חלחול | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חלחול

Mon, 20 Sep 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Sun, 21 Mar 2021 דרום הר חברון, חלחול, תרקומיא
Thu, 11 Feb 2021 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים
Wed, 29 Apr 2020 חלחול - בימי הקורונה מצב כלכלי קשה ורמדאן עצוב
Wed, 17 Jan 2018 דרום הר חברון, חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר
Thu, 18 May 2017 דרום הר חברון, חלחול, סנסנה (מעבר מיתר)
Tue, 20 Sep 2016 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, צומת זיף
Mon, 16 Nov 2015 חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 9 Nov 2015 דרום הר חברון, חלחול, מעבר דורא-אל פאוואר, סנסנה (מעבר מיתר), צומת הכבשים, צומת זיף
Mon, 20 Apr 2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, נבי יונס
Mon, 23 Mar 2015 אל ח'דר, אל נשאש, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
Tue, 3 Mar 2015 בית אומר, חלחול
Mon, 16 Feb 2015 אל ח'דר, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס
Mon, 4 Jun 2012 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 4.6.12, בוקר
Mon, 20 Feb 2012 Beit Ummar, Bethlehem (300), Etzion DCL, Halhul, Hebron, Nabi Yunis, Mon 20.2.12, Morning
Mon, 28 Nov 2011 אל נשאש, בית אומר, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 28.11.11, בוקר
Tue, 8 Nov 2011 בית לחם (300), חלחול, יום ג' 8.11.11, בוקר
Sun, 22 May 2011 בית אומר, בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, יום א' 22.5.11, אחה"צ
Mon, 8 Nov 2010 בית לחם (300), חלחול, מת"ק עציון, יום ב' 8.11.10, בוקר
מחסום גשר חלחול
Mon, 19 Jul 2010 בית לחם, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, יום ב' 19.7.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 אל נשאש, בית אומר, בית לחם, חלחול, מת"ק עציון, נבי יונס, סעיר, יום ב' 15.3.10, בוקר
Mon, 19 Mar 2007 דרום הר חברון וחברון
Mon, 30 Jan 2006 סנסנה (מעבר מיתר), חלחול, דרום הר חברון
Tue, 9 Mar 2004 אל ח'דר, חלחול, מת"ק עציון
Sun, 7 Mar 2004 בית לחם (300), חלחול
Sun, 22 Feb 2004 בית אומר, בית לחם (300), חלחול, נבי יונס
Tue, 3 Feb 2004 אל ח'דר, בית לחם (300), חלחול
Sun, 25 Jan 2004 בית לחם (300), חלחול