחול, מת"ק עציון, סעיר, תרקומיא
Wed, 26 Jan 2022 דרום הר חברון, תרקומיא
Tue, 11 Jan 2022 דרום הר חברון, צומת זיף, תרקומיא
Wed, 15 Dec 2021 מופקרה - החרמת טרקטור
Tue, 16 Nov 2021 דרום הר חברון, סוסיא, תרקומיא
Thu, 18 Nov 2021 תל רומידה: מצלמות של המדינה ומצלמות של מתנחלים
Wed, 6 Oct 2021 דרום הר חברון, תרקומיא
Tue, 5 Oct 2021 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Sun, 4 Jul 2021 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Thu, 15 Apr 2021 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Sun, 21 Mar 2021 דרום הר חברון, חלחול, תרקומיא
Mon, 19 Oct 2020 חברון: העיר נראית נטושה מתמיד
Wed, 18 Nov 2020 דרום הר חברון
Tue, 7 Jul 2020 חברון - התפשטות מגפת הקורונה ומחסור במזון ובכסף
Sun, 16 Feb 2020 מתרקומיא למיתר ביום רגוע
Tue, 4 Feb 2020 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 13 Jan 2020 מת"ק חברון: שמענו את סיפורו של ע' אבל לא יכולנו לעזור לו
Thu, 12 Dec 2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Thu, 12 Dec 2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Thu, 7 Nov 2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף, תרקומיא
Tue, 8 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Thu, 1 Aug 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, תרקומיא
Mon, 17 Jun 2019 דרום הר חברון, תרקומיא: הימים חולפים שנה עוברת ומנגינת הכיבוש לעולם נשארת
Thu, 9 May 2019 ביקור אצל מקימת בית הספר בזנותא
Thu, 21 Feb 2019 דרום הר חברון, תרקומיא
Sun, 17 Feb 2019 רוצה לעבוד בישראל? תתחתן!
Tue, 1 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Thu, 22 Nov 2018 דרום הר חברון, תרקומיא: מי יבנה, יבנה בית ב י ש ר א ל...
Thu, 7 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, תרקומיא שגרת רמדאן
Thu, 15 Feb 2018 דרום הר חברון, תרקומיא
Thu, 25 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 18 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 4 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Wed, 4 Oct 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 31 Oct 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Fri, 20 Oct 2017 ביוב על אדמה פלסטינית - לא לפלסטינים!
Thu, 17 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Thu, 20 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Thu, 5 Jan 2017 דרום הר חברון, תרקומיא
Thu, 17 Nov 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Mon, 18 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, סעיר, תרקומיא
Wed, 1 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 8 Mar 2016 דרום הר חברון, תרקומיא
Mon, 1 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Mon, 2 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
Wed, 9 Sep 2015 דרום הר חברון, תרקומיא
Wed, 26 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון: סיפור התקיפה על החנות ע"י יהודים מצרפת. תרקומיא
Wed, 1 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Wed, 17 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Wed, 13 May 2015 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Tue, 5 May 2015 חברון, תרקומיא
Wed, 8 Apr 2015 חברון, תרקומיא
Wed, 1 Apr 2015 חברון, תרקומיא
Tue, 24 Mar 2015 חברון, תרקומיא
Sun, 22 Mar 2015 תרקומיא
Mon, 23 Feb 2015 תרקומיא
Sun, 8 Feb 2015 תרקומיא
Tue, 3 Feb 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Wed, 31 Dec 2014 חברון, תרקומיא
Sun, 14 Dec 2014 חברון, תרקומיא
Wed, 19 Nov 2014 חברון, תרקומיא
Wed, 5 Nov 2014 דרום הר חברון, תרקומיא, אום אל ח'יר
Wed, 1 Oct 2014 חברון, תרקומיא
Sun, 17 Aug 2014 תרקומיא
Wed, 13 Aug 2014 חברון, תרקומיא
Mon, 23 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
Wed, 11 Jun 2014 צומת זיף, תרקומיא
Sun, 8 Jun 2014 תרקומיא
Wed, 23 Apr 2014 חברון, תרקומיא
Wed, 9 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Sun, 6 Apr 2014 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Wed, 2 Apr 2014 חברון הפלסטינית
Mon, 3 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא
Wed, 18 Dec 2013 חברון, תרקומיא
Sun, 10 Nov 2013 תרקומיא, יום א' 10.11.13, בוקר
Wed, 6 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 6.11.13, בוקר
Wed, 2 Oct 2013 חברון, תרקומיא, יום ד' 2.10.13, בוקר
Wed, 24 Jul 2013 חברון, תרקומיא, יום ד' 24.7.13, בוקר
Sun, 14 Jul 2013 סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 14.7.13, בוקר
Sun, 9 Jun 2013 תרקומיא, יום א' 9.6.13, בוקר
Sun, 2 Jun 2013 תרקומיא, יום א' 2.6.13, בוקר
Sun, 19 May 2013 חברון, תרקומיא, יום א' 19.5.13, בוקר
Sun, 21 Apr 2013 דרום הר חברון, תרקומיא, יום א' 21.4.13, בוקר
Mon, 4 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 4.2.13, בוקר
Tue, 25 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 25.12.12, בוקר
Mon, 17 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 17.12.12, בוקר
Thu, 29 Nov 2012 חברון, תרקומיא, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
Tue, 11 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.9.12, בוקר
Mon, 3 Sep 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 3.9.12, בוקר
Wed, 25 Jul 2012 חברון, תרקומיא, יום ד' 25.7.12, בוקר
Wed, 1 Feb 2012 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 1.2.12, בוקר
Mon, 2 Jan 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ב' 2.1.12, בוקר
Wed, 16 Nov 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ד' 16.11.11, בוקר
Wed, 9 Nov 2011 חברון, תרקומיא, יום ד' 9.11.11, בוקר
Sun, 16 Oct 2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום א' 16.10.11, בוקר
Wed, 10 Aug 2011 חברון, תרקומיא, יום ד' 10.8.11, בוקר
Mon, 8 Aug 2011 חברון, תרקומיא, יום שני 8.8.11, בוקר
Wed, 27 Jul 2011 חברון, תרקומיא, יום ד' 27.7.11, בוקר
Wed, 13 Jul 2011 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
Tue, 24 May 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ג' 24.5.11, בוקר
Mon, 21 Feb 2011 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 21.2.11, בוקר
Thu, 30 Dec 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום ה' 30.12.10, בוקר
Wed, 22 Dec 2010 חברון, תרקומיא, יום ד' 22.12.10, בוקר
Wed, 1 Dec 2010 חברון, תרקומיא, יום ד' 1.12.10, בוקר
Tue, 30 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 30.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא, יום א' 21.11.10, בוקר
Wed, 10 Nov 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.11.10, בוקר
Mon, 6 Sep 2010 תרקומיא, יום ב' 6.9.10, בוקר
Tue, 24 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 24.8.10, בוקר
Thu, 19 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ה' 19.8.10, בוקר
Wed, 18 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
Mon, 9 Aug 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.8.10, בוקר
Mon, 24 May 2010 חברון, תרקומיא, יום ב' 24.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 10.5.10, בוקר
Thu, 22 Apr 2010 חברון, תרקומיא, יום ה' 22.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 7.4.10, בוקר
Tue, 16 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 16.3.10, בוקר
Wed, 10 Mar 2010 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.3.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 חברון, תרקומיא, יום ב' 15.2.10, בוקר
Wed, 30 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 30.12.09, בוקר
Tue, 8 Dec 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.12.09, בוקר
Wed, 25 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 25.11.09, בוקר
Mon, 23 Nov 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 23.11.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 27.10.09, בוקר
Sun, 18 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 18.10.09, בוקר
Wed, 14 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 14.10.09, בוקר
Sun, 11 Oct 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 11.10.09, בוקר
Tue, 25 Aug 2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, תרקומיא, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
Tue, 11 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 11.8.09, בוקר
Mon, 3 Aug 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 3.8.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ג' 28.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 6.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.6.09, בוקר
Mon, 15 Jun 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 15.6.09, בוקר
Tue, 19 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Mon, 18 May 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.5.09, בוקר
Mon, 27 Apr 2009 חברון, תרקומיא, יום ב' 27.4.09, אחה"צ
Mon, 6 Apr 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 6.4.09, בוקר
Mon, 30 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 30.3.09, בוקר
Tue, 24 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 24.3.09, בוקר
Tue, 3 Mar 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.3.09, בוקר
Tue, 17 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 17.2.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 9.2.09, אחה"צ
Tue, 23 Dec 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.12.08, בוקר
Tue, 25 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 25.11.08, בוקר
Sun, 23 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום א' 23.11.08, בוקר
Tue, 18 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 18.11.08, בוקר
Tue, 11 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.11.08, בוקר
Tue, 4 Nov 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 4.11.08, בוקר
Tue, 28 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 28.10.08, בוקר
Wed, 22 Oct 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 22.10.08, בוקר
Mon, 6 Oct 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
Fri, 26 Sep 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ו' 26.9.08, אחה"צ
Wed, 24 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 24.9.08, בוקר
Wed, 10 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ד' 10.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 9.9.08, בוקר
Tue, 2 Sep 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 2.9.08, בוקר
Wed, 27 Aug 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 27.8.08, בוקר
Wed, 20 Aug 2008 תרקומיא, יום ד' 20.8.08, בוקר
Thu, 7 Aug 2008 תרקומיא, יום ה' 7.8.08, בוקר
Wed, 6 Aug 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ד' 6.8.08, בוקר
Tue, 22 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.7.08, בוקר
Mon, 21 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 21.7.08, בוקר
Wed, 16 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא
Tue, 8 Jul 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.7.08, בוקר
Mon, 7 Jul 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 7.7.08, בוקר
Mon, 30 Jun 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 30.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 תרקומיא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Thu, 12 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ה' 12.6.08, בוקר
Tue, 3 Jun 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 3.6.08, בוקר
Sun, 25 May 2008 תרקומיא, יום א' 25.5.08, בוקר
Mon, 19 May 2008 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 19.5.08, בוקר
Tue, 6 May 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.5.08, בוקר
Sun, 4 May 2008 תרקומיא, יום א' 4.5.08, בוקר
Thu, 17 Apr 2008 תרקומיא, יום ה' 17.4.08, בוקר
Wed, 16 Apr 2008 תרקומיא, יום ד' 16.4.08, בוקר
Tue, 15 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 15.4.08, בוקר
Mon, 14 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 14.4.08, בוקר
Thu, 10 Apr 2008 תרקומיא, יום ה' 10.4.08, בוקר
Tue, 8 Apr 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 8.4.08, בוקר
Wed, 2 Apr 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 תרקומיא, יום ה' 27.3.08, בוקר
Mon, 17 Mar 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 17.3.08, בוקר
Thu, 13 Mar 2008 תרקומיא, יום ה' 13.3.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 תרקומיא, יום א' 24.2.08, בוקר
Thu, 21 Feb 2008 תרקומיא, יום ה' 21.2.08, בוקר
Mon, 18 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 18.2.08, בוקר
Tue, 12 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 12.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 5.2.08, בוקר
Mon, 4 Feb 2008 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ב' 4.2.08, בוקר
Thu, 24 Jan 2008 תרקומיא, יום ה' 24.1.08, בוקר
Tue, 22 Jan 2008 תרקומיא, יום ג' 22.1.08, בוקר
Tue, 22 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 22.1.08, בוקר
Wed, 9 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ד' 9.1.08, בוקר
Thu, 3 Jan 2008 תרקומיא, יום ה' 3.1.08, בוקר
Tue, 1 Jan 2008 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 1.1.08, בוקר
Wed, 26 Dec 2007 תרקומיא, יום ד' 26.12.07, בוקר
Mon, 24 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 24.12.07, בוקר
Thu, 13 Dec 2007 תרקומיא, יום ה' 13.12.07, בוקר
Tue, 11 Dec 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 11.12.07, בוקר
Mon, 10 Dec 2007 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 10.12.07, בוקר
Wed, 5 Dec 2007 אל ג'בעה, נועמן, תרקומיא, יום ד' 5.12.07, בוקר
Tue, 4 Dec 2007 תרקומיא, יום ג' 4.12.07, בוקר
Thu, 29 Nov 2007 תרקומיא, יום ה' 29.11.07, בוקר
Mon, 26 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, תרקומיא, יום ב' 26.11.07, בוקר
Tue, 20 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 20.11.07, בוקר
Mon, 19 Nov 2007 תרקומיא, יום ב' 19.11.07, בוקר
Thu, 15 Nov 2007 תרקומיא, יום ה' 15.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 תרקומיא, יום ג' 13.11.07, בוקר
Tue, 13 Nov 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 13.11.07, בוקר
Tue, 6 Nov 2007 דרום הר חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 6.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 תרקומיא, יום ד' 31.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 תרקומיא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Tue, 30 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 30.10.07, בוקר
Mon, 29 Oct 2007 דרום הר חברון, תרקומיא, יום ב' 29.10.07, בוקר
Wed, 24 Oct 2007 תרקומיא, יום ד' 24.10.07, בוקר
Tue, 23 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 23.10.07, בוקר
Sun, 21 Oct 2007 תרקומיא, יום א' 21.10.07, בוקר
Thu, 18 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ה' 18.10.07, בוקר
Tue, 16 Oct 2007 דרום הר חברון, חברון, סנסנה, תרקומיא, יום ג' 16.10.07, בוקר
Mon, 8 Oct 2007 תרקומיא, יום ב' 8.10.07, בוקר
Tue, 2 Oct 2007 חברון, תרקומיא, יום ג' 2.10.07, בוקר
מחסום תרקומיא
Mon, 31 Jan 2005 תרקומיא
Mon, 31 Jan 2005 תרקומיא
Thu, 27 Jan 2005 תרקומיא
Fri, 30 Jan 2004 תרקומיא
Wed, 29 Dec 2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
Tue, 28 Dec 2004 תרקומיא
Mon, 31 May 2004 דרום הר חברון
Mon, 22 Mar 2004 תרקומיא
Sun, 21 Mar 2004 תרקומיא
Fri, 12 Mar 2004 תרקומיא
Thu, 11 Mar 2004 תרקומיא
Thu, 11 Mar 2004 תרקומיא
Wed, 10 Mar 2004 תרקומיא
Tue, 9 Mar 2004 תרקומיא
Tue, 9 Mar 2004 תרקומיא
Thu, 4 Mar 2004 תרקומיא
Wed, 3 Mar 2004 תרקומיא
Wed, 3 Mar 2004 תרקומיא
Mon, 1 Mar 2004 תרקומיא
Sun, 29 Feb 2004 תרקומיא
Mon, 23 Feb 2004 תרקומיא
Mon, 23 Feb 2004 תרקומיא
Sun, 22 Feb 2004 תרקומיא
Thu, 19 Feb 2004 תרקומיא
Wed, 18 Feb 2004 תרקומיא
Tue, 17 Feb 2004 תרקומיא
Tue, 17 Feb 2004 תרקומיא
Mon, 16 Feb 2004 תרקומיא
Thu, 12 Feb 2004 תרקומיא
Wed, 11 Feb 2004 תרקומיא
Tue, 10 Feb 2004 תרקומיא
Tue, 3 Feb 2004 דרום הר חברון, תרקומיא
Wed, 28 Jan 2004 תרקומיא
Mon, 26 Jan 2004 תרקומיא
Mon, 26 Jan 2004 תרקומיא
Sun, 25 Jan 2004 תרקומיא
Tue, 20 Jan 2004 תרקומיא
Tue, 20 Jan 2004 תרקומיא
Mon, 19 Jan 2004 תרקומיא
Sun, 18 Jan 2004 תרקומיא
Sun, 11 Jan 2004 תרקומיא
Thu, 8 Jan 2004 תרקומיא