ראפאת (ביר נבאלא) | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ראפאת (ביר נבאלא)

Tue, 05.03.2019 ביקור בישובים הפלסטינים סלפית, ראפאת וא-לובן
Tue, 09.07.2013 דיר בלוט, ראפאת, יום ג' 9.7.13, בוקר
Wed, 13.01.2010 א-ראם, ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 13.1.10, אחה"צ
Wed, 05.08.2009 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 5.8.09, בוקר
Wed, 03.12.2008 ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 3.12.08, אחה"צ
Wed, 03.09.2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ד' 3.9.08, בוקר
Sun, 31.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 31.8.08, אחה"צ
Sun, 17.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.8.08, אחה"צ
Sun, 03.08.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 3.8.08, אחה"צ
Sun, 27.07.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 27.7.08, אחה"צ
Tue, 22.07.2008 א-ראם, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 22.7.08, אחה"צ
Sun, 20.07.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.7.08, אחה"צ
Tue, 24.06.2008 א-ראם, ג'בע (ליל), קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום ג' 24.6.08, אחה"צ
Sun, 20.04.2008 ג'בע (ליל), עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 20.4.08, אחה"צ
Sun, 30.03.2008 א-ראם, עטרות, קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 30.3.08, אחה"צ
ראפאת (ביר נבאלא)
Sun, 17.06.2007 קלנדיה, ראפאת (ביר נבאלא), יום א' 17.6.07, אחה"צ