מת"ק בית אל | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מת"ק בית אל