נועמן (מזמוריה) | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

נועמן (מזמוריה)

Wed, 21.03.2012 אל ח'דר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 21.3.12, אחה"צ
Thu, 05.01.2012 צומת חוסן, מת"ק עציון, נועמן, מחסום 300
Thu, 21.07.2011 בית לחם (300), נועמן (מזמוריה), שיח' סעד, יום ה' 21.7.11, אחה"צ
Wed, 05.01.2011 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 5.1.11, אחה"צ
Wed, 08.12.2010 בית אומר, בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 8.12.10, אחה"צ
Tue, 30.11.2010 בית לחם (300), מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ג' 30.11.10, אחה"צ
Wed, 20.10.2010 מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 20.10.10, אחה"צ
Wed, 06.10.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 6.10.10, אחה"צ
Wed, 25.08.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 25.8.10, אחה"צ
Wed, 07.07.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן (מזמוריה), יום ד' 7.7.10, אחה"צ
Wed, 05.05.2010 בית לחם, נועמן (מזמוריה), יום ד' 5.5.10, אחה"צ
Mon, 11.01.2010 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, שיח' סעד, יום ב' 11.1.10, אחה"צ
Tue, 29.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, נועמן, יום ג' 29.12.09, אחה"צ
Thu, 17.12.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ה' 17.12.09, אחה"צ
Tue, 20.10.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Wed, 23.09.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ד' 23.9.09, אחה"צ
Mon, 07.09.2009 אבו דיס, נועמן, שיח' סעד, יום ב' 7.9.09, אחה"צ
Mon, 17.08.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Tue, 23.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נבי יונס, נועמן, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
Tue, 09.06.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
Mon, 13.04.2009 בית אומר, בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 13.4.09, אחה"צ
Thu, 01.01.2009 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ה' 1.1.09, אחה"צ
Mon, 01.12.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 1.12.08, אחה"צ
Mon, 06.10.2008 אל ח'דר, בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 6.10.08, אחה"צ
Mon, 15.09.2008 בית לחם, נועמן, יום ב' 15.9.08, אחה"צ
Wed, 27.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ד' 27.8.08, בוקר
Mon, 25.08.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 25.8.08, אחה"צ
Sun, 24.08.2008 בית לחם, נועמן, יום א' 24.8.08, בוקר
Mon, 21.07.2008 אבו דיס, נועמן, קונטיינר (ואדי נאר), שיח' סעד, יום ב' 21.7.08, אחה"צ
Thu, 26.06.2008 נועמן, יום ה' 26.6.08, בוקר
Thu, 26.06.2008 נועמן, יום ה' 26.6.08, בוקר
Mon, 19.05.2008 בית לחם, מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 19.5.08, אחה"צ
Mon, 21.04.2008 נועמן, סילואן, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Mon, 14.04.2008 בית לחם, נועמן, יום ב' 14.4.08, אחה"צ
Mon, 17.03.2008 חווארה, נועמן, שיח' סעד, יום ב' 17.3.08, אחה"צ
Mon, 25.02.2008 מת"ק עציון, נועמן, יום ב' 25.2.08, אחה"צ
Wed, 05.12.2007 ג'בע (ליל), נועמן, תרקומיא, יום ד' 5.12.07, בוקר
נועמן (מזמוריה)
Thu, 01.02.2007 נועמן (מזמוריה)
Tue, 31.01.2006 נועמן (מזמוריה)