צומת זיף | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת זיף

Wed, 29 Jul 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 8 Jul 2020 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 21 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 21 May 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 23 Feb 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 28 Jan 2020 הריסת בית ברפאעיה
Thu, 23 Jan 2020 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 16 Jan 2020 דרום הר חברון, צומת זיף
Thu, 28 Nov 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Sun, 1 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 17 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 7 Nov 2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף, תרקומיא
Wed, 23 Oct 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 17 Oct 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 22 Sep 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 29 Aug 2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 4 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
Thu, 8 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Thu, 25 Jul 2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סוסיא
Thu, 13 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 6 Jun 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 21 Mar 2019 דרום הר חברון, צומת זיף
Tue, 16 Apr 2019 בית הספר בזנותא
Wed, 3 Apr 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 14 Feb 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 7 Feb 2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף
Sun, 27 Jan 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 31 Jan 2019 דרום הר חברון, צומת זיף
Sun, 23 Dec 2018 דרום הר חברון, צומת זיף
Sun, 16 Dec 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 27 Dec 2018 דרום הר חברון, צומת זיף
Sun, 30 Dec 2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
Sun, 4 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 4 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 14 Oct 2018 עצוב. אי וודאות בסוסיא
Sun, 7 Oct 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 4 Oct 2018 דרום הר חברון, צומת זיף
Tue, 4 Sep 2018 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Sun, 2 Sep 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 12 Aug 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 16 Jul 2018 צומת זיף, דרום הר חברון
Wed, 4 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, צומת זיף
Wed, 6 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, דרום הר חברון
Sun, 10 Dec 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
Wed, 27 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 20 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Mon, 7 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 22 Mar 2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
Wed, 28 Dec 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 14 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת זיף
Wed, 26 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 22 Sep 2016 דרום הר חברון, צומת זיף
Thu, 8 Sep 2016 דרום הר חברון, צומת זיף
Tue, 20 Sep 2016 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
Tue, 2 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Sun, 17 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Wed, 13 Jul 2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 6 Jul 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 27 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 13 Jun 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 7 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 3 Mar 2016 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 1 Feb 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 31 Dec 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
Mon, 30 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 16 Nov 2015 חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 9 Nov 2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 2 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
Thu, 1 Oct 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 29 Sep 2015 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), א-תואני, צומת זיף
Tue, 21 Jul 2015 חברון, סוסיא, צומת זיף
Thu, 9 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 2 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, צומת זיף
Sun, 21 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Fri, 17 Apr 2015 דרום הר חברון, צומת זיף
Thu, 11 Dec 2014 זיף, א-תואני
Sun, 30 Nov 2014 דרום הר חברון, צומת זיף
Sun, 23 Nov 2014 דרום הר חברון, צומת זיף
Mon, 17 Nov 2014 דרום הר חברון, צומת זיף
Sun, 19 Oct 2014 חברון, צומת זיף
Sun, 6 Jul 2014 אל ג'ורה (המחסום ההומניטרי), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Wed, 11 Jun 2014 צומת זיף, תרקומיא
Sun, 11 May 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 13 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, יום ד' 13.3.13, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 2.10.12, בוקר
Tue, 24 Jul 2012 סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 24.7.12, בוקר
Wed, 11 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ד' 11.7.12, בוקר
Sun, 17 Oct 2010 Givat Zeev, Jaba (Lil), Qalandiya, Sun 17.10.10, Afternoon
Mon, 26 Jul 2010 Givat Zeev, Hizma, Jaba (Lil), Qalandiya, Mon 26.7.10, Afternoon
Mon, 19 Jul 2010 Givat Zeev, Hizma, Jaba (Lil), Qalandiya, Mon 19.7.10, Afternoon
צומת זיף
Wed, 29 Dec 2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא