צומת הכבשים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

צומת הכבשים

Mon, 20 Sep 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 2 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 3 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 22 Jul 2021 חוות כבשים חדשה מוקמת מול סמעה
Mon, 26 Jul 2021 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Wed, 7 Jul 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 9 Mar 2021 דרום הר חברון - פילבוקסים כ"אמצעי לשיפור אחיזת צה"ל במרחבים המאוימים"
Thu, 11 Feb 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 20 Dec 2020 ואדי ראדים: מתנחל עם הכבשים שלו חומסים את שדות הכפר
Tue, 15 Sep 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, צומת הכבשים
Wed, 8 Jul 2020 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 19 Jul 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 30 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 21 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 19 May 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 19 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 2 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 22 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Wed, 11 Dec 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sun, 1 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 3 Nov 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Mon, 11 Nov 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Wed, 23 Oct 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 10 Oct 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 20 Oct 2019 חברון: ליהודים חג לפלסטינים סגר. כך זה כשיש כובש ונכבש.
Wed, 25 Sep 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 12 Sep 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 15 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 4 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
Sun, 14 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 7 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 11 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 30 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 13 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 6 Jun 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 16 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 12 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 26 May 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 23 May 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sun, 2 Jun 2019 דרום הר חברון: תערובת של הכנות לחגים: עיד אל פיטר, שבועות, המולה ומחסומים ועוד מעט סגר
Wed, 8 May 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 27 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 20 May 2019 חברון, דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sun, 19 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 12 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 7 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 11 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sun, 10 Mar 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 19 Feb 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 17 Feb 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 14 Feb 2019 דרום הר חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 10 Feb 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 27 Jan 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 3 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 16 Dec 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 30 Dec 2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
Tue, 25 Dec 2018 דרום הר חברון, ברמת ממרא בנייה אינטנסיבית.
Wed, 28 Nov 2018 דרום הר חברון, צומת הכבשים
Sun, 2 Dec 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Mon, 26 Nov 2018 דרום הר חברון, כלי חקלאי בשטח C? - מוחרם!
Wed, 21 Nov 2018 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Sun, 4 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 4 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 31 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Tue, 23 Oct 2018 דרום הר חברון, הפעם נתנו לנו לעבור...
Wed, 10 Oct 2018 לפרוק מטען כבד מהרכב לפני הבית? - לא לפלסטיני.
Tue, 25 Sep 2018 סוכות בדרום הר חברון, כך זה נראה משם:
Sun, 2 Sep 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 5 Aug 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 29 Jul 2018 מחסומי חברון: המשטרה ומשמר הגבול במרדף
Mon, 23 Jul 2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 8 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 25 Jun 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 21 May 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 9 May 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 16 Apr 2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 9 Apr 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון
Mon, 19 Mar 2018 באזור חברון החיים מתנהלים בנוכחות צבאית כל הזמן.
Thu, 8 Mar 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 22 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון
Thu, 1 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 26 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Mon, 25 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Tue, 12 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יותר חסימות ויותר צבא
Wed, 6 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 27 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 29 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Sun, 30 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 19 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 17 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 10 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 19 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 22 Mar 2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 19 Dec 2016 חברון, צומת הכבשים
Mon, 28 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Tue, 25 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Tue, 30 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Thu, 28 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Sun, 17 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 11 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 6 Jul 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 13 Jun 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 9 May 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Mon, 28 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Mon, 21 Mar 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 17 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 1 Feb 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 31 Dec 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
Mon, 30 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 16 Nov 2015 חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 9 Nov 2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 2 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
Mon, 27 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת הכבשים
Mon, 20 Jul 2015 חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 29 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון
Mon, 9 Mar 2015 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Tue, 24 Feb 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 8 Dec 2014 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Tue, 30 Sep 2014 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Sun, 6 Jul 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 23 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
Mon, 3 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, צומת הכבשים
Mon, 10 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Fri, 2 Aug 2013 קלנדיה, יום ו' 2.8.13, בוקר
Wed, 13 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, יום ד' 13.3.13, בוקר
Wed, 27 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יום ב' 18.2.13, בוקר
Mon, 14 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, יום ב' 14.1.13, בוקר
Tue, 30 Oct 2012 דרום הר חברון, צומת הכבשים, יום ג' 30.10.12, בוקר
Tue, 19 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
צומת הכבשים
Mon, 19 Mar 2007 דרום הר חברון וחברון
Tue, 31 Jan 2006 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 30 Dec 2004 אל ח'דר, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 29 Dec 2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא