Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעלה אפרים

Fri, 20 Dec 2019 הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
Tue, 3 Dec 2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
Tue, 16 Jul 2019 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 25 Dec 2018 בקעת הירדן: הבדל תהומי בתנאי החיים של הפלסטינים לעומת היהודים
Sat, 15 Dec 2018 בקעת הירדן: האם מתנחלים, או סתם חמדנים, מקימים בסתר עוד מאחז בלתי מורשה?
Sat, 29 Sep 2018 בקעת הירדן: הצבא מתנכל לפעילי זכויות אדם בשטח
Sat, 8 Sep 2018 בקעת הירדן: אלימות מתנחלים בגיבוי מוחלט של הצבא
Thu, 7 Jun 2018 חמרה (בקעות), מעלה אפרים. מוקשים ישנים מתעוררים וכך גם מחסומים ישנים - לפלסטינים
Sat, 24 Mar 2018 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Sat, 24 Feb 2018 בקעת הירדן: עוד מאחז פיראטי הוקם, הפעם בתוך מחנה צבאי נטוש
Sat, 3 Feb 2018 בקעת הירדן: נמשכות ההתנכלויות והרדיפות אחרי הרועים
Sat, 20 Jan 2018 הכיבוש מתנער מאחריותו לחקלאים הפלסטינים בשטחי C
Sat, 21 Oct 2017 בקעת הירדן: המלחמה על הבית
Thu, 5 Oct 2017 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Sat, 16 Sep 2017 גל ההפקעות בבקעה (סיכום לשבוע האחרון)
Sun, 20 Nov 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 18 Oct 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 12 Jul 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 19 Jul 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Mon, 23 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Sun, 8 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 12 Jan 2016 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Mon, 28 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Mon, 7 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Mon, 26 Oct 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 20 Oct 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Wed, 16 Sep 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 3 Sep 2015 בקעת הירדן, ביקור אצל משפחות שבתיהן נהרסו בפקודת הצבא
Mon, 20 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 7 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Wed, 3 Jun 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 10 Mar 2015 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 17 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Mon, 30 Jun 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 26 Jun 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 19 Jun 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Mon, 12 May 2014 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Wed, 30 Apr 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Wed, 2 Apr 2014 גוכיה, מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 13 Feb 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Mon, 9 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חאלת מכחול, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 15 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 15.10.13, בוקר
Tue, 1 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
Mon, 9 Sep 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 9.9.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
Thu, 11 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.7.13, בוקר
Tue, 9 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.7.13, בוקר
Tue, 18 Jun 2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
Tue, 18 Jun 2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 18.6.13, אחה"צ
Thu, 16 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
Mon, 29 Apr 2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 29.4.13, אחה"צ
Sun, 31 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.3.13, אחה"צ
Tue, 19 Mar 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Sun, 17 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.3.13, אחה"צ
Sun, 3 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.3.13, אחה"צ
Tue, 12 Feb 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
Thu, 24 Jan 2013 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
Wed, 19 Dec 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.11.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
Sun, 9 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.9.12, אחה"צ
Wed, 22 Aug 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.8.12, אחה"צ
Sun, 19 Aug 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.8.12, אחה"צ
Sat, 18 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 18.8.12, אחה"צ
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.8.12, בוקר
Sun, 5 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
Sat, 14 Jul 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 14.7.12, בוקר
Sat, 30 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
Sat, 9 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, עוורתא, שבת 9.6.12, בוקר
Sat, 26 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעבר שומרון, מעלה אפרים, שבת 26.5.12, בוקר
Tue, 15 May 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.5.12, אחה"צ
Sat, 5 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 5.5.12, בוקר
Tue, 1 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 1.5.12, אחה"צ
Sun, 15 Apr 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.4.12, בוקר
Sat, 3 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, שבת 3.3.12, בוקר
Sun, 26 Feb 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.2.12, בוקר
Mon, 6 Feb 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 6.2.12, בוקר
Sun, 5 Feb 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.2.12, אחה"צ
Sat, 4 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 4.2.12, בוקר
Sun, 22 Jan 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
Tue, 10 Jan 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 10.1.12, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Sun, 18 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 18.12.11, אחה"צ
Tue, 13 Dec 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.12.11, אחה"צ
Sat, 26 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 26.11.11, בוקר
Sun, 20 Nov 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 20.11.11, אחה"צ
Sat, 12 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 12.11.11, בוקר
Sun, 6 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
Sat, 29 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
Sat, 22 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, שבת 22.10.11, בוקר
Sat, 15 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 15.10.11, בוקר
Sat, 1 Oct 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 1.10.11, בוקר
Sun, 25 Sep 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Tue, 13 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
Sun, 11 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, קוסרא, תיאסיר, יום א' 11.9.11, אחה"צ
Tue, 16 Aug 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 16.8.11, אחה"צ
Sun, 14 Aug 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 14.8.11, בוקר
Sun, 7 Aug 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 7.8.11, אחה"צ
Sat, 23 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
Sat, 16 Jul 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 16.7.11, אחה"צ
Sun, 10 Jul 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 10.7.11, אחה"צ
Sun, 26 Jun 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Sun, 19 Jun 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.6.11, אחה"צ
Sat, 11 Jun 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 11.6.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Sun, 22 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.5.11, אחה"צ
Sat, 21 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
Sun, 15 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.5.11, אחה"צ
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Tue, 3 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 3.5.11, אחה"צ
Wed, 27 Apr 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
Sun, 17 Apr 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.4.11, אחה"צ
Sun, 10 Apr 2011 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.4.11, אחה"צ
Sun, 3 Apr 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.4.11, אחה"צ
Wed, 9 Mar 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עזון עתמה, תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
Thu, 3 Mar 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
Sun, 27 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.2.11, אחה"צ
Sat, 26 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 26.2.11, אחה"צ
Tue, 15 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
Fri, 11 Feb 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
Thu, 3 Feb 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.2.11, אחה"צ
Sun, 30 Jan 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 30.1.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
Sun, 23 Jan 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
Sun, 16 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 16.1.11, אחה"צ
Sun, 9 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
Sun, 2 Jan 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 2.1.11, אחה"צ
Wed, 22 Dec 2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
Wed, 15 Dec 2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, מתנחלים מתנכלים לפלסטינים בעין חילווה יום ד' 15.12.10, אחה"צ
Wed, 8 Dec 2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.12.10, אחה"צ
Tue, 23 Nov 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.11.10, אחה"צ
Sun, 31 Oct 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.10.10, אחה"צ
Sun, 24 Oct 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 24.10.10, בוקר
מחסום צומת מעלה אפרים/מחסום גיתית
Sun, 17 Oct 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.10.10, אחה"צ
Wed, 22 Sep 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.9.10, בוקר
Mon, 30 Aug 2010 חבלה, מעלה אפרים, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
Thu, 19 Aug 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 19.8.10, אחה"צ
Thu, 29 Jul 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Sat, 17 Jul 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, יום ש' 17.7.10, אחה"צ
Thu, 8 Jul 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
Thu, 1 Jul 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 1.7.10, אחה"צ
Thu, 24 Jun 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.6.10, אחה"צ
Sun, 23 May 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.5.10, אחה"צ
Sat, 22 May 2010 חמרה, מעלה אפרים, יום ש' 22.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, חמרה, מעלה אפרים, יום א' 16.5.10, אחה"צ
Tue, 11 May 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ג' 11.5.10, אחה"צ
Thu, 29 Apr 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
Mon, 12 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.4.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Sun, 21 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.3.10, בוקר
Thu, 18 Mar 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Tue, 23 Feb 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Sun, 10 Jan 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.1.10, אחה"צ
Thu, 24 Dec 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
Tue, 17 Nov 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 17.11.09, אחה"צ
Sun, 8 Nov 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 8.11.09, אחה"צ
Thu, 15 Oct 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Tue, 1 Sep 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
Thu, 30 Jul 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
Thu, 21 May 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Tue, 31 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Tue, 30 Dec 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Thu, 11 Dec 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.12.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 8.4.08, בוקר
Thu, 27 Jul 2006 מחסומי בקעת הירדן: קושי לפלסטינים במעבר ובמסחר - אפילו בתוך הגדה עצמה