עינאבוס | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עינאבוס

Tue, 9 Jun 2020 עינאבוס, עוריף, בורין: - הצתת שדה וחלונות מנופצים
Mon, 13 Apr 2020 דוח בימי קורונה: עינאבוס - מתנחלים מיצהר יורדים מהגבעות לעבר הלולים של מ.
Tue, 7 May 2019 ביקור בחווארה ובעינאבוס - טענות להתנכלויות מתנחלים ופגיעה בנפש וברכוש
Tue, 18 Dec 2018 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יאסוף, עינאבוס
Wed, 23 May 2018 עינאבוס, חווארה
Thu, 24 Aug 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עינאבוס
Wed, 11 Mar 2015 ג'מאעין, זיתא, כפל חארת', עוריף, עינאבוס, קירה
Thu, 20 Nov 2014 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עוורתא, עינאבוס, קירה
Sat, 25 Oct 2014 מעבר שומרון, עוריף, עינאבוס
Tue, 25 Mar 2014 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפר ת'לת', עינאבוס, קירה
Tue, 11 Mar 2014 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס
Sun, 2 Mar 2014 בורין (יצהר), חווארה, עזון, עינאבוס
Tue, 26 Nov 2013 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה יום ג' 26.11.13 בוקר
Sun, 10 Nov 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום א' 10.11.13, בוקר
Mon, 6 May 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ב' 6.5.13, בוקר
Sun, 31 Mar 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה, עינאבוס, יום א' 31.3.13, בוקר
Wed, 20 Mar 2013 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ד' 20.3.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום ד' 30.1.13, בוקר
Tue, 22 Jan 2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 22.1.13, בוקר
Tue, 4 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 4.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Wed, 31 Oct 2012 חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, עינאבוס, יום ד' 31.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עינאבוס, יום ג' 9.10.12, בוקר
Tue, 11 Sep 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, עינאבוס, יום ג' 11.9.12, בוקר
Wed, 29 Aug 2012 בורין (יצהר), ג'מאעין, זיתא, זעתרה, חארס, כיפ'ל חארת', עינאבוס, קירה, יום ד' 29.8.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ב' 16.7.12, בוקר
Tue, 12 Jun 2012 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ג' 12.6.12, אחה"צ
Tue, 15 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 15.5.12, בוקר
Tue, 8 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 8.5.12, בוקר
Tue, 27 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 27.3.12, בוקר
Tue, 20 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 20.3.12, בוקר
Tue, 24 Jan 2012 ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 24.1.12, בוקר
עינאבוס
Mon, 21 Nov 2011 ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ב' 21.11.11, אחה"צ
Tue, 28 Sep 2010 ג'מאעין, חארס, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 28.9.10, בוקר