ראס עטיה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ראס עטיה

Tue, 22 Mar 2016 עזון עתמה, ראס עטיה
Tue, 23 Feb 2016 עזון, ראס עטיה
Thu, 30 Jul 2015 חבלה, כפר א-דיכ, ראס עטיה
Tue, 9 Jun 2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, ראס עטיה
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
Wed, 21 Dec 2011 א-ראמין, חבלה, ראס עטיה, יום ד' 21.12.11, אחה"צ
Mon, 11 Apr 2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
ראס עטיה
Mon, 6 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
Thu, 29 Jul 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Thu, 27 May 2010 חבלה, עזון, ראס עטיה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 24.5.10, אחה"צ
Wed, 19 May 2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
Mon, 17 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
Mon, 17 May 2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 חבלה, עזון, ראס עטיה, יום ב' 10.5.10, בוקר
Sun, 9 May 2010 חבלה, ראס עטיה, יום א' 9.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 5.5.10, בוקר
Mon, 3 May 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, בוקר
Mon, 3 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
Mon, 3 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
Sun, 2 May 2010 חבלה, ראס עטיה, יום א' 2.5.10, בוקר
Thu, 29 Apr 2010 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
Tue, 27 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 27.4.10, בוקר
Mon, 26 Apr 2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
Mon, 26 Apr 2010 חבלה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, בוקר
Mon, 26 Apr 2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Thu, 15 Apr 2010 מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
Mon, 12 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 12.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
Tue, 6 Apr 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ראס עטיה, יום ג' 6.4.10, בוקר
Mon, 5 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Sun, 4 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
Sun, 28 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
Mon, 22 Mar 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
Tue, 16 Mar 2010 ראס עטיה, יום ג' 16.3.10, בוקר
Tue, 16 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 16.3.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Mon, 8 Mar 2010 ג'ית, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.3.10, בוקר
Wed, 24 Feb 2010 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 24.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 22.2.10, בוקר
Sun, 21 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 21.2.10, אחה"צ
Thu, 18 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Tue, 16 Feb 2010 עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 16.2.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 14.2.10, אחה"צ
Thu, 11 Feb 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
Mon, 8 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום א' 7.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Mon, 1 Feb 2010 חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 1.2.10, בוקר
Mon, 25 Jan 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 25.1.10, בוקר
Fri, 22 Jan 2010 חבלה, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ו' 22.1.10, בוקר
Mon, 28 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 28.12.09, בוקר
Mon, 21 Dec 2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 21.12.09, בוקר
Wed, 16 Dec 2009 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 16.12.09, בוקר
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
Sun, 29 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, אחה"צ
Sun, 29 Nov 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, בוקר
Wed, 18 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
Mon, 9 Nov 2009 ג'ית, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 9.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, Sun 8.11.09, Afternoon
Thu, 5 Nov 2009 חבלה, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 מעבר אייל, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
Wed, 4 Nov 2009 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 4.11.09, בוקר
Sun, 1 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 1.11.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
Mon, 26 Oct 2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 26.10.09, בוקר
Thu, 22 Oct 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 22.10.09, בוקר
Tue, 20 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Mon, 19 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 19.10.09, בוקר
Sun, 11 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), עזון, ראס עטיה, יום א' 11.10.09, אחה"צ
Sun, 4 Oct 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 4.10.09, אחה"צ
Wed, 30 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
Wed, 16 Sep 2009 מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 16.9.09, בוקר
Wed, 2 Sep 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
Wed, 2 Sep 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
Sun, 30 Aug 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Sat, 28 Feb 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר