Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סוסיא

Wed, 3 Aug 2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 17 Jul 2022 דרום הר חברון - ביקור בשעב אל בֻּטֻם
Thu, 30 Jun 2022 ביקור במסאפר יטא
Wed, 22 Jun 2022 אימוני צבא במסאפר יטא
Tue, 21 Jun 2022 חברון עמוסת כרזות בדבר קדושתה וחשיבותה
Tue, 31 May 2022 דרום הר חברון, מסאפר יטא, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 23 Mar 2022 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 22 Mar 2022 חברון: יום צילומים
Tue, 15 Mar 2022 שעב אל בוטום - הריסות בתים ומכלאות
Tue, 8 Feb 2022 סוסיא
Tue, 25 Jan 2022 אום אל ח'יר, דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 19 Dec 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 16 Nov 2021 דרום הר חברון, סוסיא, תרקומיא
Sun, 21 Nov 2021 מול טנא עומרים בולדוזר מיישר גבעה!
Mon, 15 Nov 2021 דרום הר חברון: כוח הריסה צה"לי נע לעבר הריסת מבנה סתמי
Sun, 31 Oct 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 21 Oct 2021 ביקור בגן הודא בחאשם אלדארג'
Sun, 26 Sep 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 5 Sep 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 19 Aug 2021 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 18 Aug 2021 סיור בדרום הר חברון עם חברי פורום המשפחות השכולות
Tue, 10 Aug 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 8 Aug 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 23 Jun 2021 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 15 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי (אַ-טֻּוַאנִי), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא
Sun, 13 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 3 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 20 May 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 29 Apr 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Thu, 22 Apr 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 4 Apr 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 30 Mar 2021 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 16 Mar 2021 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Mon, 8 Mar 2021 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 14 Feb 2021 אַ-תֻּוַאנִי, אַ-טֻּוַאנִי, אום אל ח'יר, דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 31 Jan 2021 דרום הר חברון: פוחדים מתרגיל צבאי עם טנקים ותחמושת חיה
Tue, 8 Dec 2020 הריסת בתים בדרום הר חברון
Tue, 24 Nov 2020 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 20 Oct 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Sep 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, צומת הכבשים
Sun, 16 Aug 2020 דרום הר חברון מחסום מיתר סגור למאות פלסטינים. בהתנחלות חדשה משתלטים על שטחי מרעה של הפלסטינים.
Tue, 11 Aug 2020 דרום הר חברון והסביבה: מחסומים מזויפים
Wed, 15 Jul 2020 דרום הר חברון: בנו חדר בידוד קורונה על הגג והחיילים באו והרסו
Tue, 2 Jun 2020 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 21 May 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Fri, 24 Apr 2020 דיווח טלפוני מא-תוואני, אום אל ח'יר, סוסיא
Wed, 18 Mar 2020 דוח בימי קורונה: מתנחל מחוות מעון ירה לכיוון רועים פלסטינים
Sun, 15 Mar 2020 סוסיא: המתנחלים יורים על הפלסטינים והצבא מגרש את האחרונים
Sat, 25 Jan 2020 פעילות בגן הילדים בחאשם אל דאראג'
Sun, 16 Feb 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 3 Feb 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 23 Jan 2020 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 19 Jan 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sat, 11 Jan 2020 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 30 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא: חסימות ואוירה מתוחה
Wed, 18 Dec 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 23 Dec 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 21 Nov 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 7 Nov 2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף, תרקומיא
Thu, 24 Oct 2019 דרום הר חברון, סוסיא: מים? לא לפלסטינים
Sun, 8 Sep 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 20 Aug 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 22 Aug 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 28 Aug 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
Sun, 4 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
Thu, 25 Jul 2019 דרום הר חברון, צומת זיף, סוסיא
Tue, 9 Jul 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Sat, 25 May 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 16 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sat, 4 May 2019 יעוץ והנחייה לגננות בגן הודא בחאשם-אל-דארג'
Tue, 7 May 2019 הריסות באום אל ח'יר
Tue, 16 Apr 2019 בית הספר בזנותא
Tue, 19 Mar 2019 סוסיא, חברון, דרום הר חברון
Sat, 23 Feb 2019 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 7 Feb 2019 דרום הר חברון, סוסיא, צומת זיף
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jan 2019 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 20 Jan 2019 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 5 Dec 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 19 Nov 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 30 Oct 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 22 Oct 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 26 Sep 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 23 Sep 2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 26 Aug 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 28 Aug 2018 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Thu, 23 Aug 2018 דרום הר חברון, סוסיא
Sun, 19 Aug 2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 24 Jul 2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 22 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Thu, 19 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Wed, 11 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Wed, 4 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, צומת זיף
Thu, 5 Jul 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Tue, 26 Jun 2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון - גנבו לי את הילדות
Sun, 10 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
Thu, 10 May 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Tue, 27 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
Mon, 12 Mar 2018 דרום הר חברון, משפחה אבלה: נער חרש אילם, פשוט לא שמע את אזהרות החיילם...
Mon, 5 Mar 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Thu, 1 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא, דרום הר חברון
Tue, 6 Feb 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Wed, 14 Feb 2018 סוסיא, דרום הר חברון
Mon, 12 Feb 2018 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Tue, 9 Jan 2018 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 28 Nov 2017 סוסיא
Tue, 10 Oct 2017 החיים בצל הפחד מהריסה כפי שקרה ב 1986
Tue, 19 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Tue, 12 Sep 2017 דרום הר חברון, סוסיא, אום אלח'יר, א-תוואני
Tue, 5 Sep 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Wed, 30 Aug 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 15 Jun 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 25 May 2017 פעילות בגן הודא בחאשם-אל-דארג', וסיקור (לא מתוכנן) של ההריסה של סרורה.
Mon, 24 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 3 Apr 2017 אמנייזל, דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 30 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Wed, 22 Mar 2017 דרום הר חברון, סוסיא, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 19 Jan 2017 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 2 Jan 2017 סוסיא
Thu, 8 Dec 2016 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 14 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת זיף
Mon, 10 Oct 2016 דרום הר חברון, סוסיא
Thu, 4 Aug 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Wed, 13 Jul 2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 4 Apr 2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Wed, 23 Mar 2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 6 Mar 2016 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 29 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Thu, 31 Dec 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
Tue, 29 Sep 2015 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), א-תואני, צומת זיף
Sun, 23 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 4 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Mon, 3 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 29 Jul 2015 סוסיא
Tue, 28 Jul 2015 סוסיא
Mon, 27 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, צומת הכבשים
Sun, 26 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Fri, 24 Jul 2015 סוסיא
Tue, 21 Jul 2015 חברון, סוסיא, צומת זיף
Mon, 20 Jul 2015 חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 11 May 2015 דרום הר חברון, חברון, סוסיא
Wed, 15 Apr 2015 חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 1 Jan 2015 סוסיא
Sun, 22 Jun 2014 דרום הר חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 11 May 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Sun, 13 Apr 2014 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 3 Apr 2014 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 19 Mar 2014 דרום הר חברון, סוסיא
Tue, 26 Nov 2013 דרום הר חברון, סוסיא
Mon, 11 Nov 2013 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ב' 11.11.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 חברון, סוסיא, יום א' 27.10.13, בוקר
Mon, 20 May 2013 דרום הר חברון, סוסיא, יום ב' 20.5.13, בוקר
Mon, 24 Dec 2012 דרום הר חברון, חברון, סיור בכפרים: סוסיא, יום ב', 24.12.12
Mon, 26 Nov 2012 סיור בכפרים: דראט, סוסיא, דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 26.11.12, בוקר
Mon, 6 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 6.8.12, בוקר
Tue, 24 Jul 2012 סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ג' 24.7.12, בוקר
Mon, 2 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 2.7.12, בוקר
Tue, 24 Apr 2012 בית יתיר, דרום הר חברון, חברון, סוסיא, יום ג' 24.4.12, בוקר
Mon, 12 Mar 2012 שויוח', סוסיא, יום ב' 12.3.12, בוקר
סוסיא
Mon, 5 Dec 2011 דרום הר חברון, חברון, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 5.12.11, בוקר