פלאמיה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

פלאמיה

Sun, 26 May 2019 כדי לעבור למטע צריך לטפס מעל שלושת האבנים ולאז לעבור מעל קטע גדר התייל שעל הרצפה!
Sun, 28 Jul 2019 חבלה (1393), פלאמיה
Sun, 7 Apr 2019 הכניסה לעזון עדיין חסומה
Sun, 27 Jan 2019 פלאמיה - בוגרי אוניברסיטה לא מוצאים עבודה ועובדים בחקלאות
Sun, 6 Jan 2019 כפר ג'מאל לא שוכן ליד התנחלות ולכן תושביו נהנים משקט ורוגע יחסי. עזון, פלאמיה
Sun, 7 Oct 2018 מחסום פלאמיה, יום הפיגוע באזור התעשייה ברקן.
Sun, 22 Jul 2018 פלאמיה. נוכחותנו עוזרת, לפחות קצת
Sun, 1 Jul 2018 פלאמיה, חבלה
Mon, 28 May 2018 עזון, פלאמיה צפון (914), פלאמיה דרום (935), פלאמיה
Tue, 16 May 2017 עזון, פלאמיה
Tue, 30 May 2017 עזון, פלאמיה
Wed, 26 Apr 2017 פלאמיה
Tue, 18 Apr 2017 נבי אליאס, פלאמיה. "אלה בסדר". לו רק כולם היו כאלה ....
Wed, 15 Feb 2017 ג'יוס, עזבת אלטביב, פלאמיה
Mon, 9 Jan 2017 עזבת אלטביב, פלאמיה
Thu, 27 Oct 2016 עזון, פלאמיה
Thu, 6 Oct 2016 פלאמיה
Sun, 9 Oct 2016 ג'יוס, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
Wed, 3 Aug 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
Mon, 6 Jun 2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Wed, 30 Mar 2016 פלאמיה
Sun, 27 Mar 2016 בית פוריכ, ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), פלאמיה
Mon, 14 Mar 2016 פלאמיה
Tue, 8 Mar 2016 מחסום פלאמיה 914 ופלאמיה 935
Wed, 2 Mar 2016 פלאמיה צפון וסלעית, כפר צ'ור
Mon, 29 Feb 2016 פלאמיה
Mon, 29 Feb 2016 פלאמיה
Sun, 28 Feb 2016 ג'יוס, פלאמיה
Wed, 30 Dec 2015 פלאמיה צפון שער מס' 914, סלעית מס' 938, פלאמיה דרום, ג'יוס (מושבת), ג'יוס (פעיל), עזון
Mon, 28 Dec 2015 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Sun, 27 Dec 2015 פלאמיה
Wed, 23 Dec 2015 א זאוויה, סלעית, פלאמיה
Tue, 22 Dec 2015 פלאמיה צפון
Mon, 21 Dec 2015 ג'יוס, עזון, פלאמיה
Thu, 17 Dec 2015 פלאמיה
Mon, 28 Sep 2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Tue, 1 Sep 2015 פלאמיה
Mon, 17 Aug 2015 שער 914 פלאמיה צפון , שער 935 פלאמיה דרום
Thu, 13 Aug 2015 פלאמיה
Mon, 10 Aug 2015 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Wed, 22 Jul 2015 פלאמיה
Mon, 13 Jul 2015 כפר ג'מאל, פלאמיה
Mon, 6 Jul 2015 חבלה, פלאמיה
Tue, 30 Jun 2015 פלאמיה
Wed, 24 Jun 2015 חבלה, פלאמיה
Thu, 21 May 2015 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, פלאמיה
Mon, 18 May 2015 חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה
Wed, 13 May 2015 פלאמיה
Tue, 5 May 2015 חבלה, כפר ג'מאל, כפר זיבאד, עזון, פלאמיה
Mon, 4 May 2015 חבלה, פלאמיה
Mon, 20 Apr 2015 פלאמיה
Mon, 23 Mar 2015 פלאמיה
Mon, 9 Mar 2015 חבלה, פלאמיה
Tue, 30 Dec 2014 ג'יוס, עזון, פלאמיה, צופים
Mon, 3 Nov 2014 ג'יוס, חבלה, פלאמיה
Mon, 20 Oct 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Mon, 29 Sep 2014 פלאמיה
Tue, 16 Sep 2014 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Mon, 15 Sep 2014 ג'יוס, פלאמיה
Sun, 14 Sep 2014 ג'יוס, כפל חארת', כפר ג'מאל, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
Mon, 8 Sep 2014 ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה
Tue, 19 Aug 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
Mon, 30 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, פלאמיה
Thu, 12 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Tue, 20 May 2014 בית ליד, כפר ג'מאל, ענבתא, פלאמיה
Mon, 24 Mar 2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
Tue, 18 Mar 2014 חבלה, עזון, פלאמיה
Sun, 12 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Mon, 9 Dec 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה
Wed, 6 Nov 2013 חבלה, נבי אליאס, פלאמיה
Mon, 4 Nov 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
Wed, 2 Oct 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, עזון, פלאמיה, יום ד' 2.10.13, בוקר
Tue, 1 Oct 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
Tue, 17 Sep 2013 חבלה, כפר ג'מאל, נבי אליאס, עזון, פלאמיה, יום ג' 17.9.13, בוקר
Tue, 10 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 10.9.13, בוקר
Mon, 2 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.9.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
Sun, 4 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
Fri, 2 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ו' 2.8.13, אחה"צ
Tue, 23 Jul 2013 ג'וברה (כפריאת), עזון, פלאמיה, יום ג' 23.7.13, בוקר
Mon, 22 Jul 2013 חבלה, מעבר אייל, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 22.7.13, בוקר
Mon, 15 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
Sun, 7 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 7.7.13, בוקר
Wed, 3 Jul 2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
Wed, 3 Jul 2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
Sun, 30 Jun 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום א' 30.6.13, בוקר
Mon, 10 Jun 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
Sun, 2 Jun 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
Wed, 29 May 2013 חבלה, עזון, פלאמיה, יום ד' 29.5.13, בוקר
Mon, 20 May 2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
Mon, 15 Apr 2013 כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ב' 15.4.13, אחה"צ
Tue, 9 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
Mon, 8 Apr 2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.4.13, בוקר
Thu, 28 Mar 2013 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 28.3.13, בוקר
Mon, 11 Mar 2013 מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 11.3.13, בוקר
Mon, 4 Mar 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
Mon, 4 Feb 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.2.13, בוקר
Mon, 21 Jan 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 21.1.13, בוקר
Mon, 14 Jan 2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 14.1.13, בוקר
Mon, 17 Dec 2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 17.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Mon, 5 Nov 2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
Mon, 29 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
Mon, 15 Oct 2012 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 15.10.12, בוקר
Mon, 8 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
Mon, 6 Aug 2012 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 6.8.12, בוקר
Mon, 23 Jul 2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 23.7.12, בוקר
Mon, 2 Jul 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.7.12, בוקר
Tue, 19 Jun 2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, פלאמיה, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
Mon, 18 Jun 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ב' 18.6.12, אחה"צ
Mon, 28 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
Wed, 25 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ד' 25.4.12, אחה"צ
Wed, 4 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
Mon, 12 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
Thu, 8 Mar 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, דיר שאראף (חביות), עזון, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 5.3.12, אחה"צ
Wed, 29 Feb 2012 חבלה, ערב אר ראמדין, עזבת טאביב, פאלמיה 29.2.2012 אחה"צ
Mon, 27 Feb 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 27.2.12, בוקר
Mon, 20 Feb 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.2.12, בוקר
Mon, 30 Jan 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 30.1.12, בוקר
Mon, 16 Jan 2012 פגישה עם ראש המועצה האזורית של הכפרים זיבאד, חבלה, פלאמיה, יום ב' 16.1.12, בוקר
Mon, 9 Jan 2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 5.12.11, בוקר
Tue, 15 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ג' 15.11.11, בוקר
Thu, 10 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 10.11.11, בוקר