מלון קליף | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מלון קליף