מעבר דורא-אל פוואר | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר דורא-אל פוואר

Wed, 12 Jan 2022 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 27 Dec 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 6 Dec 2021 חברון - התנחלויות קטנות באזור H2 חונקות את הפלסטינים
Sun, 21 Nov 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 1 Nov 2021 חברון - משמרת אחת שני סיפורים
Sun, 24 Oct 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 10 Oct 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 20 Sep 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 2 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 4 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Wed, 25 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 3 Aug 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 22 Jul 2021 חוות כבשים חדשה מוקמת מול סמעה
Wed, 7 Jul 2021 א-תוואני (א-טוואני), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 1 Jul 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 29 Jun 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 15 Jun 2021 אַ-תֻּוַאנִי (אַ-טֻּוַאנִי), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא
Wed, 9 Jun 2021 דרום הר חברון: דמי תיווך לרישיון עבודה - שערוריה
Tue, 4 May 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), רמאדין
Mon, 24 May 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 2 May 2021 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Thu, 29 Apr 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 9 Mar 2021 דרום הר חברון - פילבוקסים כ"אמצעי לשיפור אחיזת צה"ל במרחבים המאוימים"
Wed, 10 Mar 2021 דרום הר חברון - חיסוני קורונה לנכנסים לישראל
Sun, 28 Feb 2021 דרום הר חברון: אין שום התראה והרתעה
Thu, 11 Feb 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 24 Feb 2021 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 27 Dec 2020 דרום הר חברון: סגר בישראל וברשות
Sun, 20 Dec 2020 ואדי ראדים: מתנחל עם הכבשים שלו חומסים את שדות הכפר
Wed, 4 Nov 2020 במחסום מיתר לא מאמינים בקורונה
Wed, 2 Dec 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Sun, 6 Dec 2020 דרום הר חברון: בשורה משמחת, הגיע כסף מהאיחוד האירופי לתשתיות מים וחשמל
Wed, 11 Nov 2020 גן הילדים בהאשם אל דארג'
Sun, 8 Nov 2020 דרום הר חברון: שגרת כיבוש
Tue, 3 Nov 2020 בחברון לא צריכים חדרי כושר
Tue, 15 Sep 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, צומת הכבשים
Tue, 4 Aug 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 3 Aug 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 30 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Tue, 7 Jul 2020 חברון - התפשטות מגפת הקורונה ומחסור במזון ובכסף
Mon, 29 Jun 2020 תל רומיידה: אין להגיע עם המכונית קרוב לבית. את המשא סוחבים על הגב
Wed, 3 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 21 Jun 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Wed, 17 Jun 2020 בסימיה, דרום הר חברון - צווי הריסה לשתי כיתות בית הספר
Tue, 19 May 2020 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 21 May 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 12 May 2020 עמדת חיטוי לקורונה בא-תוואני
Wed, 13 May 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 5 Mar 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 3 Mar 2020 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 19 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 5 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 12 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 9 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 2 Feb 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 28 Jan 2020 הריסת בית ברפאעיה
Thu, 23 Jan 2020 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Wed, 8 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 22 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Tue, 14 Jan 2020 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 7 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 5 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 29 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 30 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא: חסימות ואוירה מתוחה
Wed, 1 Jan 2020 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 23 Dec 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 22 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 17 Dec 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 15 Dec 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 12 Dec 2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Thu, 12 Dec 2019 חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Mon, 2 Dec 2019 דרום הר חברון: הריסת שוק הירקות ליד מעבר מיתר
Thu, 28 Nov 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Sun, 1 Dec 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 5 Dec 2019 דרום הר חברון, חורסא: האזרחים חיים בין המחסומים וההתנחלויות
Sun, 3 Nov 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Wed, 23 Oct 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 10 Oct 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 25 Sep 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 22 Sep 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 15 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Mon, 19 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 4 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר), סוסיא
Thu, 1 Aug 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, תרקומיא
Thu, 8 Aug 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת זיף
Sun, 21 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 16 Jul 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 14 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 11 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 7 Jul 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 11 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 30 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 13 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Sun, 23 Jun 2019 ח'ורסא. דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 20 Jun 2019 דרום הר חברון: מי עושה מתיחת פנים לרחוב השוהדא?
Sun, 16 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 12 Jun 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 26 May 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 28 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, חברון, דרום הר חברון
Thu, 30 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, חברון, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 27 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 19 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 12 May 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 21 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 7 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Thu, 11 Apr 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, צומת הכבשים
Thu, 28 Mar 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 4 Apr 2019 זנותא - צו הריסה לבית הספר
Sun, 10 Mar 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 31 Mar 2019 מעבר דורא-אל פוואר, דרום הר חברון, ח'ורסא, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 18 Mar 2019 דרום הר חברון: מחסום נולד!
Thu, 14 Mar 2019 דרום הר חברון - והפילבוקס בח'ורסא עומד כמו פיל בחדר...
Tue, 26 Feb 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 19 Feb 2019 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 1 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Tue, 22 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 14 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Thu, 3 Jan 2019 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 30 Dec 2018 מחסומי דרום הר חברון: כרגיל ביום א' לחץ אדיר במחסום, דוחק ומתח קשה מאוד
Wed, 19 Dec 2018 דרום הר חברון, חברון, סימיה
Thu, 13 Dec 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 5 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Sun, 9 Dec 2018 דרום הר חברון, סימיה
Mon, 3 Dec 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 2 Dec 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Sun, 25 Nov 2018 דרום הר חברון, סנסנה (מעבר מיתר)הסעות לביקור אסירים
Sun, 18 Nov 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 26 Nov 2018 דרום הר חברון, כלי חקלאי בשטח C? - מוחרם!
Thu, 1 Nov 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 28 Oct 2018 דרום הר חברון, מחסום בלוקים בכניסה לחלחול
Tue, 23 Oct 2018 דרום הר חברון, הפעם נתנו לנו לעבור...
Sun, 21 Oct 2018 דרום הר חברון, ח'ורסא, מחסום אל מרכז הכפר
Tue, 2 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 14 Oct 2018 עצוב. אי וודאות בסוסיא
Thu, 18 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 7 Oct 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 25 Sep 2018 סוכות בדרום הר חברון, כך זה נראה משם:
Mon, 17 Sep 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 3 Oct 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 2 Sep 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 7 Aug 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 5 Aug 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר, צומת הכבשים
Fri, 3 Aug 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 6 Aug 2018 מחסומי חברון: למרר את חיי הפלסטינים זה צו השעה
Mon, 30 Jul 2018 מחסומי חברון: הכניסה אסורה לישראלים, רק למתנחלים מותר
Tue, 24 Jul 2018 סוסיא, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 29 Jul 2018 מחסומי חברון: המשטרה ומשמר הגבול במרדף
Mon, 23 Jul 2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Thu, 12 Jul 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 9 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 8 Jul 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 19 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sun, 24 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 25 Jun 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Tue, 5 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Sat, 9 Jun 2018 סנסנה (מעבר מיתר), חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 4 Jun 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 28 May 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Mon, 21 May 2018 צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פוואר
Wed, 23 May 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 14 May 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 7 May 2018 סנסנה (מעבר מיתר), דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 9 May 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 16 Apr 2018 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 28 Mar 2018 סנסנה (מעבר מיתר), מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 26 Mar 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 22 Mar 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 19 Mar 2018 באזור חברון החיים מתנהלים בנוכחות צבאית כל הזמן.
Thu, 8 Mar 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 6 Mar 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 7 Mar 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 25 Feb 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 19 Feb 2018 חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 8 Feb 2018 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 1 Feb 2018 סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, חברון, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 30 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 29 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 17 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 10 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 8 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 28 Dec 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 12 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יותר חסימות ויותר צבא
Wed, 6 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Sun, 10 Dec 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
Thu, 7 Dec 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 7 Nov 2017 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 2 Oct 2017 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 27 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 25 Sep 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 19 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Mon, 18 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 11 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 5 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 7 Sep 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 29 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Tue, 8 Aug 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, ח'ורסא
Sun, 30 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Tue, 25 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 20 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Wed, 19 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 11 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 17 Jul 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Tue, 30 May 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 19 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 14 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 12 Jun 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 3 May 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 27 Apr 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 9 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 3 Apr 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 27 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 13 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 27 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Wed, 1 Mar 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 16 Feb 2017 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 13 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Thu, 9 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 7 Feb 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 16 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 11 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 10 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 9 Jan 2017 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 28 Nov 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Thu, 17 Nov 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), תרקומיא
Tue, 15 Nov 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 10 Nov 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
Wed, 26 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Mon, 31 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 20 Oct 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 19 Sep 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 20 Sep 2016 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
Mon, 5 Sep 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 30 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Tue, 23 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Fri, 19 Aug 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 4 Aug 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Thu, 28 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Mon, 11 Jul 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 6 Jul 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Tue, 28 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sat, 2 Jul 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 27 Jun 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 14 Jun 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
Mon, 13 Jun 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 30 May 2016 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 24 May 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר
Mon, 23 May 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Wed, 10 Feb 2016 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 1 Feb 2016 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף
Thu, 31 Dec 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, צומת זיף
Wed, 16 Dec 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 16 Nov 2015 חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 9 Nov 2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 2 Nov 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא
Tue, 18 Aug 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 26 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא
Tue, 14 Jul 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 5 Jul 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 30 Jun 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 1 Jun 2015 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 26 May 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 12 May 2015 בית אומר, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 19 Apr 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 24 Feb 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Mon, 23 Feb 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 27 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 5 Jan 2015 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 4 Jan 2015 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 8 Dec 2014 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Sun, 7 Sep 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 26 Aug 2014 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 10 Aug 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 6 Jul 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 23 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, תרקומיא
Sun, 1 Jun 2014 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 11 May 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סוסיא, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף
Tue, 18 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Sun, 2 Mar 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 25 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Mon, 24 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 23 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Tue, 18 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Sun, 16 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר)
Mon, 10 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 2 Feb 2014 דרום הר חברון, חברון, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 18 Jun 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ג' 18.6.13, בוקר
Tue, 12 Mar 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ג' 12.3.13, בוקר
Wed, 27 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סעיר, צומת הכבשים, יום ד' 27.2.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, יום ב' 18.2.13, בוקר
Wed, 16 Jan 2013 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא אל פאוואר, יום ד' 16.1.13, בוקר
Wed, 24 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, יום ד' 24.10.12, בוקר
Mon, 15 Oct 2012 דרום הר חברון, חברון, יום ב' 15.10.12, בוקר
Mon, 27 Aug 2012 חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), יום ב' 27.8.12, בוקר
Tue, 14 Aug 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), יום ג' 14.8.12, בוקר
Wed, 11 Jul 2012 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת זיף, יום ד' 11.7.12, בוקר
Tue, 19 Oct 2010 דרום הר חברון, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
צומת ומעבר דורא-אל פוואר
Mon, 19 Mar 2007 דרום הר חברון וחברון
Tue, 31 Jan 2006 צומת הכבשים, דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 30 Dec 2004 אל ח'דר, חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים
Wed, 29 Dec 2004 דרום הר חברון, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת הכבשים, צומת זיף, תרקומיא