כפר ת'לת' | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

כפר ת'לת'