Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר אליהו

Mon, 6 Dec 2021 מחסום חבלה -חיילות משטרה צבאית נוהגות בבריונות
Thu, 24 Dec 2020 חבלה (1393), עזון, מעבר אליהו
Sun, 24 Mar 2019 חארס - לבעלי העסקים אין אפשרות לפרוק סחורה ולבעלי הבתים נחסמה הדרך לביתם.
Tue, 30 Oct 2018 חבלה (1393), מעבר אליהו, עזון
Tue, 9 Oct 2018 עזבת סלמאן - רוצים אישור לאדמה הפרטית? בתנאי שיחלקו בין היורשים!
Wed, 26 Sep 2018 סיור במרחב התפר ומחסום פלאמיה צפון
Tue, 25 Sep 2018 מחסום אליהו - הכלב יצא להפסקת ארוחת בוקר
Sun, 9 Sep 2018 מחסום אליהו - רכבי המשתלות נבדקות בקפדנות
Mon, 11 Sep 2017 מחסום חבלה 1393 ומחסומי דרכים על כביש 557
Thu, 3 Nov 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מסחה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Mon, 31 Oct 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מסחה, מעבר אליהו
Thu, 15 Sep 2016 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מחסום חבלה (1393), מעבר אליהו, נבי אליאס
Mon, 22 Aug 2016 מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
Tue, 28 Jun 2016 מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אליהו
Mon, 6 Jun 2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Tue, 12 Apr 2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון
Thu, 18 Feb 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
Tue, 9 Feb 2016 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Thu, 31 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Mon, 28 Dec 2015 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Tue, 24 Nov 2015 מסחה, אבו סלמן, חבלה, מעבר אליהו
Tue, 10 Nov 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
Thu, 22 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עזון
Mon, 28 Sep 2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Thu, 17 Sep 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
Thu, 17 Sep 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו
Mon, 10 Aug 2015 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Thu, 23 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Sun, 5 Jul 2015 חבלה, מעבר אליהו, רמאדין
Thu, 21 May 2015 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, פלאמיה
Wed, 18 Feb 2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Mon, 16 Feb 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Tue, 27 Jan 2015 ברוקין, מעבר אליהו
Mon, 19 Jan 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון
Tue, 13 Jan 2015 חבלה, יאסוף, מעבר אליהו
Mon, 12 Jan 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
Mon, 5 Jan 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון
Mon, 29 Dec 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Mon, 22 Dec 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
Fri, 5 Dec 2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
Thu, 4 Dec 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון עתמה
Sun, 30 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזבת אלטביב, עזון
Mon, 24 Nov 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Wed, 19 Nov 2014 חבלה, כפר זיבאד, מעבר אליהו, עזון עתמה
Tue, 11 Nov 2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Mon, 20 Oct 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Thu, 16 Oct 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, כפר עקרבה
Wed, 1 Oct 2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Tue, 30 Sep 2014 א-ראס, ג'יוס, כפר ג'מאל, כפר סור, מעבר אליהו, עזון
Mon, 29 Sep 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא
Fri, 26 Sep 2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
Mon, 22 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו
Tue, 16 Sep 2014 כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Tue, 16 Sep 2014 מעבר אליהו, עזון, עסלה
Tue, 2 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
Tue, 19 Aug 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
Sun, 17 Aug 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Fri, 18 Jul 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
Mon, 23 Jun 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Thu, 12 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Wed, 30 Apr 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
Sun, 27 Apr 2014 משער אליהו לשער שומרון
Wed, 16 Apr 2014 אימתין, אל פונדוק, מעבר אליהו, עזון, פרעתא, צומת ג'ית
Sun, 16 Mar 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון
Sun, 19 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, צומת ג'ית
Wed, 15 Jan 2014 ג'יוס, דיר איסתיא, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Sun, 12 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Mon, 6 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Wed, 1 Jan 2014 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, עזון, פרעתא
Sun, 29 Dec 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Wed, 25 Dec 2013 אימתין, מעבר אליהו, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
Tue, 24 Dec 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, רמאדין
Tue, 17 Dec 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Tue, 17 Dec 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Mon, 9 Dec 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה
Sun, 8 Dec 2013 בורין (יצהר), בית דג'ן, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון
Thu, 5 Dec 2013 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב
Sun, 24 Nov 2013 בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון
Mon, 18 Nov 2013 כפל חארת', מעבר אליהו, עזון, קירה
Thu, 7 Nov 2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
Mon, 4 Nov 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
Sun, 27 Oct 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 27.10.13, בוקר
Mon, 21 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ב' 21.10.13, בוקר
Mon, 14 Oct 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 14.10.13, בוקר
Tue, 1 Oct 2013 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
Tue, 1 Oct 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
Sun, 29 Sep 2013 מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, יום א' 29.9.13, בוקר
Tue, 24 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 24.9.13, בוקר
Sun, 22 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום א' 22.9.13, בוקר
Wed, 18 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 18.9.13, בוקר
Mon, 16 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 16.9.13, בוקר
Sun, 15 Sep 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עוורתא, עזון, צומת ג'ית, יום א' 15.9.13, בוקר
Tue, 10 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 10.9.13, בוקר
Mon, 2 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.9.13, בוקר
Mon, 26 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.8.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
Sun, 18 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 18.8.13, בוקר
Mon, 12 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 12.8.13, בוקר
Sun, 4 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
Sun, 4 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
Fri, 2 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ו' 2.8.13, אחה"צ
Mon, 29 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
Tue, 23 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס-א-טירה יום ג' 23.7.13, אחה"צ
Mon, 15 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
Sun, 7 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 7.7.13, בוקר
Sun, 30 Jun 2013 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום א' 30.6.13, בוקר
Sun, 23 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 23.6.13, בוקר
Tue, 11 Jun 2013 מעבר אליהו, עזון, מסחה, יום ג' 11.6.13, בוקר
Mon, 10 Jun 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
Sun, 9 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, יום א' 9.6.13, בוקר
Sun, 2 Jun 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
Tue, 28 May 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 28.5.13, אחה"צ
Mon, 20 May 2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
Mon, 13 May 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.5.13, בוקר
Sun, 12 May 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, יום א' 12.5.13, בוקר
Sun, 28 Apr 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 28.4.13, בוקר
Tue, 23 Apr 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 23.4.13, אחה"צ
Mon, 22 Apr 2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
Tue, 9 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
Tue, 2 Apr 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.4.13, אחה"צ
Tue, 19 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Mon, 18 Mar 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.3.13, בוקר
Sun, 17 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 17.3.13, בוקר
Mon, 11 Mar 2013 מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 11.3.13, בוקר
Wed, 6 Mar 2013 ארתאח (שער אפרים), כפר סור, מעבר אליהו, עזבת טביב, עזון, יום ד' 6.3.13, אחה"צ
Mon, 4 Mar 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
Sun, 3 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, יום א' 3.3.13, בוקר
Mon, 18 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
Sun, 17 Feb 2013 בית פוריכ, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון, יום א' 17.2.13, בוקר
Tue, 12 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
Sun, 10 Feb 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
Thu, 7 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
Thu, 7 Feb 2013 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 7.2.13, בוקר
Mon, 4 Feb 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.2.13, בוקר
Sat, 2 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, שבת 2.2.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2013 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 28.1.13, בוקר
Mon, 21 Jan 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 21.1.13, בוקר
Mon, 21 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
Tue, 15 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), חברון, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ג' 15.1.13, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר
Mon, 17 Dec 2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 17.12.12, בוקר
Tue, 11 Dec 2012 ג'יוס, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
Mon, 10 Dec 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 10.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Mon, 26 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר
Mon, 19 Nov 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 19.11.12, בוקר
Mon, 5 Nov 2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
Thu, 1 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 1.11.12, אחה"צ
Mon, 29 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
Tue, 23 Oct 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזבת טביב יום ג' 9.10.12, אחה"צ
Mon, 8 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
Tue, 25 Sep 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 25.9.12, אחה"צ
Mon, 10 Sep 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 10.9.12, בוקר
Mon, 3 Sep 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.9.12, בוקר
Mon, 27 Aug 2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 27.8.12, בוקר
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
Mon, 6 Aug 2012 ג'יוס, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 6.8.12, בוקר
Tue, 31 Jul 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 31.7.12, אחה"צ
Mon, 30 Jul 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
Mon, 23 Jul 2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 23.7.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
Thu, 12 Jul 2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
Mon, 9 Jul 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
Mon, 2 Jul 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.7.12, בוקר
Thu, 21 Jun 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 21.6.12, בוקר
Thu, 14 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 14.6.12, אחה"צ
Mon, 28 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
Wed, 23 May 2012 חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 23.5.12, בוקר
Mon, 21 May 2012 ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 21.5.12, בוקר
Thu, 10 May 2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
Sun, 6 May 2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 6.5.12, בוקר
Mon, 30 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
Mon, 23 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ב' 23.4.12, בוקר
Sun, 22 Apr 2012 חבלה, מעבר אליהו, יום א' 22.4.12, אחה"צ
Wed, 4 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
Tue, 3 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 3.4.12, בוקר
Mon, 26 Mar 2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
Wed, 14 Mar 2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
Mon, 12 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
Mon, 27 Feb 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 27.2.12, בוקר
Mon, 27 Feb 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 27.2.12, בוקר
Mon, 20 Feb 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.2.12, בוקר
Mon, 13 Feb 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.2.12, בוקר
Mon, 30 Jan 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 30.1.12, בוקר
Mon, 23 Jan 2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 23.1.12, בוקר
Thu, 19 Jan 2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, אחה"צ
Mon, 9 Jan 2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 חבלה, מעבר אליהו, ראס א-טירה, יום ד' 4.1.12, אחה"צ
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Thu, 22 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
Mon, 19 Dec 2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 19.12.11, בוקר
Mon, 12 Dec 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Mon, 5 Dec 2011 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 5.12.11, בוקר
Wed, 30 Nov 2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
Mon, 28 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 28.11.11, בוקר
Mon, 21 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 21.11.11, בוקר
Mon, 14 Nov 2011 מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, קלקיליה, יום ב' 14.11.11, בוקר
Mon, 7 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.11.11, בוקר
Mon, 31 Oct 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 31.10.11, בוקר
Sun, 30 Oct 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 30.10.11, אחה"צ
Sat, 29 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
Mon, 24 Oct 2011 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 24.10.11, בוקר
Sun, 23 Oct 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 23.10.11, אחה"צ
Sat, 22 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, שבת 22.10.11, בוקר
Mon, 17 Oct 2011 עזון, כפר תולת, סיניריא, עזון עתמה, מסחה, רפאת, דיר בלוט. יום שני 17.10.11 בוקר
Sun, 16 Oct 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 16.10.11, אחה"צ
Mon, 10 Oct 2011 חבלה, ג'יוס (עזרה במסיק) יום ב' 10.10.2011
Wed, 5 Oct 2011 סיור כפרים : מעבר אליהו, עזון, תולת', עזון עתמה, בית אמין, דיר בלוט, יום ד' 05.10.11 אחה"צ
Mon, 3 Oct 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.10.11, בוקר
Mon, 3 Oct 2011 א ראס, ג'וברה, זיבאד, כור, כפר ג'מאל, כפר עבוש, כפר צור, מעבר אליהו יום ב' 3.10.11 בוקר.
Mon, 26 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 26.9.11, בוקר
Sun, 25 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Thu, 22 Sep 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, בוקר
Wed, 21 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
Wed, 21 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
Mon, 19 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו ,מסלול 1,דרך פונדוק לדיר שאראף חזרה דרך ענבתא 19.9.11 בוקר
Sat, 10 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
Mon, 5 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ג'וברה, בית ליד, דיר שאראף, ענבתא 5 ספטמבר 2011
Sun, 4 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 4.9.11, אחה"צ
Wed, 31 Aug 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
Mon, 29 Aug 2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ב' 29.8.11, בוקר
Mon, 22 Aug 2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.8.11, בוקר
Thu, 18 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
Mon, 15 Aug 2011 א-ראס, בית איבא, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 15.8.11, בוקר
Thu, 11 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
Mon, 8 Aug 2011 מחסומי חבלה,פלאמיה וג'וברה וביקור חוזר בכפר נבי אליאס, 8.8.2011
Wed, 27 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
Mon, 25 Jul 2011 שערים חקלאים ג'יוס, פלאמיה, דרך כפרים, כבישים וצמתים לדיר שאראף וחזרה. 25.7.11, בוקר
Mon, 18 Jul 2011 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 18.7.11, בוקר
Thu, 14 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
Wed, 13 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שופא, יום ד' 13.7.11, אחה"צ
Sat, 9 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, שבת 9.7.11, בוקר
Mon, 4 Jul 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
Mon, 27 Jun 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 27.6.11, בוקר
Mon, 20 Jun 2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 20.6.11, בוקר
Wed, 15 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת),ג'יוס, מעבר אליהו, עזון,פלאמיה, יום ד' 15.6.11, אחה"צ
Mon, 13 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
Thu, 2 Jun 2011 חבלה, ג'יוס, מעבר אליהו, עזבת טאביב יום ה' 2.6.11, אחה"צ
Wed, 1 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
Mon, 30 May 2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמיה וסיור כבישים 30.5.11 בוקר
Mon, 30 May 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עיזבת טאביב, יום ב' 30.5.11, אחה"צ
Mon, 23 May 2011 חבלה, קלקיליה, פלאמיה, עיזבת טאביב
Sat, 21 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
Thu, 19 May 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, יום ה' 19.5.11, אחה"צ
Wed, 18 May 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ד' 18.5.11, בוקר
Mon, 16 May 2011 ג'יוס, פלאמיה, חווארה והכבישים שביניהם
Sun, 15 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום א' 15.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 חבלה, מעבר אליהו, פאלמיה יום ד' 11.5.11, בוקר
Mon, 9 May 2011 חבלה, קלקיליה, עיזבת טאביב, פלאמיה, שבי שומרון
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
Wed, 4 May 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 4.5.11, בוקר
Wed, 4 May 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
Mon, 2 May 2011 סיור בכפרים: עיזבאת טאביב ושערים חקלאים ג'יוס ופלאמיה
Thu, 21 Apr 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, צומת ג'ית, יום ה' 21.4.11, אחה"צ
Wed, 20 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
Mon, 11 Apr 2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
Wed, 30 Mar 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
Wed, 30 Mar 2011 חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 30.3.11, בוקר
Sun, 27 Mar 2011 סיור בכפרים: ג'יוס, מחסום פלאמיה, כפר ג'מאל 27.3.2011, בוקר
Thu, 24 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
Wed, 23 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 23.3.11, אחה"צ
Mon, 21 Mar 2011 מחסום חבלה, מחסום פלאמיה, כפר ג'מאל, יום א' 21.3.2011 בוקר
Mon, 14 Mar 2011 שערים חקלאיים חבלה,ג'איוס ופלאמיה,סיור כבישים עד דיר שאראף
Sun, 13 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום א' 13.3.11, בוקר
Sun, 6 Mar 2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ענבתא, שופה, ג'וברה, מעבר תאנים
Thu, 24 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
Mon, 21 Feb 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
Thu, 10 Feb 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
Mon, 7 Feb 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 7.2.11, בוקר
Tue, 1 Feb 2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
Mon, 31 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
Tue, 25 Jan 2011 וונדליזם בעזון ב24.1.11 ופגישה עם שלושה תושבים 8.02.2011
Mon, 24 Jan 2011 מעברים חקלאים חבלה,ג'איוס ופלאמיה ופגישה עם ראש הכפר נבי אליאס בנושא הקרקעות
Mon, 24 Jan 2011 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 24.1.11, אחה"צ
Sun, 23 Jan 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, שער אליהו
Wed, 12 Jan 2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.1.11, בוקר
Tue, 4 Jan 2011 פגישה בראס א-טירה עם נ. מארעבה
Mon, 3 Jan 2011 שערים חקלאיים חבלה, ג'יוס ופלאמיה
Mon, 27 Dec 2010 שערים חקלאיים חבלה, ג'איוס פלאמיה ונסיעה דרך הכפרים סאפארין ובית ליד לדיר שאראף
Mon, 27 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
Thu, 23 Dec 2010 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ה' 23.12.10, אחה"צ
Tue, 7 Dec 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
Mon, 22 Nov 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 22.11.10, בוקר
Mon, 15 Nov 2010 מעבר חקלאי חבלה,מעבר חקלאי פלאמיה,דיר שארף, שער אפרים ( ארתאח) 15.11.10 בוקר
Wed, 27 Oct 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 27.10.10, בוקר
Tue, 26 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
Mon, 25 Oct 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 25.10.10, בוקר
מחסום/מעבר אליהו 109
Tue, 19 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 19.10.10, בוקר
Mon, 18 Oct 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 18.10.10, בוקר
Tue, 5 Oct 2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 5.10.10, בוקר
Tue, 5 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, שבי שומרון, יום ג' 5.10.10, אחה"צ
Sun, 26 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 26.9.10, בוקר
Tue, 21 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
Tue, 21 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, בוקר
Wed, 15 Sep 2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 15.9.10, בוקר
Mon, 13 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.9.10, בוקר
Sun, 12 Sep 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 12.9.10, בוקר
Sat, 11 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה
Mon, 6 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
Wed, 1 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ד' 1.9.10, בוקר
Sun, 29 Aug 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 29.8.10, בוקר
Mon, 23 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 23.8.10, בוקר
Sat, 21 Aug 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, יום ש' 21.8.10, בוקר
Wed, 18 Aug 2010 מעבר אליהו, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
Wed, 4 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
Wed, 4 Aug 2010 מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.8.10, אחה"צ
Mon, 2 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 2.8.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Wed, 28 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
Mon, 26 Jul 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 26.7.10, בוקר
Sun, 18 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
Thu, 8 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
Wed, 7 Jul 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 7.7.10, בוקר
Wed, 7 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 7.7.10, אחה"צ
Mon, 5 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
Mon, 28 Jun 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, יום ב' 28.6.10, בוקר
Sun, 13 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום א' 13.6.10, בוקר
Thu, 10 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
Wed, 9 Jun 2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
Mon, 31 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 24.5.10, בוקר
Wed, 19 May 2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
Sun, 16 May 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר
Thu, 29 Apr 2010 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
Tue, 27 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ג' 27.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Thu, 15 Apr 2010 מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ה' 15.4.10, אחה"צ
Mon, 12 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 12.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Mon, 5 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Sun, 4 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
Mon, 22 Mar 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
Wed, 17 Mar 2010 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
Tue, 16 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 16.3.10, בוקר
Tue, 9 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, בוקר
Fri, 5 Mar 2010 מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ו' 5.3.10, בוקר
Tue, 2 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Wed, 24 Feb 2010 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 24.2.10, בוקר
Mon, 22 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 22.2.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Mon, 15 Feb 2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 15.2.10, בוקר
Thu, 11 Feb 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
Mon, 8 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום א' 7.2.10, בוקר
Tue, 2 Feb 2010 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 2.2.10, בוקר
Mon, 25 Jan 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 25.1.10, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
Mon, 28 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 28.12.09, בוקר
Thu, 24 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
Mon, 21 Dec 2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 21.12.09, בוקר
Wed, 16 Dec 2009 חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 16.12.09, בוקר
Wed, 16 Dec 2009 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 16.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
Tue, 8 Dec 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 8.12.09, אחה"צ
Wed, 2 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.12.09, בוקר
Mon, 16 Nov 2009 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
Wed, 4 Nov 2009 מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 4.11.09, בוקר
Thu, 29 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
Mon, 26 Oct 2009 מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 26.10.09, בוקר
Mon, 26 Oct 2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 26.10.09, בוקר
Mon, 19 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 19.10.09, בוקר
Wed, 30 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 30.9.09, אחה"צ
Thu, 24 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.9.09, אחה"צ
Mon, 21 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 21.9.09, בוקר
Wed, 16 Sep 2009 מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 16.9.09, בוקר
Wed, 9 Sep 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 9.9.09, בוקר
Wed, 9 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
Wed, 2 Sep 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
Wed, 2 Sep 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ד' 2.9.09, בוקר
Sun, 30 Aug 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Wed, 26 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Mon, 24 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ב' 24.8.09, בוקר
Sun, 23 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 16.8.09, אחה"צ
Wed, 12 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.8.09, אחה"צ
Sun, 9 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.8.09, בוקר
Mon, 3 Aug 2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 3.8.09, בוקר
Thu, 30 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ה' 30.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, יום ג' 28.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Wed, 15 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 15.7.09, בוקר
Sun, 12 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 12.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 6.7.09, בוקר
Thu, 2 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
Wed, 1 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Tue, 30 Jun 2009 בית פוריכ, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, שער שומרון (קאסם), יום ג' 30.6.09, אחה"צ
Mon, 29 Jun 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 29.6.09, בוקר
Tue, 23 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
Mon, 22 Jun 2009 מעבר אליהו, יום ב' 22.6.09, בוקר
Mon, 22 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 22.6.09, אחה"צ
Sun, 21 Jun 2009 חווארה, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 21.6.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
Wed, 10 Jun 2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.6.09, אחה"צ
Mon, 8 Jun 2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 1.6.09, בוקר
Thu, 28 May 2009 אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Thu, 28 May 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Thu, 30 Apr 2009 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אליהו, עורטא, יום ה' 30.4.09, בוקר
Mon, 20 Apr 2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
Mon, 20 Apr 2009 ג'ית, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.4.09, בוקר
Wed, 8 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אליהו, עזון, יום ד' 8.4.09, אחה"צ
Wed, 8 Apr 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 8.4.09, אחה"צ
Thu, 2 Apr 2009 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Mon, 30 Mar 2009 מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 30.3.09, בוקר
Mon, 30 Mar 2009 א-ראס, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 30.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Wed, 25 Mar 2009 מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 25.3.09, בוקר
Mon, 23 Mar 2009 מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 23.3.09, בוקר
Sun, 15 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום א' 15.2.09, בוקר
Wed, 4 Feb 2009 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 4.2.09, בוקר
Thu, 15 Jan 2004 ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו