סלפית | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סלפית

Fri, 3 Jul 2020 חארס - הפגנות מחאה בימי ששי על התנכלויות מתנחלים וגדיעת עצי זית
Tue, 5 Mar 2019 ביקור בישובים הפלסטינים סלפית, ראפאת וא-לובן
Tue, 8 Jan 2019 מרדה, איסכאכא וקבלאן: מיים בצימצום, מניעת גישה למטעים
Wed, 29 Mar 2017 ההתנחלויות מונעות גישה אל אתרי עתיקות פלסטיניים - אתר אל בוראק
Sun, 6 Dec 2015 יאסוף, אל-לובן א-שרקיה, זעתרה, סלפית
Sun, 1 Feb 2015 מחסום סלפית, מעבר שומרון, קירה
Sat, 2 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, שבת 2.2.13, בוקר
Sat, 30 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
Sat, 9 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, עוורתא, שבת 9.6.12, בוקר
Sat, 26 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעבר שומרון, מעלה אפרים, שבת 26.5.12, בוקר
Sat, 21 Apr 2012 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 21.4.12, בוקר
Sat, 17 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, מעבר תאנים, עוורתא, ענבתא, שבת 17.3.12, בוקר
Sat, 3 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, שבת 3.3.12, בוקר
Sat, 18 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, שבת 18.2.12, בוקר
Sat, 4 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 4.2.12, בוקר
Sat, 14 Jan 2012 בית פוריכ, ג'וברה (כפריאת), זעתרה (צומת תפוח), חווארה, מחסום סלפית, ענבתא, שבת 14.1.12, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
סלפית