מעבר תאנים | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר תאנים

Sun, 7 Apr 2019 הכניסה לעזון עדיין חסומה
Sun, 13 Apr 2014 סיור בכפר בורקא
Tue, 19 Nov 2013 חבלה, חווארה, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא,
Mon, 15 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
Mon, 22 Apr 2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
Sun, 10 Feb 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
Tue, 15 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), חברון, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ג' 15.1.13, אחה"צ
Sun, 13 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 13.1.13, בוקר
Wed, 17 Oct 2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
Mon, 8 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
Mon, 10 Sep 2012 ג'וברה (כפריאת): משנים את תוואי הגדר. הכפר שוב מחובר לגדה
Tue, 28 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
Sun, 19 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, יום א' 19.8.12, בוקר
Tue, 14 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ערב א-רמאדין, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
Mon, 21 May 2012 ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 21.5.12, בוקר
Sat, 17 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר תאנים, עוורתא, ענבתא, שבת 17.3.12, בוקר
Tue, 13 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
Mon, 28 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 28.11.11, בוקר
Mon, 21 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 21.11.11, בוקר
Mon, 12 Sep 2011 מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 12.9.11, בוקר
Mon, 5 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ג'וברה, בית ליד, דיר שאראף, ענבתא 5 ספטמבר 2011
Mon, 22 Aug 2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.8.11, בוקר
Thu, 18 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
Mon, 15 Aug 2011 א-ראס, בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 15.8.11, בוקר
Wed, 27 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
Mon, 18 Jul 2011 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 18.7.11, בוקר
Thu, 14 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
Wed, 13 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שופא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
Mon, 11 Jul 2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 11.7.11, בוקר
Mon, 4 Jul 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
Mon, 13 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
Mon, 6 Jun 2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמייה, דיר שאראף, ענבתא, מעבר תאנים, 6.6.2011 בוקר
Mon, 30 May 2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמיה וסיור כבישים 30.5.11 בוקר
Sun, 29 May 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 29.5.11, בוקר
Sun, 1 May 2011 חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 1.5.11, בוקר
Sun, 6 Mar 2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ענבתא, שופה, ג'וברה, מעבר תאנים
Mon, 21 Feb 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
Tue, 7 Dec 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
Tue, 16 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
Tue, 26 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
Mon, 25 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 25.10.10, אחה"צ
מחסום (מעבר) תאנים
Sun, 26 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 26.9.10, בוקר
Wed, 15 Sep 2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 15.9.10, בוקר
Sun, 12 Sep 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 12.9.10, בוקר
Sun, 15 Aug 2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, שער הילדים (שער חקלאי 753), יום א' 15.8.10, בוקר
Wed, 4 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
Wed, 28 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
Sun, 18 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
Thu, 8 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
Mon, 28 Jun 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, יום ב' 28.6.10, בוקר
Thu, 10 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
Sat, 29 May 2010 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, יום ש' 29.5.10, בוקר
Mon, 24 May 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 24.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Mon, 3 May 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, בוקר
Mon, 12 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 12.4.10, בוקר
Tue, 6 Apr 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ראס עטיה, יום ג' 6.4.10, בוקר
Sun, 4 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
Mon, 22 Mar 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
Fri, 5 Mar 2010 מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ו' 5.3.10, בוקר
Wed, 3 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 3.3.10, אחה"צ
Wed, 24 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
Tue, 23 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 23.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 בית איבא, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 22.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 22.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 14.2.10, אחה"צ
Tue, 2 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 2.2.10, אחה"צ
Mon, 1 Feb 2010 חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 1.2.10, בוקר
Wed, 27 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 27.1.10, אחה"צ
Mon, 25 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 25.1.10, אחה"צ
Tue, 8 Dec 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 8.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 7.12.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Tue, 10 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 10.11.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Thu, 22 Oct 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 22.10.09, בוקר
Mon, 14 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 14.9.09, בוקר
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
Tue, 11 Aug 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
Sun, 9 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.8.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 30.7.09, אחה"צ
Mon, 27 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 27.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Mon, 20 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.7.09, בוקר
Mon, 20 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 20.7.09, אחה"צ
Wed, 8 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 8.7.09, אחה"צ
Wed, 24 Jun 2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Thu, 11 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Wed, 10 Jun 2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.6.09, אחה"צ
Mon, 8 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, אחה"צ
Mon, 20 Apr 2009 ג'ית, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
Wed, 15 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 15.4.09, אחה"צ
Tue, 7 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 7.4.09, אחה"צ
Thu, 2 Apr 2009 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Tue, 31 Mar 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Wed, 25 Mar 2009 מעבר תאנים, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ה' 19.3.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 א-ראס, בית איבא, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, בוקר
Mon, 9 Feb 2009 בית איבא, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 9.2.09, בוקר