Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חמרה (בקעות)

Thu, 14 Apr 2022 לווי רועים אצל פאדל מיישוב רועים באזור חמרה
Sun, 6 Feb 2022 ליווי רועים 06,07,08-22 בקעת הירדן
Wed, 5 Jan 2022 ליווי רועים ליד התנחלות חמרה
Tue, 25 Jan 2022 ליווי רועים במעלה הגבעות בחמרה
Mon, 10 Jan 2022 אזור חמרה: מתנחל תמים
Wed, 5 Jan 2022 ליווי רועים באזור התנחלות חמרה
Sun, 2 Jan 2022 ליווי באזור חמרה
Mon, 20 Dec 2021 ליווי רועים בחמרה: עבר בשלום
Sat, 11 Dec 2021 חמרה הפלסטינית, בצֵל חוות בודדים מאיימת
Tue, 14 Dec 2021 ליווי רועים אזור חמרה: הניסיון לתקוף נכשל!
Sat, 4 Dec 2021 אזור חמרה: הטרדות מכוונות נגד הרועים הפלסטינים
Fri, 10 Dec 2021 ליווי רועים גבוה מעל חמרה
Sat, 27 Nov 2021 מתנחלים הורגים ופוצעים בני בקר באזור חמרה
Sat, 13 Nov 2021 ליווי רועים באזור חמרה (בקעות)
Sat, 30 Oct 2021 ליווי רועים באזור חמרה: עימות ללא מפגש
Mon, 8 Nov 2021 ליווי רועים באזור חמרה: עבר בשקט
Sat, 6 Nov 2021 חמרה: מתנחלים תוקפים רועים פלסטינים
Mon, 25 Oct 2021 אזור חמרה: רחפן בשירות האלימות
Sun, 19 Sep 2021 אזור חמרה: ליווי רועים ביום שקט
Thu, 7 Oct 2021 בקעת הירדן, חמרה: המרעה עבר בשלום
Sat, 25 Sep 2021 בקעת הירדן, אזור חמרה: ביקור וליווי רועים
Tue, 28 Sep 2021 בקעת הירדן: ליווי רועים פלסטינים למרעה וביקור רחפן
Tue, 31 Dec 2019 התנחלויות בקעת הירדן מקיימות מצוות גזל אדמות לאור יום
Fri, 20 Dec 2019 הסלמה בהתעללות בקהילות הרועים בבקעת הירדן
Tue, 3 Dec 2019 בקעת הירדן: מי הרס את מאגר המים ליד העיירה הפלסטינית טובאס?
Tue, 16 Jul 2019 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 27 Nov 2018 גוכיה, מחסום מיוחד בבקעת הירדן
Sat, 29 Sep 2018 בקעת הירדן: הצבא מתנכל לפעילי זכויות אדם בשטח
Sat, 8 Sep 2018 בקעת הירדן: אלימות מתנחלים בגיבוי מוחלט של הצבא
Thu, 9 Aug 2018 בקעת הירדן: רחוק מעין הציבור בישראל - הכיבוש מתרחב
Wed, 18 Jul 2018 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Sat, 4 Aug 2018 בקעת הירדן: ביקור בח'רבת מכחול ועין אל חילווה
Thu, 21 Jun 2018 חמרה (בקעות), ח'רבת מכחול, תיאסיר
Thu, 7 Jun 2018 חמרה (בקעות), מעלה אפרים. מוקשים ישנים מתעוררים וכך גם מחסומים ישנים - לפלסטינים
Thu, 5 Apr 2018 בקעת הירדן הפלסטינית, מחסום חמרה
Sat, 24 Mar 2018 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Sat, 24 Feb 2018 בקעת הירדן: עוד מאחז פיראטי הוקם, הפעם בתוך מחנה צבאי נטוש
Wed, 21 Feb 2018 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר
Sat, 3 Feb 2018 בקעת הירדן: נמשכות ההתנכלויות והרדיפות אחרי הרועים
Sat, 20 Jan 2018 הכיבוש מתנער מאחריותו לחקלאים הפלסטינים בשטחי C
Mon, 30 Oct 2017 בקעת הירדן, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Sat, 21 Oct 2017 בקעת הירדן: המלחמה על הבית
Thu, 5 Oct 2017 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Sat, 16 Sep 2017 גל ההפקעות בבקעה (סיכום לשבוע האחרון)
Thu, 7 Sep 2017 בקעת הירדן: המאחזים הפיראטיים משגשגים
Mon, 22 May 2017 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 13 Mar 2017 ההתנחלויות בבקעת הירדן מתרבות ומתרחבות ללא הפרעה
Tue, 6 Dec 2016 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Thu, 15 Dec 2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 29 Nov 2016 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 20 Nov 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Sun, 20 Nov 2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 18 Oct 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 11 Oct 2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 22 Sep 2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 13 Sep 2016 בקעת הירדן: ביקור במאהלים בשטח
Sun, 11 Sep 2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 18 Aug 2016 בקעת הירדן, חמרה והסביבה
Mon, 18 Jul 2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 12 Jul 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 19 Jul 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 23 Jun 2016 גוכיה, חמרה (בקעות)
Thu, 23 Jun 2016 גוכיה, ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות)
Thu, 9 Jun 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Mon, 6 Jun 2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 23 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 10 May 2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 8 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 5 May 2016 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Wed, 20 Apr 2016 חמרה (בקעות)
Mon, 18 Apr 2016 חמרה (בקעות)
Tue, 12 Apr 2016 חמרה (בקעות)הכניסות לכפרים חסומות בסלעים מזה כחודשיים
Wed, 6 Apr 2016 ח'רבת מכחול, חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 23 Mar 2016 חמרה (בקעות)
Mon, 14 Mar 2016 ביקור אצל משפחות בבקעה, חמרה (בקעות), מחסום מעלה אפריים
Tue, 8 Mar 2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 2 Mar 2016 חמרה (בקעות)
Wed, 17 Feb 2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 27 Jan 2016 גוכיה, חמרה (בקעות)
Wed, 20 Jan 2016 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 12 Jan 2016 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 12 Jan 2016 חמרה (בקעות)
Mon, 28 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 22 Dec 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 7 Dec 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Wed, 18 Nov 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות) התעמרות לשם גירוש
Tue, 17 Nov 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 10 Nov 2015 בקעת הירדן. החרמת רכוש ושיגרת גירוש
Tue, 27 Oct 2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 26 Oct 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 20 Oct 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Sun, 4 Oct 2015 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 20 Sep 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 16 Sep 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 25 Aug 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 23 Aug 2015 מחסום חמרה וסיור במאהלים שנהרסו בבקעת הירדן
Tue, 18 Aug 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 16 Aug 2015 הגיהנום הוא כאן !!! בבקעת הירדן!
Sun, 9 Aug 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 21 Jul 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 20 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Tue, 14 Jul 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 7 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Wed, 3 Jun 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Mon, 1 Jun 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, ח'אלת מכחול
Tue, 19 May 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 10 May 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר הצבא רמס את שדות התבואה
Wed, 29 Apr 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 27 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 21 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Tue, 14 Apr 2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Wed, 8 Apr 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 31 Mar 2015 חמרה (בקעות), חאלת מכחול
Fri, 27 Mar 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 23 Mar 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 22 Mar 2015 חמרה (בקעות)
Thu, 19 Mar 2015 ח'אלת מכחוּל, חמרה, תיאסיר
Tue, 10 Mar 2015 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 24 Feb 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 18 Feb 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 17 Feb 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 17 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Tue, 10 Feb 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 26 Jan 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 26 Jan 2015 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 19 Jan 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 13 Jan 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר (1)
Thu, 8 Jan 2015 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 29 Dec 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 22 Dec 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 16 Dec 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 9 Dec 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 1 Dec 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 25 Nov 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 16 Nov 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 11 Nov 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 28 Oct 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 23 Oct 2014 תיאסיר, חמרה, ביקור בכפר אל ג'יפתליק, יום ה' 23.10.2014
Wed, 22 Oct 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 20 Oct 2014 חמרה, חאלת מכחול, תיאסיר 20.10.2014
Mon, 8 Sep 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 7 Sep 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 21 Aug 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 18 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 6 Aug 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 4 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 29 Jul 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 15 Jul 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 30 Jun 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Fri, 27 Jun 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 26 Jun 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 19 Jun 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Mon, 9 Jun 2014 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 8 Jun 2014 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 29 May 2014 אל אג'אג', זעתה, חמרה
Thu, 29 May 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 12 May 2014 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים
Thu, 8 May 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 1 May 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 30 Apr 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 24 Apr 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Wed, 23 Apr 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 8 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 3 Apr 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Fri, 28 Mar 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 24 Mar 2014 חמרה, תיאסיר, חאלת מכחול
Thu, 20 Mar 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 17 Mar 2014 חמרה (בקעות)
Wed, 5 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות)
Mon, 3 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Sun, 2 Mar 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 20 Feb 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 17 Feb 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 13 Feb 2014 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Thu, 6 Feb 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 30 Jan 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 27 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יאסוף, תיאסיר
Thu, 23 Jan 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 16 Jan 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 7 Jan 2014 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Thu, 2 Jan 2014 חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 24 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Tue, 17 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 16 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר
Mon, 9 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חאלת מכחול, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר
Fri, 22 Nov 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר,
Mon, 28 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.10.13, בוקר
Thu, 24 Oct 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 24.10.13, אחה"צ
Tue, 15 Oct 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 15.10.13, אחה"צ
Tue, 15 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 15.10.13, בוקר
Thu, 10 Oct 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 10.10.13, אחה"צ
Thu, 3 Oct 2013 חאלת מכחול, חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.10.20134 אחה"צ
Tue, 1 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.10.13, בוקר
Tue, 17 Sep 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.9.13, אחה"צ
Fri, 13 Sep 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 13.9.13, בוקר
Mon, 9 Sep 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 9.9.13, בוקר
Fri, 30 Aug 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 30.8.13, אחה"צ
Wed, 28 Aug 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 28.8.13, אחה"צ
Fri, 23 Aug 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 23.8.13, בוקר
Mon, 19 Aug 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 19.8.13, אחה"צ
Thu, 15 Aug 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 15.8.13, בוקר
Wed, 7 Aug 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום ד' 7.8.13, אחה"צ
Tue, 30 Jul 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 30.7.13, אחה"צ
Fri, 12 Jul 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 12.7.13, בוקר
Thu, 11 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.7.13, בוקר
Tue, 9 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.7.13, בוקר
Tue, 18 Jun 2013 סיור בבקעת הירדן לצוות צילום צרפתי של סרט דוקומנטרי , יום ג' 18.6.2013
Tue, 18 Jun 2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 18.6.13, אחה"צ
Thu, 16 May 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
Thu, 2 May 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 2.5.13, בוקר
Mon, 29 Apr 2013 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ב' 29.4.13, אחה"צ
Sun, 31 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.3.13, אחה"צ
Fri, 22 Mar 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 22.3.13, אחה"צ
Tue, 19 Mar 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Sun, 17 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.3.13, אחה"צ
Sun, 3 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.3.13, אחה"צ
Fri, 1 Mar 2013 חמרה (בקעות), יום ו' 1.3.13, אחה"צ
Tue, 12 Feb 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 28.1.13, בוקר
Thu, 24 Jan 2013 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
Tue, 22 Jan 2013 סיור בבקעת הירדן - חמרה (בקעות), יום ג' 22.1.13, בוקר
Fri, 18 Jan 2013 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 18.1.13, אחה"צ
Mon, 14 Jan 2013 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 14.1.13, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2013 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.1.13, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 31.12.12, אחה"צ
Fri, 28 Dec 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 28.12.12, אחה"צ
Wed, 19 Dec 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 19.12.12, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 17.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 3.12.12, אחה"צ
Thu, 29 Nov 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.11.12, בוקר
Mon, 19 Nov 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 19.11.12, אחה"צ
Mon, 5 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 5.11.12, אחה"צ
Sun, 4 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 4.11.12, בוקר
Tue, 30 Oct 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
Wed, 17 Oct 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 17.10.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
Sun, 23 Sep 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 23.9.12, בוקר
Sun, 9 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.9.12, אחה"צ
Tue, 4 Sep 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 4.9.12, אחה"צ
Tue, 28 Aug 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
Wed, 22 Aug 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.8.12, אחה"צ
Sun, 19 Aug 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.8.12, אחה"צ
Sat, 18 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 18.8.12, אחה"צ
Tue, 14 Aug 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.8.12, בוקר
Mon, 6 Aug 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 6.8.12, אחה"צ
Sun, 5 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.8.12, אחה"צ
Thu, 26 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 26.7.12, אחה"צ
Mon, 23 Jul 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 23.7.12, בוקר
Sat, 14 Jul 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 14.7.12, בוקר
Thu, 12 Jul 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 12.7.12, בוקר
Sun, 8 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 8.7.12, אחה"צ
Sat, 30 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 30.6.12, בוקר
Sun, 17 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 17.6.12, אחה"צ
Sat, 9 Jun 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, עוורתא, שבת 9.6.12, בוקר
Sun, 3 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 3.6.12, אחה"צ
Thu, 31 May 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
Tue, 29 May 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.5.12, בוקר
Sat, 26 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעבר שומרון, מעלה אפרים, שבת 26.5.12, בוקר
Tue, 15 May 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.5.12, אחה"צ
Sat, 5 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 5.5.12, בוקר
Tue, 1 May 2012 חמרה (בקעות), יום ג' 1.5.12, אחה"צ
Tue, 1 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום ג' 1.5.12, אחה"צ
Sun, 29 Apr 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 29.4.12, אחה"צ
Tue, 24 Apr 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 24.4.12, אחה"צ
Tue, 17 Apr 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.4.12, אחה"צ
Sun, 15 Apr 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.4.12, בוקר
Tue, 10 Apr 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 10.4.12, בוקר
Tue, 3 Apr 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 3.4.12, בוקר
Sat, 31 Mar 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), שבת 31.3.12, בוקר
Tue, 27 Mar 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 27.3.12, אחה"צ
Sun, 25 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 25.3.12, אחה"צ
Tue, 20 Mar 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.3.12, אחה"צ
Sun, 11 Mar 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), יום א' 11.3.12, בוקר
Tue, 6 Mar 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.3.12, אחה"צ
Mon, 5 Mar 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ב' 5.3.12, בוקר
Sat, 3 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, שבת 3.3.12, בוקר
Sun, 26 Feb 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.2.12, בוקר
Wed, 22 Feb 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 22.2.12, בוקר
Mon, 6 Feb 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 6.2.12, בוקר
Sun, 5 Feb 2012 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.2.12, אחה"צ
Sat, 4 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 4.2.12, בוקר
Sun, 22 Jan 2012 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.1.12, אחה"צ
Tue, 10 Jan 2012 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 10.1.12, בוקר
Tue, 3 Jan 2012 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 3.1.12, אחה"צ
Sun, 1 Jan 2012 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.1.12, אחה"צ
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעבר שומרון, מעלה אפרים, סלפית, סארה, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Sat, 24 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מחסום סלפית, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 24.12.11, בוקר
Tue, 20 Dec 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.12.11, בוקר
Tue, 6 Dec 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.12.11, אחה"צ
Tue, 29 Nov 2011 חמרה (בקעות), יום ג' 29.11.11, אחה"צ
Sat, 26 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 26.11.11, בוקר
Sun, 20 Nov 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 20.11.11, אחה"צ
Sat, 12 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 12.11.11, בוקר
Sun, 6 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 6.11.11, בוקר
Thu, 3 Nov 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 3.11.11, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 חמרה (בקעות), יום ג' 1.11.11, אחה"צ
Sat, 29 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 29.10.11, בוקר
Tue, 25 Oct 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 25.10.11, אחה"צ
Sat, 22 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, שבת 22.10.11, בוקר
Tue, 18 Oct 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 18.10.11, בוקר
Sat, 15 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 15.10.11, בוקר
Tue, 11 Oct 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 11.10.11, אחה"צ
Thu, 6 Oct 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), יום ו' 7.10.11, אחה"צ
Tue, 4 Oct 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 4.10.11, אחה"צ
Sat, 1 Oct 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 1.10.11, בוקר
Tue, 27 Sep 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 27.9.11, אחה"צ
Sun, 25 Sep 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Tue, 20 Sep 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 20.9.11, אחה"צ
Tue, 13 Sep 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
Tue, 13 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 13.9.11, אחה"צ
Sun, 11 Sep 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, קוסרא, תיאסיר, יום א' 11.9.11, אחה"צ
Tue, 6 Sep 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 6.9.11, בוקר
Tue, 16 Aug 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 16.8.11, אחה"צ
Sun, 14 Aug 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 14.8.11, בוקר
Sat, 13 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), עורטא, תיאסיר, שבת 13.8.11, בוקר
Sun, 7 Aug 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 7.8.11, אחה"צ
Sun, 24 Jul 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 24.7.11, אחה"צ
Sat, 23 Jul 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 23.7.11, בוקר
Tue, 19 Jul 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 19.7.11, בוקר
Sat, 16 Jul 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 16.7.11, אחה"צ
Sun, 10 Jul 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 10.7.11, אחה"צ
Wed, 29 Jun 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.6.11, אחה"צ
Sun, 26 Jun 2011 גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Fri, 24 Jun 2011 חמרה (בקעות), יום ו' 24.6.11, בוקר
Sun, 19 Jun 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 19.6.11, אחה"צ
Sat, 11 Jun 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, שבת 11.6.11, אחה"צ
Sat, 11 Jun 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 11.6.11, בוקר
Wed, 25 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Wed, 25 May 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 25.5.11, אחה"צ
Sun, 22 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.5.11, אחה"צ
Sat, 21 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעבר אליהו, מעלה אפרים, תיאסיר, שבת 21.5.11, בוקר
Tue, 17 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 17.5.11, אחה"צ
Sun, 15 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 15.5.11, אחה"צ
Wed, 11 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 11.5.11, אחה"צ
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Wed, 4 May 2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
Tue, 3 May 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 3.5.11, אחה"צ
Sun, 1 May 2011 ארתאח (שער אפרים), בקעת הירדן, גוכיה, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 1.5.11, אחה"צ
Wed, 27 Apr 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
Wed, 27 Apr 2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 27.4.11, בוקר
Wed, 20 Apr 2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
Sun, 17 Apr 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 17.4.11, אחה"צ
Thu, 14 Apr 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 14.4.11, אחה"צ
Sun, 10 Apr 2011 בקעת הירדן, זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.4.11, אחה"צ
Tue, 5 Apr 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
Sun, 3 Apr 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 3.4.11, אחה"צ
Tue, 29 Mar 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
Tue, 29 Mar 2011 בקעת הירדן, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
Sun, 27 Mar 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 27.3.11, אחה"צ
Wed, 9 Mar 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
Wed, 9 Mar 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עזון עתמה, תיאסיר, יום ד' 9.3.11, אחה"צ
Thu, 3 Mar 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.3.11, אחה"צ
Sun, 27 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.2.11, אחה"צ
Sat, 26 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, שבת 26.2.11, אחה"צ
Wed, 23 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 23.2.11, אחה"צ
Tue, 22 Feb 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 22.2.11, בוקר
Tue, 15 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 15.2.11, אחה"צ
Sun, 13 Feb 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), תיאסיר, יום א' 13.2.11, אחה"צ
Fri, 11 Feb 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
Fri, 11 Feb 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ו' 11.2.11, אחה"צ
Wed, 9 Feb 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 9.2.11, אחה"צ
Thu, 3 Feb 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.2.11, אחה"צ
Tue, 1 Feb 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
Sun, 30 Jan 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 30.1.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
Wed, 26 Jan 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 26.1.11, אחה"צ
Sun, 23 Jan 2011 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 23.1.11, אחה"צ
Tue, 18 Jan 2011 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 18.1.11, אחה"צ
Sun, 16 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 16.1.11, אחה"צ
Sun, 9 Jan 2011 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 9.1.11, אחה"צ
Sun, 2 Jan 2011 בקעת הירדן, גוכיה, חמרה (בקעות), מעבר שומרון, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 2.1.11, אחה"צ
Wed, 29 Dec 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
Wed, 29 Dec 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
Wed, 22 Dec 2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 22.12.10, אחה"צ
Wed, 15 Dec 2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, מתנחלים מתנכלים לפלסטינים בעין חילווה יום ד' 15.12.10, אחה"צ
Thu, 9 Dec 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ה' 9.12.10, בוקר
Wed, 8 Dec 2010 חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 8.12.10, אחה"צ
Sun, 28 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעבר שומרון, תיאסיר, יום א' 28.11.10, אחה"צ
Tue, 23 Nov 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.11.10, בוקר
Sun, 21 Nov 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.11.10, אחה"צ
Tue, 16 Nov 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
Tue, 9 Nov 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
Tue, 2 Nov 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 2.11.10, אחה"צ
Sun, 31 Oct 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 31.10.10, אחה"צ
Tue, 26 Oct 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
Sun, 24 Oct 2010 גוכיה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, יום א' 24.10.10, בוקר
Tue, 10 Aug 2010 חמרה (בקעות), תיאסיר, יום ג' 10.8.10, אחה"צ
Thu, 29 Apr 2010 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 29.4.10, אחה"צ
Mon, 19 Apr 2010 חמרה, תיאסיר, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Wed, 14 Apr 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 14.4.10, אחה"צ
Mon, 12 Apr 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.4.10, אחה"צ
Wed, 7 Apr 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 7.4.10, אחה"צ
Tue, 6 Apr 2010 ג'למה, גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 6.4.10, אחה"צ
Tue, 30 Mar 2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.3.10, אחה"צ
Thu, 25 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 25.3.10, אחה"צ
Sun, 21 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 21.3.10, בוקר
Thu, 18 Mar 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.3.10, אחה"צ
Thu, 11 Mar 2010 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.3.10, אחה"צ
Wed, 24 Feb 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 24.2.10, אחה"צ
Tue, 23 Feb 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 23.2.10, אחה"צ
Thu, 18 Feb 2010 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Thu, 11 Feb 2010 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
Wed, 10 Feb 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Wed, 10 Feb 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 10.2.10, אחה"צ
Sun, 31 Jan 2010 חמרה, תיאסיר, יום א' 31.1.10, אחה"צ
Wed, 27 Jan 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 27.1.10, אחה"צ
Wed, 13 Jan 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 13.1.10, אחה"צ
Sun, 10 Jan 2010 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.1.10, אחה"צ
Wed, 6 Jan 2010 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.1.10, אחה"צ
Wed, 30 Dec 2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ד' 30.12.09, אחה"צ
Thu, 24 Dec 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
Tue, 22 Dec 2009 חמרה, יום ג' 22.12.09, אחה"צ
Wed, 18 Nov 2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Tue, 17 Nov 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 17.11.09, אחה"צ
Sun, 8 Nov 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 8.11.09, אחה"צ
Wed, 21 Oct 2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 21.10.09, אחה"צ
Thu, 15 Oct 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 15.10.09, אחה"צ
Sun, 20 Sep 2009 גוכיה, זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 20.9.09, אחה"צ
Sun, 13 Sep 2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום א' 13.9.09, אחה"צ
Thu, 3 Sep 2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 3.9.09, אחה"צ
Tue, 1 Sep 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 1.9.09, אחה"צ
Thu, 30 Jul 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.7.09, בוקר
Thu, 16 Jul 2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 16.7.09, אחה"צ
Tue, 14 Jul 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 14.7.09, אחה"צ
Thu, 9 Jul 2009 חמרה, תיאסיר, יום ה' 9.7.09, בוקר
Tue, 7 Jul 2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.7.09, אחה"צ
Wed, 24 Jun 2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 24.6.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
Thu, 18 Jun 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, יום ה' 18.6.09, אחה"צ
Thu, 21 May 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 21.5.09, אחה"צ
Wed, 20 May 2009 חמרה, תיאסיר, יום ד' 20.5.09, אחה"צ
Thu, 14 May 2009 גוכיה, חמרה, תיאסיר, יום ה' 14.5.09, אחה"צ
Sun, 12 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 12.4.09, אחה"צ
Sun, 5 Apr 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 5.4.09, אחה"צ
Tue, 31 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 31.3.09, אחה"צ
Sun, 22 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 22.3.09, אחה"צ
Thu, 19 Mar 2009 גוכיה, חמרה, מעלה אפרים, מת"ק בית אל, תיאסיר, יום ה' 19.3.09, אחה"צ
Sun, 15 Mar 2009 חמרה, תיאסיר, יום א' 15.3.09, אחה"צ
Thu, 5 Mar 2009 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 5.3.09, אחה"צ
Thu, 12 Feb 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ה' 12.2.09, אחה"צ
Wed, 28 Jan 2009 חמרה, יום ד' 28.1.09, אחה"צ
Tue, 20 Jan 2009 זעתרה (תפוח), חמרה, שער שומרון (קאסם), תיאסיר, יום ג' 20.1.09, אחה"צ
Tue, 30 Dec 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 30.12.08, אחה"צ
Thu, 11 Dec 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 11.12.08, בוקר
Wed, 26 Nov 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 26.11.08, אחה"צ
Wed, 12 Nov 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 12.11.08, אחה"צ
Thu, 6 Nov 2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 6.11.08, אחה"צ
Thu, 30 Oct 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 30.10.08, אחה"צ
Thu, 23 Oct 2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 23.10.08, בוקר
Tue, 7 Oct 2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 7.10.08, אחה"צ
Tue, 23 Sep 2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 23.9.08, אחה"צ
Tue, 16 Sep 2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 16.9.08, בוקר
Tue, 9 Sep 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.9.08, אחה"צ
Thu, 28 Aug 2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 28.8.08, אחה"צ
Sun, 10 Aug 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 10.8.08, אחה"צ
Sun, 27 Jul 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום א' 27.7.08, אחה"צ
Thu, 3 Jul 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 3.7.08, אחה"צ
Thu, 19 Jun 2008 חמרה, תיאסיר, יום ה' 19.6.08, בוקר
Tue, 20 May 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 20.5.08, אחה"צ
Tue, 20 May 2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 20.5.08, בוקר
Wed, 7 May 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ד' 7.5.08, אחה"צ
Sat, 3 May 2008 חווארה, חמרה, יום ש' 3.5.08, אחה"צ
Fri, 25 Apr 2008 חמרה, תיאסיר, יום ו' 25.4.08, בוקר
Mon, 21 Apr 2008 חמרה, תיאסיר, יום ב' 21.4.08, אחה"צ
Tue, 8 Apr 2008 זעתרה (תפוח), חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 8.4.08, בוקר
Wed, 2 Apr 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 2.4.08, אחה"צ
Thu, 27 Mar 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 27.3.08, אחה"צ
Wed, 19 Mar 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.3.08, אחה"צ
Thu, 28 Feb 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 28.2.08, אחה"צ
Wed, 6 Feb 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 6.2.08, בוקר
Tue, 5 Feb 2008 חמרה, תיאסיר, יום ג' 5.2.08, בוקר
Wed, 23 Jan 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 23.1.08, אחה"צ
Wed, 9 Jan 2008 חמרה, תיאסיר, יום ד' 9.1.08, בוקר
Mon, 7 Jan 2008 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 7.1.08, בוקר
Wed, 19 Dec 2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 19.12.07, אחה"צ
Tue, 18 Dec 2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום ג' 18.12.07, אחה"צ
Thu, 6 Dec 2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ה' 6.12.07, אחה"צ
Wed, 28 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 28.11.07, אחה"צ
Mon, 12 Nov 2007 חמרה, מעלה אפרים, תיאסיר, יום ב' 12.11.07, בוקר
Sun, 11 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום א' 11.11.07, אחה"צ
Thu, 1 Nov 2007 חמרה, תיאסיר, יום ה' 1.11.07, בוקר
Wed, 31 Oct 2007 חמרה, תיאסיר, יום ד' 31.10.07, אחה"צ
Tue, 30 Oct 2007 חמרה, תיאסיר, יום ג' 30.10.07, בוקר
Sun, 14 Oct 2007 זעתרה (תפוח), חמרה, תיאסיר, יום א' 14.10.07, אחה"צ
Sat, 13 Oct 2007 חמרה, תיאסיר, יום ש' 13.10.07, בוקר
Tue, 2 Oct 2007 חמרה, תיאסיר, יום ג' 2.10.07, אחה"צ
מחסום חמרה (בקעות)
Wed, 31 Jan 2007 תיאסיר, חמרה
Thu, 27 Jul 2006 מחסומי בקעת הירדן: קושי לפלסטינים במעבר ובמסחר - אפילו בתוך הגדה עצמה
Tue, 31 Jan 2006 בקעת הירדן, חמרה (בקעות)
Thu, 23 Dec 2004 חמרה