Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מעבר אייל

Sun, 1 Dec 2019 משמרת הכרות עם מחסומי פועלים אייל וארתאח
Sun, 27 Oct 2019 מעבר אייל
Fri, 23 Aug 2019 ארתאח, מעבר אייל - תלונות על קשיי פרנסה, אווירה של יאוש
Sun, 21 Oct 2018 מחסום אייל - לא תראי פה אף פועל מחייך
Sun, 7 Oct 2018 מחסום אייל, עזון. קודם תשלם, אח"כ תקבל אישור לעבוד
Sun, 2 Sep 2018 ג'יוס צפון 965, מעבר אייל, פועל פלסטיני משלם 2500 ש"ח עבור הזכות לעבוד
Mon, 13 Nov 2017 ג'יוס דרום 1012, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל, עזון
Tue, 24 Oct 2017 אורנית 1474, ג'יוס צפון 965, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914), מעבר אייל
Sun, 21 May 2017 ביקור הטלוויזיה הבלגית במחסומים
Sun, 28 May 2017 מעבר אייל, ג'יוס
Sun, 11 Jun 2017 משמרת סיור במחסומי אייל וחבלה עם קבוצת חברי JCALL, בעיקר מצרפת
Sun, 21 May 2017 מחסומים אייל וחבלה: ביקור הטלוויזיה הבלגית
Mon, 20 Mar 2017 מעבר אייל
Sun, 19 Feb 2017 מעבר אייל
Sun, 5 Feb 2017 מעבר אייל
Sun, 18 Dec 2016 מעבר אייל
Thu, 15 Sep 2016 מעבר אייל
Thu, 8 Sep 2016 חבלה, מעבר אייל
Wed, 24 Aug 2016 מעבר אייל
Mon, 8 Feb 2016 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 31 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
Tue, 25 Aug 2015 קוסרא, דומא, מחסום איל
Fri, 10 Jul 2015 חבלה, מעבר אייל, עזון, קלקיליה
Wed, 20 May 2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Tue, 12 May 2015 מעבר אייל
Wed, 25 Feb 2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 22 Feb 2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
Sun, 8 Feb 2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
Sun, 25 Jan 2015 מעבר אייל, עזון
Sun, 25 Jan 2015 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 30 Nov 2014 מעבר אייל, עזבת אלטביב, עזון עתמה
Fri, 14 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Thu, 13 Nov 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 9 Nov 2014 מעבר אייל
Sun, 19 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Tue, 14 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Sun, 5 Oct 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Wed, 3 Sep 2014 ג'יוס, מעבר אייל
Sun, 24 Aug 2014 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Fri, 18 Jul 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
Fri, 4 Jul 2014 חבלה, מעבר אייל, צופין
Fri, 4 Jul 2014 Eyal Crossing, Habla
Fri, 4 Jul 2014 Eyal Crossing, Habla
Sun, 11 May 2014 מעבר אייל, קלקיליה
Fri, 28 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מחסום צופים, מעבר אייל
Tue, 4 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
Mon, 20 Jan 2014 חבלה, מעבר אייל, עזון עתמה
Wed, 11 Dec 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל
Fri, 11 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 11.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.10.13, בוקר
Mon, 22 Jul 2013 חבלה, מעבר אייל, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 22.7.13, בוקר
Sun, 21 Jul 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 21.7.13, בוקר
Fri, 7 Jun 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 7.6.13, בוקר
Sun, 7 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 7.4.13, בוקר
Mon, 21 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
Mon, 5 Nov 2012 ג'יוס, מעבר אייל, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ב' 5.11.12, בוקר
Fri, 26 Oct 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ו' 26.10.12, בוקר
Mon, 30 Jul 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
Sun, 3 Jun 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 3.6.12, בוקר
Mon, 26 Mar 2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
Mon, 19 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 19.3.12, בוקר
Mon, 12 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
Mon, 27 Feb 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 27.2.12, בוקר
Tue, 31 Jan 2012 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 31.1.12, בוקר
Wed, 25 Jan 2012 חבלה, מעבר אייל, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
Wed, 25 Jan 2012 חבלה, מעבר אייל, כפר זיבאד, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
Tue, 20 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 20.12.11, בוקר
Sun, 31 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 31.7.11, בוקר
Sun, 17 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 17.7.11, בוקר
Mon, 20 Jun 2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 20.6.11, בוקר
Wed, 15 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 15.6.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 25.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 11.5.11, בוקר
Tue, 5 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 5.4.11, בוקר
Wed, 30 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 30.3.11, בוקר
Wed, 16 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 16.3.11, בוקר
Tue, 8 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 8.3.11, בוקר
Tue, 1 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 1.3.11, בוקר
Tue, 1 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 1.3.11, בוקר
Wed, 9 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 9.2.11, בוקר
Tue, 1 Feb 2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
Sun, 30 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 30.1.11, בוקר
Tue, 25 Jan 2011 וונדליזם בעזון ב24.1.11 ופגישה עם שלושה תושבים 8.02.2011
Tue, 18 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.1.11, בוקר
Wed, 12 Jan 2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.1.11, בוקר
Tue, 28 Dec 2010 יום ג' 28.12.10, בוקר
Sun, 26 Dec 2010 אזור קלקיליה , שכם
Wed, 15 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 15.12.10, בוקר
Mon, 22 Nov 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 22.11.10, בוקר
Sun, 14 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אייל, יום א' 14.11.10, אחה"צ
Sun, 14 Nov 2010 מעבר אייל, יום א' 14.11.10, בוקר
Wed, 10 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 10.11.10, בוקר
Tue, 9 Nov 2010 חבלה, מעבר אייל, קלקיליה, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
Sun, 7 Nov 2010 ארתאח, ג'ברה, אייל, חבלה, יום א', 7.11.10, שחר-בוקר
Sun, 31 Oct 2010 מעבר אייל, יום א' 31.10.10, בוקר
Sun, 24 Oct 2010 בית איבא, יום א' 24.10.10, אחה"צ
Wed, 13 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
Sun, 3 Oct 2010 מעבר אייל, יום א' 3.10.10, בוקר
Tue, 21 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
Mon, 20 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, יום ב' 20.9.10, בוקר
Mon, 6 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
Sun, 5 Sep 2010 מעבר אייל, יום א' 5.9.10, בוקר
Thu, 26 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 26.8.10, אחה"צ
Thu, 5 Aug 2010 חבלה, מעבר אייל, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Thu, 29 Jul 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Thu, 15 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
Mon, 28 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 28.6.10, בוקר
Fri, 25 Jun 2010 מעבר אייל, יום ו' 25.6.10, בוקר
Fri, 18 Jun 2010 מעבר אייל, יום ו' 18.6.10, בוקר
Mon, 14 Jun 2010 מעבר אייל, יום ב' 14.6.10, בוקר
Sun, 13 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום א' 13.6.10, בוקר
Sun, 6 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 6.6.10, בוקר
Mon, 31 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
Sun, 23 May 2010 מעבר אייל, יום א' 23.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
Mon, 10 May 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 10.5.10, בוקר
Sun, 9 May 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 9.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 5.5.10, בוקר
Mon, 3 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
Mon, 3 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
Sun, 2 May 2010 מעבר אייל, יום א' 2.5.10, בוקר
Wed, 21 Apr 2010 מעבר אייל, יום ד' 21.4.10, בוקר
Mon, 12 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 12.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 7.4.10, בוקר
Sun, 28 Mar 2010 מעבר אייל, יום א' 28.3.10, בוקר
Wed, 17 Mar 2010 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ד' 17.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Mon, 1 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 1.3.10, אחה"צ
Sun, 21 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 21.2.10, אחה"צ
Sun, 21 Feb 2010 מעבר אייל, יום א' 21.2.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Sun, 7 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום א' 7.2.10, בוקר
Thu, 28 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ענבתא, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
Tue, 26 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 26.1.10, אחה"צ
Sun, 10 Jan 2010 מעבר אייל, יום א' 10.1.10, בוקר
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 31.12.0
Thu, 31 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), זעתרה (תפוח), חווארה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 31.12.09, אחה"צ
Wed, 30 Dec 2009 מעבר אייל, יום ד' 30.12.09, בוקר
Thu, 24 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
Sun, 20 Dec 2009 מעבר אייל, יום א' 20.12.09, בוקר
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
Mon, 14 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 14.12.09, בוקר
Sun, 13 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום א' 13.12.09, בוקר
Thu, 10 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 10.12.09, בוקר
Tue, 8 Dec 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 8.12.09, אחה"צ
Mon, 7 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 7.12.09, בוקר
Sun, 6 Dec 2009 מעבר אייל, יום א' 6.12.09, בוקר
Sun, 22 Nov 2009 מעבר אייל, יום א' 22.11.09, בוקר
Wed, 18 Nov 2009 מעבר אייל, יום ד' 18.11.09, בוקר
Sun, 8 Nov 2009 מעבר אייל, יום א' 8.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 מעבר אייל, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Thu, 29 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 29.10.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
Tue, 27 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ג' 27.10.09, אחה"צ
Thu, 22 Oct 2009 מעבר אייל, יום ה' 22.10.09, בוקר
Wed, 21 Oct 2009 מעבר אייל, יום ד' 21.10.09, בוקר
Wed, 21 Oct 2009 מעבר אייל, יום ד' 21.10.09, בוקר
Tue, 20 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, ראס עטיה, יום ג' 20.10.09, אחה"צ
Sun, 18 Oct 2009 מעבר אייל, יום א' 18.10.09, בוקר
Tue, 13 Oct 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 13.10.09, אחה"צ
Sun, 11 Oct 2009 מעבר אייל, Sun 11.10.09, Morning
Tue, 29 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 29.9.09, אחה"צ
Thu, 24 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.9.09, אחה"צ
Wed, 23 Sep 2009 מעבר אייל, יום ד' 23.9.09, בוקר
Tue, 22 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 22.9.09, אחה"צ
Thu, 17 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 17.9.09, אחה"צ
Wed, 16 Sep 2009 מעבר אייל, יום ד' 16.9.09, בוקר
Tue, 15 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 15.9.09, אחה"צ
Mon, 14 Sep 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 14.9.09, בוקר
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Sun, 13 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Wed, 9 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 9.9.09, אחה"צ
Tue, 8 Sep 2009 מעבר אייל, יום ג' 8.9.09, בוקר
Sun, 6 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 6.9.09, אחה"צ
Sun, 6 Sep 2009 מעבר אייל, יום א' 6.9.09, בוקר
Thu, 3 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ה' 3.9.09, בוקר
Wed, 2 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 2.9.09, בוקר
Tue, 1 Sep 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, עזון, ענבתא, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
Mon, 31 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 31.8.09, אחה"צ
Sun, 30 Aug 2009 מעבר אייל, יום א' 30.8.09, בוקר
Sun, 30 Aug 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום א' 30.8.09, אחה"צ
Thu, 27 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, קלקיליה, יום ה' 27.8.09, אחה"צ
Wed, 26 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, יום ד' 26.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, יום ג' 25.8.09, אחה"צ
Tue, 25 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 25.8.09, בוקר
Mon, 24 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 24.8.09, אחה"צ
Sun, 23 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 23.8.09, אחה"צ
Wed, 19 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ד' 19.8.09, בוקר
Tue, 18 Aug 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, בוקר
Tue, 18 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 18.8.09, אחה"צ
Tue, 18 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 18.8.09, בוקר
Mon, 17 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 17.8.09, אחה"צ
Mon, 17 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 17.8.09, בוקר
Mon, 17 Aug 2009 מעבר אייל, יום ב' 17.8.09, בוקר
Sun, 16 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 16.8.09, אחה"צ
Sun, 16 Aug 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 16.8.09, אחה"צ
Wed, 12 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.8.09, אחה"צ
Wed, 12 Aug 2009 מעבר אייל, יום ד' 12.8.09, בוקר
Tue, 11 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 11.8.09, אחה"צ
Mon, 10 Aug 2009 מעבר אייל, יום ב' 10.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום א' 9.8.09, בוקר
Sun, 9 Aug 2009 מעבר אייל, יום א' 9.8.09, אחה"צ
Sun, 9 Aug 2009 מעבר אייל, יום א' 9.8.09, בוקר
Thu, 6 Aug 2009 מעבר אייל, יום ה' 6.8.09, בוקר
Thu, 6 Aug 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 6.8.09, אחה"צ
Wed, 5 Aug 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ד' 5.8.09, אחה"צ
Thu, 30 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 30.7.09, אחה"צ
Thu, 30 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ה' 30.7.09, בוקר
Tue, 28 Jul 2009 מעבר אייל, יום ג' 28.7.09, בוקר
Sun, 26 Jul 2009 דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, קלקיליה, יום א' 26.7.09, אחה"צ
Sun, 26 Jul 2009 מעבר אייל, יום א' 26.7.09, בוקר
Wed, 22 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 22.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ג' 21.7.09, אחה"צ
Tue, 21 Jul 2009 מעבר אייל, יום ג' 21.7.09, בוקר
Mon, 20 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 20.7.09, בוקר
Sun, 19 Jul 2009 מעבר אייל, יום א' 19.7.09, בוקר
Wed, 15 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 15.7.09, בוקר
Tue, 14 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, קלקיליה, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Mon, 13 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 13.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 12.7.09, בוקר
Sun, 12 Jul 2009 ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 12.7.09, אחה"צ
Sun, 12 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום א' 12.7.09, בוקר
Tue, 7 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, ענבתא, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 6.7.09, אחה"צ
Mon, 6 Jul 2009 מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
Mon, 6 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ב' 6.7.09, בוקר
Sun, 5 Jul 2009 מעבר אייל, יום א' 5.7.09, בוקר
Thu, 2 Jul 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.7.09, אחה"צ
Wed, 1 Jul 2009 מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 1.7.09, בוקר
Tue, 30 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, יום ג' 30.6.09, בוקר
Mon, 29 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 29.6.09, אחה"צ
Sun, 28 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, מעבר אייל, ענבתא, יום א' 28.6.09, בוקר
Wed, 24 Jun 2009 אייל, יום ד' 24.6.09, בוקר
Wed, 24 Jun 2009 מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
Tue, 23 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, קלקיליה, יום ג' 23.6.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 ג'וברה (כפריאת), דיר בלוט, דיר שאראף (חביות), מעבר אייל, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 18.6.0
Wed, 17 Jun 2009 אייל, ענבתא, יום ד' 17.6.09, אחה"צ
Wed, 17 Jun 2009 מעבר אייל
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Tue, 16 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 16.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Mon, 15 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), מעבר אייל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ב' 15.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), מעבר אייל, ענבתא, יום א' 14.6.09, בוקר
Sun, 14 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום א' 14.6.09, אחה"צ
Sun, 14 Jun 2009 מעבר אייל, יום א' 14.6.09, בוקר
Thu, 11 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 11.6.09, אחה"צ
Wed, 10 Jun 2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 10.6.09, אחה"צ
Wed, 10 Jun 2009 אייל, יום ד' 10.6.09, בוקר
Tue, 9 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 9.6.09, אחה"צ
Mon, 8 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), מעבר תאנים, ענבתא, קלקיליה, יום ב' 8.6.09, אחה"צ
Mon, 8 Jun 2009 מעבר אייל, יום ב' 8.6.09, בוקר
Sun, 7 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 7.6.09, אחה"צ
Thu, 4 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), קלקיליה, יום ה' 4.6.09, אחה"צ
Tue, 2 Jun 2009 אייל, יום ג' 2.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, בוקר
Mon, 1 Jun 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ב' 1.6.09, אחה"צ
Sun, 31 May 2009 אייל, ענבתא, קלקיליה, יום א' 31.5.09, אחה"צ
Thu, 28 May 2009 אייל, מעבר אליהו, ענבתא, יום ה' 28.5.09, אחה"צ
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 26.5.09, אחה"צ
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), יום ג' 26.5.09, אחה"צ
Tue, 26 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 26.5.09, בוקר
Mon, 25 May 2009 אייל, יום ב' 25.5.09, בוקר
Sun, 24 May 2009 אייל, יום א' 24.5.09, בוקר
Thu, 21 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), ענבתא, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Tue, 19 May 2009 אייל, יום ג' 19.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 אייל, יום ב' 18.5.09, בוקר
Mon, 18 May 2009 אייל, יום ב' 18.5.09, אחה"צ
Sun, 17 May 2009 אייל, ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.5.09, אחה"צ
Thu, 14 May 2009 אייל, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Wed, 13 May 2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 13.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 אייל, דיר שאראף (חביות), ענבתא, קלקיליה, יום ג' 12.5.09, אחה"צ
Tue, 12 May 2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), קלקיליה, יום ג' 12.5.09, בוקר
Mon, 11 May 2009 אייל, יום ב' 11.5.09, אחה"צ
Sun, 10 May 2009 אייל, יום א' 10.5.09, בוקר
Thu, 7 May 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 7.5.09, בוקר
Wed, 6 May 2009 אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 6.5.09, אחה"צ
Tue, 5 May 2009 אייל, יום ג' 5.5.09, בוקר
Tue, 5 May 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ג' 5.5.09, אחה"צ
Sun, 3 May 2009 אייל, עזון, ענבתא, יום א' 3.5.09, אחה"צ
Sun, 3 May 2009 אייל, יום א' 3.5.09, בוקר
מחסום אייל
Sun, 26 Apr 2009 אייל, יום א' 26.4.09, בוקר
Thu, 23 Apr 2009 אייל, ארתאח, ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Thu, 23 Apr 2009 אייל, ארתאח, דיר שאראף (חביות), ענבתא, יום ה' 23.4.09, אחה"צ
Wed, 22 Apr 2009 אייל, יום ד' 22.4.09, בוקר
Tue, 21 Apr 2009 אייל, יום ג' 21.4.09, בוקר
Sun, 19 Apr 2009 אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום א' 19.4.09, אחה"צ
Sun, 19 Apr 2009 אייל, יום א' 19.4.09, בוקר
Mon, 6 Apr 2009 אייל, יום ב' 6.4.09, בוקר
Sun, 5 Apr 2009 אייל, יום א' 5.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 אייל, יום ה' 2.4.09, בוקר
Thu, 2 Apr 2009 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ה' 2.4.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 אייל, יום א' 22.3.09, בוקר
Sun, 24 Aug 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.8.08, בוקר
Sun, 10 Aug 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 10.8.08, בוקר
Tue, 17 Jun 2008 אייל, יום ג' 17.6.08, בוקר
Wed, 28 May 2008 אייל, ענבתא, יום ד' 28.5.08, בוקר
Mon, 26 May 2008 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ב' 26.5.08, בוקר
Sun, 18 May 2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), יום א' 18.5.08, בוקר
Sun, 13 Apr 2008 אייל, ארתאח, יום א' 13.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 א-ראס, אייל, ג'ית, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 א-ראס, מעבר אייל, עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 9.4.08, בוקר
Wed, 9 Apr 2008 אייל, בית איבא, ג'ית, עזון, ענבתא, יום ד' 9.4.08, אחה"צ
Sun, 30 Mar 2008 אייל, יום א' 30.3.08, בוקר
Sun, 30 Mar 2008 אייל, יום א' 30.3.08, בוקר
Sun, 23 Mar 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 23.3.08, בוקר
Sun, 24 Feb 2008 אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 24.2.08, בוקר
Wed, 20 Feb 2008 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, קלקיליה, יום ד' 20.2.08, בוקר
Sun, 20 Jan 2008 א-ראס, אייל, ארתאח, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום א' 20.1.08, בוקר
Wed, 16 Jan 2008 אייל, עזון, יום ד' 16.1.08, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2007 אייל, ג'וברה (כפריאת), ענבתא, יום ג' 11.12.07, אחה"צ
Wed, 21 Nov 2007 א-ראס, אייל, ג'וברה (כפריאת), עזון, ענבתא, קלקיליה, יום ד' 21.11.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 אייל, יום א' 14.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 אייל, בית איבא, יום א' 14.10.07, בוקר