Taxonomy term | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חבלה

Thu, 30 Dec 2021 ביתא: "אין דבר כזה ישראל. אין! רק פלסטין"
Mon, 3 May 2021 מחסום חבלה: עוברים דרך הפרצות בלית ברירה
Thu, 3 Sep 2020 עזון - קשיי פרנסה. חבלה - משתלה פורחת
Thu, 27 Feb 2020 חבלה - השער נפתח רק ל 20 דקות
Thu, 6 Feb 2020 טרור יהודי. לתושבי בורין אין רגע של שלוה
Thu, 11 Jul 2019 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Sun, 24 Mar 2019 מחסום חבלה פתוח שעה? חצי שעה אחור! בי"ס, עבודה, מה אכפת?
Thu, 29 Nov 2018 חבלה - המחסום נפתח באיחור
Thu, 1 Nov 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Sun, 16 Sep 2018 מחסום עזון - פעיל כעונש ושער חבלה
Thu, 13 Sep 2018 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון, צומת ג'ית
Thu, 2 Aug 2018 מחסומי מרכז הגדה: תמונת מצב (snapshot)
Tue, 26 Jun 2018 בורין (יצהר), עזון, צומת ג'ית, חבלה, מאדמא
Sun, 1 Jul 2018 פלאמיה, חבלה
Mon, 29 Jan 2018 אורנית 1474, חבלה
Sun, 4 Feb 2018 חבלה
Wed, 17 Jan 2018 חבלה
Sun, 14 Jan 2018 חבלה
Thu, 14 Dec 2017 אורנית 1474, ג'יוס, חבלה, מחסום פלאמיה דרום (935), מחסום פלאמיה צפון (914)
Wed, 6 Dec 2017 חבלה, עזון
Thu, 23 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 16 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא
Thu, 9 Nov 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Sun, 22 Oct 2017 חבלה
Sun, 15 Oct 2017 חבלה, מחסום פעיל. נפתח אחרי הזמן ונסגר לפני...
Thu, 31 Aug 2017 בית אמין, חבלה, מסחה
Thu, 24 Aug 2017 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עינאבוס
Thu, 3 Aug 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 20 Jul 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Thu, 29 Jun 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Thu, 25 May 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Sun, 21 May 2017 ביקור הטלוויזיה הבלגית במחסומים
Sun, 11 Jun 2017 משמרת סיור במחסומי אייל וחבלה עם קבוצת חברי JCALL, בעיקר מצרפת
Thu, 25 May 2017 מאדאמא - המתנחלים הקימו אוהל על אדמות הכפר
Thu, 18 May 2017 הפגנה אלימה בחווארה.
Tue, 9 May 2017 חבלה
Tue, 18 Apr 2017 אורנית 1474, חבלה
Thu, 20 Apr 2017 חבלה
Wed, 19 Apr 2017 חבלה
Thu, 23 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, נבי אליאס
Tue, 28 Mar 2017 אורנית 1474, חבלה
Tue, 28 Mar 2017 חבלה
Thu, 16 Mar 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Tue, 21 Mar 2017 חבלה
Wed, 15 Mar 2017 חבלה
Wed, 25 Jan 2017 חבלה
Thu, 2 Mar 2017 עסירה אל-קבלייה
Sun, 19 Feb 2017 חבלה
Sun, 5 Feb 2017 חבלה
Thu, 26 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, צומת ג'ית
Wed, 18 Jan 2017 חבלה
Thu, 19 Jan 2017 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Wed, 4 Jan 2017 חבלה
Sun, 1 Jan 2017 חבלה
Wed, 30 Nov 2016 חבלה
Thu, 1 Dec 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Wed, 16 Nov 2016 בית אמין, חבלה, עזבת אלטביב
Wed, 16 Nov 2016 חבלה
Thu, 3 Nov 2016 בורין (יצהר), בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מסחה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Tue, 1 Nov 2016 חבלה
Thu, 6 Oct 2016 בית פוריכּ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Sun, 18 Sep 2016 חבלה
Tue, 13 Sep 2016 חבלה
Thu, 8 Sep 2016 חבלה, מעבר אייל
Wed, 10 Aug 2016 חבלה
Wed, 3 Aug 2016 חבלה
Thu, 25 Aug 2016 חבלה
Thu, 18 Aug 2016 חבלה, מאדאמא
Thu, 18 Aug 2016 חבלה
Thu, 28 Jul 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Tue, 14 Jun 2016 בורין (יצהר), חבלה, חווארה
Tue, 28 Jun 2016 חבלה, מחסום עזבת-סאלמן (ג'לעוד) 1419
Mon, 13 Jun 2016 חבלה, אבו סלמאן
Sun, 19 Jun 2016 חבלה
Mon, 6 Jun 2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Wed, 1 Jun 2016 חבלה
Wed, 13 Apr 2016 בורין (יצהר), חבלה, מאדאמא
Thu, 14 Apr 2016 בורין (יצהר), חבלה, מאדאמא
Thu, 28 Apr 2016 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Wed, 27 Apr 2016 חבלה
Wed, 20 Apr 2016 בית אמין, חבלה
Tue, 19 Apr 2016 בית אמין, חבלה, מחסום בית אמין (1447), עזון
Thu, 14 Apr 2016 בורין (יצהר), חבלה, מאדאמא
Tue, 12 Apr 2016 חבלה, מעבר אליהו, עזון
Tue, 12 Apr 2016 חבלה
Wed, 6 Apr 2016 חבלה, עזון עתמה
Tue, 29 Mar 2016 בית אמין, חבלה, עזון
Thu, 24 Mar 2016 חבלה
Tue, 22 Mar 2016 חבלה, כפר ת'לת', עזבת אלטביב
Sun, 20 Mar 2016 חבלה
Sun, 20 Mar 2016 חבלה, חווארה, מחסום חבלה (1393), עוורתא, עזבת אלטביב
Wed, 16 Mar 2016 חבלה
Thu, 3 Mar 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Wed, 2 Mar 2016 חבלה
Thu, 25 Feb 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Mon, 22 Feb 2016 בית אמין, חבלה
Thu, 18 Feb 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
Mon, 15 Feb 2016 חבלה
Wed, 10 Feb 2016 חבלה
Sun, 31 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
Thu, 28 Jan 2016 חבלה, נבי אליאס
Mon, 18 Jan 2016 קרוואת בני חאסן, ג'ינסאפוט, עזון, חבלה
Thu, 14 Jan 2016 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Wed, 13 Jan 2016 חבלה
Tue, 12 Jan 2016 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון
Mon, 11 Jan 2016 חבלה ובית אמין.
Wed, 6 Jan 2016 אבו סלמאן (בית אמין), חבלה
Tue, 5 Jan 2016 בית אמין, (מס' 1447) חבלה, עזון
Mon, 4 Jan 2016 חבלה, כפר ג'מאל, עזון
Thu, 31 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Wed, 30 Dec 2015 חבלה
Wed, 23 Dec 2015 בית אמין, חבלה, עזון
Tue, 22 Dec 2015 חבלה, עזון, קדום
Mon, 21 Dec 2015 חבלה, עזון, עסלה
Thu, 17 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, צומת ג'ית
Wed, 16 Dec 2015 מחסום חבלה (מס' 1393), מחסום עזבת סלמאן (מס' 1447)
Tue, 15 Dec 2015 חבלה, בית אמין (אבו סלמן)
Thu, 26 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Tue, 24 Nov 2015 חבלה, פרעתא
Tue, 24 Nov 2015 מסחה, אבו סלמן, חבלה, מעבר אליהו
Mon, 23 Nov 2015 חבלה, חווארה, עזון
Thu, 19 Nov 2015 בית פוריכ, חארס, חבלה, עזון, צומת ג'ית
Mon, 16 Nov 2015 מחסום עזבת סלמאן (מס' 1447), מחסום חבלה (מס' 1393)
Tue, 10 Nov 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
Sun, 8 Nov 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Thu, 5 Nov 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, צומת ג'ית
Wed, 4 Nov 2015 חבלה
Mon, 2 Nov 2015 כביש 5 עד תפוח, חווארה, כביש 55 ומחסום חבלה,
Thu, 29 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, צומת ג'ית
Thu, 22 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עזון
Wed, 21 Oct 2015 חבלה
Mon, 19 Oct 2015 מחסום ג'לוד (מחסום 1419) מחסום חבלה (מחסום 1393)
Mon, 12 Oct 2015 עיזבת סלמאן, ג'לוד, חבלה
Thu, 8 Oct 2015 חבלה
Thu, 8 Oct 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חבלה, חווארה, מאדאמא, ענבתא, צומת ג'ית
Sun, 4 Oct 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Thu, 1 Oct 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא
Wed, 30 Sep 2015 חבלה
Wed, 30 Sep 2015 מחסום עיזבת סלמאן, מחסום חבלה
Mon, 28 Sep 2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Thu, 17 Sep 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון
Thu, 17 Sep 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו
Wed, 16 Sep 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 7 Sep 2015 מחסום 1447 אורנית-עיזבת סלמאן, מחסום 1393 חבלה
Sun, 6 Sep 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Mon, 24 Aug 2015 חבלה, עזון עתמה
Sun, 23 Aug 2015 שערים תקלאיים, הבלדיה בחבלה, המג'לס בעיזבת סלמן ל- 4 הכפרים באזור עיזבת סלמן, ג'לוד, בית אמין.
Thu, 20 Aug 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון
Mon, 10 Aug 2015 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Sun, 9 Aug 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Thu, 6 Aug 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עוורתא
Wed, 5 Aug 2015 חבלה, מחסום אבו סלמן
Wed, 5 Aug 2015 חבלה
Thu, 30 Jul 2015 חבלה, כפר א-דיכ, ראס עטיה
Thu, 30 Jul 2015 בורין (יצהר), ג'וברה (כפריאת), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון, ענבתא, צומת ג'ית
Wed, 29 Jul 2015 אימתין, ג'ינסאפוט, ג'ית, חארס, חבלה
Sun, 26 Jul 2015 חבלה
Thu, 23 Jul 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, מעבר אליהו, עוורתא, עזון
Mon, 13 Jul 2015 חבלה, עיזבת סלמאן
Sun, 12 Jul 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Fri, 10 Jul 2015 חבלה, מעבר אייל, עזון, קלקיליה
Mon, 6 Jul 2015 חבלה, פלאמיה
Sun, 5 Jul 2015 חבלה, מעבר אליהו, רמאדין
Mon, 29 Jun 2015 חבלה, עיזבת סלמאן
Sun, 28 Jun 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Wed, 24 Jun 2015 חבלה, פלאמיה
Mon, 22 Jun 2015 חבלה, עיזבת סלמאן
Tue, 9 Jun 2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, ראס עטיה
Mon, 8 Jun 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 8 Jun 2015 מחסום 1447 בין עזון עתמה ועזבת סלמאן, חבלה
Tue, 2 Jun 2015 חבלה
Mon, 25 May 2015 חבלה
Thu, 21 May 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עוורתא
Tue, 19 May 2015 חבלה
Mon, 18 May 2015 חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה
Sun, 17 May 2015 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Thu, 14 May 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא, עזון
Thu, 7 May 2015 בורין (יצהר), ביתא, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדמא, עזון
Tue, 5 May 2015 חבלה, כפר ג'מאל, כפר זיבאד, עזון, פלאמיה
Mon, 4 May 2015 חבלה, פלאמיה
Wed, 29 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Tue, 28 Apr 2015 חבלה
Tue, 21 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 20 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Thu, 16 Apr 2015 חבלה, עזון עתמה
Tue, 14 Apr 2015 חבלה
Tue, 31 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Mon, 30 Mar 2015 חבלה, עזון עתמה
Thu, 26 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, פרעתא
Sun, 22 Mar 2015 חבלה, נבי אליאס
Thu, 19 Mar 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון
Tue, 17 Mar 2015 חבלה, עזון עתמה
Thu, 12 Mar 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Tue, 10 Mar 2015 חבלה, כפר ת'לת'
Mon, 9 Mar 2015 חבלה, עזון עתמה, עסלה
Mon, 9 Mar 2015 חבלה, פלאמיה
Tue, 3 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה
Mon, 2 Mar 2015 חבלה, עזון, עזון עתמה
Sun, 1 Mar 2015 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, קירה
Thu, 26 Feb 2015 חבלה, עזבת אלטביב
Sun, 22 Feb 2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
Wed, 18 Feb 2015 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Mon, 16 Feb 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Mon, 9 Feb 2015 חבלה, עזון עתמה
Sun, 8 Feb 2015 חבלה, מעבר אייל, עזון
Thu, 5 Feb 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מאדאמא
Tue, 27 Jan 2015 חבלה
Thu, 22 Jan 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון
Tue, 20 Jan 2015 חבלה
Mon, 19 Jan 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון
Wed, 14 Jan 2015 חבלה, עזון עתמה
Tue, 13 Jan 2015 חבלה, יאסוף, מעבר אליהו
Mon, 12 Jan 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
Tue, 6 Jan 2015 חבלה, עזון עתמה
Mon, 5 Jan 2015 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון
Thu, 1 Jan 2015 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
Tue, 30 Dec 2014 חבלה, עזון, עסלה, קדום
Thu, 25 Dec 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Mon, 22 Dec 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה
Thu, 18 Dec 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון
Wed, 17 Dec 2014 חבלה, עזון עתמה
Mon, 15 Dec 2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Mon, 15 Dec 2014 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
Mon, 1 Dec 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 27 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Mon, 24 Nov 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה
Thu, 20 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, צומת ג'ית, קוסרה, קלקיליה
Wed, 19 Nov 2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
Wed, 19 Nov 2014 חבלה, כפר זיבאד, מעבר אליהו, עזון עתמה
Mon, 17 Nov 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 13 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Tue, 11 Nov 2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Thu, 6 Nov 2014 חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 6 Nov 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Wed, 5 Nov 2014 חבלה, עזון עתמה
Mon, 3 Nov 2014 ג'יוס, חבלה, פלאמיה
Sun, 2 Nov 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 23 Oct 2014 ג'ינסאפוט, זיתא/ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפר יאנון, עזון עתמה
Mon, 20 Oct 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Sun, 19 Oct 2014 מחסום ג'לוד (מחסום 1419), מחסום חבלה (מחסום 1393)
Mon, 6 Oct 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Wed, 1 Oct 2014 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון
Mon, 29 Sep 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא
Thu, 25 Sep 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, ענבתא
Mon, 22 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו
Wed, 17 Sep 2014 ג'ינסאפוט, חבלה, עזון
Sun, 14 Sep 2014 ג'יוס, כפל חארת', כפר ג'מאל, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
Thu, 11 Sep 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 10 Sep 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא
Mon, 8 Sep 2014 חבלה, עזון עתמה
Tue, 2 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
Mon, 1 Sep 2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
Thu, 28 Aug 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Wed, 27 Aug 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 21 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Tue, 19 Aug 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, פלאמיה
Sun, 17 Aug 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Thu, 14 Aug 2014 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון, עזון עתמה
Wed, 13 Aug 2014 חבלה, עזון עתמה
Mon, 11 Aug 2014 חבלה, עזון עתמה
Tue, 5 Aug 2014 חבלה, חווארה, צומת ג'ית
Wed, 30 Jul 2014 חבלה, עזון עתמה
Tue, 22 Jul 2014 חבלה, עסלה
Mon, 21 Jul 2014 חבלה, עזון עתמה
Fri, 18 Jul 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו
Tue, 15 Jul 2014 חבלה, עזון עתמה
Tue, 8 Jul 2014 חבלה, עזון עתמה
Sun, 6 Jul 2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
Fri, 4 Jul 2014 Eyal Crossing, Habla
Fri, 4 Jul 2014 חבלה, מעבר אייל, צופין
Fri, 4 Jul 2014 Eyal Crossing, Habla
Mon, 30 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, פלאמיה
Mon, 23 Jun 2014 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Mon, 23 Jun 2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Wed, 18 Jun 2014 אימתין, חבלה, עזבת אלטביב, עזון
Tue, 17 Jun 2014 ג'ינסאפוט, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עסלה
Sun, 15 Jun 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 12 Jun 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה
Wed, 11 Jun 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Mon, 9 Jun 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 29 May 2014 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Wed, 28 May 2014 אימתין, חבלה, עזון
Mon, 26 May 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 22 May 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 21 May 2014 אימתין, חבלה, עזון
Sun, 18 May 2014 חבלה, עזון עתמה
Mon, 12 May 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 7 May 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 7 May 2014 אימתין, חבלה, עזון
Thu, 1 May 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה
Wed, 30 Apr 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון
Mon, 28 Apr 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 24 Apr 2014 חבלה, חווארה, ענבתא
Thu, 17 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה
Sun, 6 Apr 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 3 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה
Wed, 2 Apr 2014 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה
Mon, 31 Mar 2014 חבלה, עזון עתמה
Fri, 28 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מחסום צופים, מעבר אייל
Mon, 24 Mar 2014 חבלה, עזבת אלטביב, עזון עתמה, פלאמיה
Thu, 20 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, כפל חארת', עזון עתמה
Tue, 18 Mar 2014 חבלה, עזון, פלאמיה
Mon, 17 Mar 2014 חבלה, עזון עתמה
Thu, 13 Mar 2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
Wed, 12 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה
Tue, 11 Mar 2014 חבלה, עזון עתמה
Tue, 4 Mar 2014 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל
Mon, 3 Mar 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 26 Feb 2014 אימתין, חבלה
Thu, 20 Feb 2014 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עוורתא
Thu, 20 Feb 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 19 Feb 2014 אימתין, חבלה, נבי אליאס
Mon, 17 Feb 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 12 Feb 2014 אימתין, חבלה
Mon, 10 Feb 2014 דיר שאראף (חביות), חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, שבי שומרון
Wed, 5 Feb 2014 חבלה, עזון עתמה
Sun, 2 Feb 2014 חבלה, עזון עתמה
Wed, 29 Jan 2014 ג'יוס, חבלה
Mon, 27 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Thu, 23 Jan 2014 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה
Wed, 22 Jan 2014 חבלה, עזון, עזון עתמה
Wed, 22 Jan 2014 אימתין, גינסאפוט, חבלה, נבי אליאס, קדום
Mon, 20 Jan 2014 חבלה, מעבר אייל, עזון עתמה
Wed, 15 Jan 2014 אימתין, חבלה, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פרעתא
Sun, 12 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה
Wed, 8 Jan 2014 חבלה, עזון עתמה
Mon, 6 Jan 2014 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה
Tue, 31 Dec 2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Sun, 29 Dec 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Dec 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה
Thu, 26 Dec 2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
Tue, 24 Dec 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, רמאדין
Wed, 18 Dec 2013 חבלה, עזון עתמה
Wed, 18 Dec 2013 אימתין, חבלה, נבי אליאס, עזבת אלטביב, פר'עתא
Mon, 16 Dec 2013 חבלה, עזון עתמה
Mon, 9 Dec 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה
Thu, 5 Dec 2013 בית דג'ן, בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב
Tue, 3 Dec 2013 חבלה, עזון עתמה
Wed, 27 Nov 2013 אימתין, חבלה, נבי אליאס, פרעתה, קדום
Wed, 20 Nov 2013 חבלה, עזון עתמה,
Tue, 19 Nov 2013 בורין (יצהר), חבלה, יום ג' 19.11.13, אחה"צ
Tue, 19 Nov 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 19.11.13, בוקר
Tue, 19 Nov 2013 חבלה, חווארה, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא,
Thu, 14 Nov 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 14.11.13, אחה"צ
Wed, 13 Nov 2013 אל פונדוק, אימתין,חבלה, נבי אליאס, יום ד' 13.11.13, בוקר
Tue, 12 Nov 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 12.11.13, אחה"צ
Mon, 11 Nov 2013 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 11.11.13, בוקר
Thu, 7 Nov 2013 אימתין, חבלה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, יום ה' 7.11.13, אחה"צ
Wed, 6 Nov 2013 חבלה, נבי אליאס, פלאמיה
Mon, 4 Nov 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.11.13, בוקר
Thu, 31 Oct 2013 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 31.10.13, אחה"צ
Wed, 30 Oct 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.10.13, בוקר
Tue, 22 Oct 2013 ג'אלוד, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, נבי אליאס, יום ג' 22.10.13, צהריים
Mon, 21 Oct 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ב' 21.10.13, בוקר
Mon, 14 Oct 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 14.10.13, בוקר
Wed, 9 Oct 2013 חבלה, נבי אליאס, עזון, יום ד' 9.10.13, בוקר
Tue, 8 Oct 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 8.10.13, אחה"צ
Thu, 3 Oct 2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ה' 3.10.13, אחה"צ
Tue, 1 Oct 2013 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 1.10.13, אחה"צ
Tue, 1 Oct 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 1.10.13, בוקר
Tue, 24 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 24.9.13, בוקר
Sun, 22 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום א' 22.9.13, בוקר
Wed, 18 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 18.9.13, בוקר
Tue, 17 Sep 2013 חבלה, כפר ג'מאל, נבי אליאס, עזון, פלאמיה, יום ג' 17.9.13, בוקר
Tue, 17 Sep 2013 חבלה, חווארה, מדמה, עזון, יום ג' 17.9.13, אחה"צ
Mon, 16 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 16.9.13, בוקר
Tue, 10 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ג' 10.9.13, בוקר
Thu, 5 Sep 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 5.9.13, אחה"צ
Tue, 3 Sep 2013 חבלה, עזון, יום ג' 3.9.13, אחה"צ
Mon, 2 Sep 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.9.13, בוקר
Mon, 26 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.8.13, בוקר
Thu, 22 Aug 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ה' 22.8.13, אחה"צ
Mon, 19 Aug 2013 דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 19.8.13, בוקר
Mon, 12 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 12.8.13, בוקר
Mon, 5 Aug 2013 ג'יוס, חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 5.8.13, בוקר
Sun, 4 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 4.8.13, בוקר
Sun, 4 Aug 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 4.8.13, בוקר
Fri, 2 Aug 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ו' 2.8.13, אחה"צ
Mon, 29 Jul 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 29.7.13, בוקר
Thu, 25 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 25.7.13, אחה"צ
Tue, 23 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס-א-טירה יום ג' 23.7.13, אחה"צ
Mon, 22 Jul 2013 חבלה, מעבר אייל, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 22.7.13, בוקר
Mon, 15 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 15.7.13, בוקר
Thu, 11 Jul 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ה' 11.7.13, אחה"צ
Sun, 7 Jul 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 7.7.13, בוקר
Wed, 3 Jul 2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
Wed, 3 Jul 2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ד' 3.7.13, בוקר
Thu, 27 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 27.6.13, אחה"צ
Tue, 25 Jun 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.6.13, אחה"צ
Mon, 10 Jun 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 10.6.13, בוקר
Sun, 2 Jun 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום א' 2.6.13, בוקר
Wed, 29 May 2013 חבלה, עזון, פלאמיה, יום ד' 29.5.13, בוקר
Tue, 28 May 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 28.5.13, אחה"צ
Mon, 20 May 2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.5.13, בוקר
Thu, 16 May 2013 חבלה, יום ה' 16.5.13, אחה"צ
Tue, 14 May 2013 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ג' 14.5.13, אחה"צ
Mon, 13 May 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.5.13, בוקר
Wed, 8 May 2013 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, עזון, עזון עתמה, יום ד' 8.5.13, בוקר
Tue, 23 Apr 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ג' 23.4.13, אחה"צ
Mon, 22 Apr 2013 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 22.4.13, בוקר
Thu, 18 Apr 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 18.4.13, אחה"צ
Wed, 10 Apr 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 10.4.13, בוקר
Tue, 9 Apr 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ג' 9.4.13, אחה"צ
Mon, 8 Apr 2013 ג'וברה (כפריאת), חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.4.13, בוקר
Tue, 2 Apr 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.4.13, אחה"צ
Thu, 28 Mar 2013 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ה' 28.3.13, בוקר
Thu, 21 Mar 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, אחה"צ
Thu, 21 Mar 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 21.3.13, בוקר
Tue, 19 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Mon, 18 Mar 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.3.13, בוקר
Sun, 10 Mar 2013 הפגנה בכפר חבלה נגד הכיבוש 10.3.2013
Thu, 7 Mar 2013 חבלה, חווארה, זעתרה, עזון עתמה, הפגנה במסוף אורנית, יום ה' 7.3.2013 אחה"צ
Mon, 4 Mar 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.3.13, בוקר
Mon, 25 Feb 2013 מסוף אורנית, עזון עתמה, עזון, חבלה, יום שני 25.2.13 , אחר הצהרים
Tue, 19 Feb 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עזון, עזון עתמה
Mon, 18 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 18.2.13, בוקר
Tue, 12 Feb 2013 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ג' 12.2.13, אחה"צ
Mon, 11 Feb 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 11.2.13, בוקר
Sun, 10 Feb 2013 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 10.2.13, בוקר
Thu, 7 Feb 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, יום ה' 7.2.13, אחה"צ
Mon, 4 Feb 2013 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 4.2.13, בוקר
Thu, 31 Jan 2013 חבלה, עזון עתמה, יום ה' 31.1.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 ג'יוס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 30.1.13, אחה"צ
Tue, 29 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.1.13, אחה"צ
Mon, 28 Jan 2013 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 28.1.13, בוקר
Thu, 24 Jan 2013 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.1.13, אחה"צ
Tue, 22 Jan 2013 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.1.13, אחה"צ
Mon, 21 Jan 2013 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 21.1.13, בוקר
Mon, 21 Jan 2013 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 21.1.13, בוקר
Mon, 14 Jan 2013 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 14.1.13, בוקר
Thu, 10 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 10.1.13, אחה"צ
Thu, 3 Jan 2013 חבלה, עזון עתמה, ערב אל ראמדין יום ה' 3.1.13, בוקר
Tue, 1 Jan 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, כפל חארת', עזון עתמה, יום ג' 1.1.13, אחה"צ
Mon, 31 Dec 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 31.12.12, בוקר
Thu, 27 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, צומת ג'ית, יום ה' 27.12.12, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
Tue, 25 Dec 2012 חבלה, כפר לאקף, מעבר שומרון, ערב אל רמאדין, עזון, עזון עתמה, יום ג' 25.12.12, אחה"צ
Tue, 18 Dec 2012 חבלה, חווארה, מאדמה, עזון עתמה, יום ג' 18.12.12, אחה"צ
Mon, 17 Dec 2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 17.12.12, בוקר
Thu, 13 Dec 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 13.12.12, אחה"צ
Wed, 12 Dec 2012 בורין (יצהר), ג'יוס, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון, יום ד' 12.12.12, אחה"צ
Tue, 11 Dec 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 11.12.12, אחה"צ
Mon, 10 Dec 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 10.12.12, בוקר
Wed, 5 Dec 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 5.12.12, בוקר
Tue, 4 Dec 2012 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ג' 4.12.12, אחה"צ
Mon, 3 Dec 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Thu, 29 Nov 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 29.11.12, אחה"צ
Tue, 27 Nov 2012 חבלה, מעבר שומרון, עזון, עזון עתמה, יום ג' 27.11.12, אחה"צ
Mon, 26 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 26.11.12, בוקר
Tue, 20 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 20.11.12, אחה"צ
Mon, 19 Nov 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 19.11.12, בוקר
Wed, 7 Nov 2012 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ד' 7.11.12, בוקר
Tue, 6 Nov 2012 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 6.11.12, אחה"צ
Thu, 1 Nov 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 1.11.12, אחה"צ
Wed, 31 Oct 2012 יום ד' ג'יוס, חבלה, 31.10.12, בוקר
Tue, 30 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 30.10.12, אחה"צ
Mon, 29 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 29.10.12, בוקר
Mon, 29 Oct 2012 חבלה, יום ב' 29.10.12, בוקר
Tue, 23 Oct 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
Tue, 23 Oct 2012 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, ענבתא, יום ג' 23.10.12, אחה"צ
Mon, 22 Oct 2012 עזון עתמה, יום ב' 22.10.12, בוקר
Wed, 17 Oct 2012 א-ראס, בית איבא, ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ד' 17.10.12, בוקר
Mon, 15 Oct 2012 חבלה, עזון עתמה, פלאמיה, שבי שומרון, יום ב' 15.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזבת טביב יום ג' 9.10.12, אחה"צ
Mon, 8 Oct 2012 חבלה, מעבר אליהו, שער תאני, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 8.10.12, בוקר
Wed, 3 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפל חארת', עזון, עזון עתמה, יום ד' 3.10.12, בוקר
Tue, 2 Oct 2012 חבלה, עזון, יום ג' 2.10.12, אחה"צ
Tue, 25 Sep 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ג' 25.9.12, אחה"צ
Thu, 20 Sep 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 20.9.12, אחה"צ
Tue, 11 Sep 2012 חבלה, עיזבת טביב יום ג' 11.9.12, אחה"צ
Mon, 10 Sep 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 10.9.12, בוקר
Wed, 5 Sep 2012 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, ענבתא, יום ד' 5.9.12, בוקר
Mon, 3 Sep 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.9.12, בוקר
Wed, 29 Aug 2012 ג'יוס, חבלה, עזון עתמה, יום ד' 29.8.12, בוקר
Tue, 28 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, כפר ג'מאל, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 28.8.12, אחה"צ
Mon, 27 Aug 2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 27.8.12, בוקר
Tue, 14 Aug 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ערב א-רמאדין, יום ג' 14.8.12, אחה"צ
Wed, 8 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ד' 8.8.12, בוקר
Tue, 31 Jul 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 31.7.12, אחה"צ
Mon, 30 Jul 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 30.7.12, בוקר
Mon, 23 Jul 2012 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 23.7.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 16.7.12, בוקר
Thu, 12 Jul 2012 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 12.7.12, אחה"צ
Wed, 11 Jul 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 11.7.12, בוקר
Mon, 9 Jul 2012 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ב' 9.7.12, בוקר
Mon, 2 Jul 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 2.7.12, בוקר
Tue, 19 Jun 2012 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, פלאמיה, יום ג' 19.6.12, אחה"צ
Mon, 18 Jun 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 18.6.12, בוקר
Mon, 18 Jun 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ב' 18.6.12, אחה"צ
Mon, 11 Jun 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 11.6.12, בוקר
Tue, 5 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה,קבלאן, יום ג' 5.6.12, אחה"צ
Mon, 4 Jun 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, אחה"צ
Mon, 4 Jun 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 4.6.12, בוקר
Thu, 31 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 31.5.12, אחה"צ
Wed, 30 May 2012 חבלה, עזון עתמה, יום ד' 30.5.12, בוקר
Mon, 28 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, צומת ג'ית, יום ב' 28.5.12, בוקר
Thu, 24 May 2012 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.5.12, אחה"צ
Wed, 23 May 2012 חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 23.5.12, בוקר
Mon, 21 May 2012 ג'יוס, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 21.5.12, בוקר
Thu, 10 May 2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ה' 10.5.12, אחה"צ
Sun, 6 May 2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 6.5.12, בוקר
Mon, 30 Apr 2012 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 30.4.12, בוקר
Wed, 25 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ד' 25.4.12, אחה"צ
Mon, 23 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, יום ב' 23.4.12, בוקר
Sun, 22 Apr 2012 חבלה, מעבר אליהו, יום א' 22.4.12, אחה"צ
Mon, 16 Apr 2012 חבלה, יום ב' 16.4.12, אחה"צ
Wed, 4 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, יום ד' 4.4.12, אחה"צ
Tue, 3 Apr 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 3.4.12, בוקר
Mon, 26 Mar 2012 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 26.3.12, בוקר
Thu, 22 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ה' 22.3.12, בוקר
Wed, 14 Mar 2012 חבלה, יום ד' 14.3.12, בוקר
Wed, 14 Mar 2012 אל פונדוק, ג'יוס, זעתרה/תפוח, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, נבי אליאס, עזון,ערב אר ראמין, יום ד' 14.3.12, אחה"צ
Tue, 13 Mar 2012 חבלה, עזון עתמה, עיזבת טביב, קלקיליה, יום ג' 13.3.12, אחה"צ
Mon, 12 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ענבתא, פלאמיה, יום ב' 12.3.12, בוקר
Thu, 8 Mar 2012 ג'יוס, חבלה, פלאמיה, יום ה' 8.3.12, בוקר
Sun, 4 Mar 2012 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 4.3.12, אחה"צ
Wed, 29 Feb 2012 חבלה, ערב אר ראמדין, עזבת טאביב, פאלמיה 29.2.2012 אחה"צ
Mon, 27 Feb 2012 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 27.2.12, בוקר
Mon, 20 Feb 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 20.2.12, בוקר
Mon, 13 Feb 2012 ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.2.12, בוקר
Sun, 12 Feb 2012 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 12.2.12, אחה"צ
Tue, 31 Jan 2012 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 31.1.12, אחה"צ
Mon, 30 Jan 2012 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, פלאמיה, יום ב' 30.1.12, בוקר
Wed, 25 Jan 2012 חבלה, מעבר אייל, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
Wed, 25 Jan 2012 חבלה, מעבר אייל, כפר זיבאד, יום ד' 25.1.12, אחה"צ
Mon, 23 Jan 2012 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, ענבתא, יום ב' 23.1.12, בוקר
Thu, 19 Jan 2012 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 19.1.12, אחה"צ
Mon, 16 Jan 2012 פגישה עם ראש המועצה האזורית של הכפרים זיבאד, חבלה, פלאמיה, יום ב' 16.1.12, בוקר
Mon, 9 Jan 2012 ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 9.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 חבלה, מעבר אליהו, ראס א-טירה, יום ד' 4.1.12, אחה"צ
Mon, 2 Jan 2012 חבלה, מועצת הכפרים בזבאד, דרך פונדוק, עזון עתמה, יום ב' 2.1.12, אחה"צ
Tue, 27 Dec 2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 27.12.11, אחה"צ
Sun, 25 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, יום א' 25.12.11, אחה"צ
Thu, 22 Dec 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עוורתא, עזון עתמה, יום ה' 22.12.11, אחה"צ
Wed, 21 Dec 2011 א-ראמין, חבלה, ראס עטיה, יום ד' 21.12.11, אחה"צ
Tue, 13 Dec 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 13.12.11, בוקר
Mon, 12 Dec 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזון, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום ב' 12.12.11, בוקר
Thu, 8 Dec 2011 ברוקין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 8.12.11, אחה"צ
Wed, 7 Dec 2011 חבלה, כפר ת'לת', עזון, ערב א-רמדין, יום ד' 7.12.11, אחה"צ
Mon, 5 Dec 2011 חבלה, כפר ג'מאל, מעבר אליהו, עזון, פלאמיה, יום ב' 5.12.11, בוקר
Tue, 29 Nov 2011 חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 29.11.11, אחה"צ
Mon, 28 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה, יום ב' 28.11.11, אחה"צ
Mon, 28 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ב' 28.11.11, בוקר
Thu, 24 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ה' 24.11.11, אחה"צ
Tue, 22 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
Tue, 22 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום ג' 22.11.11, אחה"צ
Mon, 21 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 21.11.11, בוקר
Tue, 15 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), ג'יוס, חבלה, כפר ג'מאל, פלאמיה, יום ג' 15.11.11, בוקר
Mon, 7 Nov 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 7.11.11, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 חבלה, יום ג' 1.11.11, בוקר
Tue, 1 Nov 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יאסוף, עוורתא
Mon, 31 Oct 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 31.10.11, בוקר
Sun, 30 Oct 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 30.10.11, אחה"צ
Mon, 24 Oct 2011 חבלה, ג'יוס, צומת ג'ית, שופא, אירתח יום ב' 24.10.2011 משמרת צהרים.
Sun, 23 Oct 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 23.10.11, אחה"צ
Tue, 18 Oct 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עורטא, יום ג' 18.10.11, אחה"צ
Tue, 18 Oct 2011 חבלה, חווארה, עוורתא, ביתא, זעתרא יום ג' 18.10.11, בוקר
Sun, 16 Oct 2011 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 16.10.11, אחה"צ
Mon, 10 Oct 2011 חבלה, ג'יוס, דרך סינריא למסחה, בחזרה לאורך הכביש ברקן אלקנה ג'ינספוט , יום שני 10.10.2011 בוקר
Mon, 10 Oct 2011 חבלה, ג'יוס (עזרה במסיק) יום ב' 10.10.2011
Sun, 9 Oct 2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 9.10.11, אחה"צ
Mon, 3 Oct 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ב' 3.10.11, בוקר
Tue, 27 Sep 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, עזון עתמה, יום ג' 27.9.11, אחה"צ
Mon, 26 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 26.9.11, בוקר
Sun, 25 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, קלקיליה, שבי שומרון, יום א' 25.9.11, אחה"צ
Thu, 22 Sep 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 22.9.11, בוקר
Wed, 21 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
Wed, 21 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ד' 21.9.11, אחה"צ
Mon, 19 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו ,מסלול 1,דרך פונדוק לדיר שאראף חזרה דרך ענבתא 19.9.11 בוקר
Tue, 13 Sep 2011 חבלה, פאלמיה, ג'יוס יום ג' 13.9.11, בוקר
Mon, 12 Sep 2011 חבלה, ג'יוס, פלאמיה, יום ב' 12.9.2011 בוקר
Sat, 10 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, שבת 10.9.11, בוקר
Thu, 8 Sep 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), עורטא, עזון עתמה, יום ה' 8.9.11, אחה"צ
Mon, 5 Sep 2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ג'וברה, בית ליד, דיר שאראף, ענבתא 5 ספטמבר 2011
Sun, 4 Sep 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום א' 4.9.11, אחה"צ
Wed, 31 Aug 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, סיור בכפרים, יום ד' 31.8.11, בוקר
Sun, 21 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום א' 21.8.11, אחה"צ
Thu, 18 Aug 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 18.8.11, אחה"צ
Tue, 16 Aug 2011 חבלה, פאלמיה, ג'יוס יום ג' 16.8.11, בוקר
Thu, 11 Aug 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, יום ה' 11.8.11, אחה"צ
Mon, 8 Aug 2011 מחסומי חבלה,פלאמיה וג'וברה וביקור חוזר בכפר נבי אליאס, 8.8.2011
Mon, 1 Aug 2011 חבלה, יום ב' 1.8.11, בוקר
Wed, 27 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ערב ראמאדין אל ג'אנובי, שופא יום ד' 27.7.11, אחה"צ
Tue, 19 Jul 2011 חבלה, יום ג' 19.7.11, בוקר
Sun, 17 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, יום א' 17.7.11, אחה"צ
Thu, 14 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 14.7.11, אחה"צ
Mon, 11 Jul 2011 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 11.7.11, בוקר
Sun, 10 Jul 2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום א' 10.7.11, אחה"צ
Mon, 4 Jul 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ב' 4.7.11, בוקר
Mon, 27 Jun 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 27.6.11, בוקר
Sun, 26 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 26.6.11, אחה"צ
Tue, 21 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 21.6.11, אחה"צ
Mon, 20 Jun 2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 20.6.11, בוקר
Tue, 14 Jun 2011 חבלה, ג'יוס, פלאמה, יום ג' 14.6.11, אחה"צ
Mon, 13 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, צומת ג'ית, יום ב' 13.6.11, בוקר
Sun, 12 Jun 2011 חבלה, קלקיליה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), 12.6.11, אחה"צ
Mon, 6 Jun 2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמייה, דיר שאראף, ענבתא, מעבר תאנים, 6.6.2011 בוקר
Sun, 5 Jun 2011 חבלה, כביש מס' 55, שבי שומרון, דיר שאראף, ג'וברה, ארתאח, יום א', 5.6.11, אחה"צ
Thu, 2 Jun 2011 חבלה, ג'יוס, מעבר אליהו, עזבת טאביב יום ה' 2.6.11, אחה"צ
Wed, 1 Jun 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'יוס, חבלה, מעבר אליהו, עזבת טאביב, ענבתא, יום ד' 1.6.11, אחה"צ
Tue, 31 May 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 31.5.11, אחה"צ
Mon, 30 May 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עיזבת טאביב, יום ב' 30.5.11, אחה"צ
Mon, 30 May 2011 חבלה, עיזבת טאביב, פלאמיה וסיור כבישים 30.5.11 בוקר
Sun, 29 May 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 29.5.11, בוקר
Tue, 24 May 2011 חבלה, עיזבת טביב, חווארה, יום ג' 24.5.11, אחה"צ
Mon, 23 May 2011 חבלה, קלקיליה, פלאמיה, עיזבת טאביב
Sun, 22 May 2011 הקו הירוק, חבלה, בית איבא, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, אירתאח (שער אפרים), יום א', 22.5.11, אחה"צ
Thu, 19 May 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, יום ה' 19.5.11, אחה"צ
Wed, 18 May 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ד' 18.5.11, בוקר
Wed, 18 May 2011 חבלה, עסלה, יום ד' 18.5.11, בוקר
Tue, 17 May 2011 סיור בכפרים ושערים חקלאיים - ג'וברה (כפריאת), חבלה, יום ג' 17.5.11, בוקר
Sun, 15 May 2011 חבלה, עזון, קלקיליה, יום א' 15.5.11, אחה"צ
Sun, 15 May 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום א' 15.5.11, בוקר
Wed, 11 May 2011 חבלה, מעבר אליהו, פאלמיה יום ד' 11.5.11, בוקר
Mon, 9 May 2011 חבלה, קלקיליה, עיזבת טאביב, פלאמיה, שבי שומרון
Sun, 8 May 2011 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 8.5.11, אחה"צ
Sat, 7 May 2011 חבלה, שבת 7.5.11, אחה"צ
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Sat, 7 May 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, חמרה (בקעות), מעלה אפרים, עורטא, שבת 7.5.11, בוקר
Thu, 5 May 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 5.5.11, אחה"צ
Wed, 4 May 2011 חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 4.5.11, בוקר
Wed, 4 May 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום ד' 4.5.11, אחה"צ
Tue, 3 May 2011 חבלה, ג'יוס, פלמיה, כפר ג'מאל יום ג' 3.5.11, בוקר
Sun, 1 May 2011 חבלה, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום א' 1.5.11, בוקר
Sat, 30 Apr 2011 חבלה, שבת 30.4.11, אחה"צ
Thu, 28 Apr 2011 חבלה, סיור בכפרים יום ה' 28.4.11, אחה"צ
Wed, 27 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ד' 27.4.11, אחה"צ
Wed, 20 Apr 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון, יום ד' 20.4.11, אחה"צ
Sun, 17 Apr 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, אירתאח (שער אפרים)
Wed, 13 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 13.4.11, אחה"צ
Tue, 12 Apr 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, עזון, ענבתא, יום ג' 12.4.11, אחה"צ
Mon, 11 Apr 2011 חבלה,פלאמיה וכפרים עד שבי שומרון 11.4.11 בוקר
Thu, 7 Apr 2011 בורין (יצהר), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 7.4.11, אחה"צ
Tue, 5 Apr 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 5.4.11, אחה"צ
Wed, 30 Mar 2011 בית פוריכ, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עורטא, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ד' 30.3.11, אחה"צ
Wed, 30 Mar 2011 חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום ד' 30.3.11, בוקר
Tue, 29 Mar 2011 חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 29.3.11, אחה"צ
Thu, 24 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, עזון עתמה, צומת ג'ית, יום ה' 24.3.11, אחה"צ
Wed, 23 Mar 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 23.3.11, אחה"צ
Tue, 22 Mar 2011 בית פוריכ, חבלה, עוצר בעורטא, יום ג' 22.3.11, אחה"צ
Mon, 21 Mar 2011 מחסום חבלה, מחסום פלאמיה, כפר ג'מאל, יום א' 21.3.2011 בוקר
Wed, 16 Mar 2011 חבלה, חווארה, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ד' 16.3.11, אחה"צ
Tue, 15 Mar 2011 חבלה, חווארה, עורטא, יום ג' 15.3.11, אחה"צ
Mon, 14 Mar 2011 שערים חקלאיים חבלה,ג'איוס ופלאמיה,סיור כבישים עד דיר שאראף
Sun, 13 Mar 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, ענבתא, ג'ובארה, ארתאח (שער אפרים)
Sun, 13 Mar 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שאראף, ענבתא, ג'וברה, ארתאח (שער אפרים), יום א', 13.3.11, אחה"צ
Thu, 10 Mar 2011 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר שומרון, עזון עתמה, יום ה' 10.3.11, אחה"צ
Sun, 6 Mar 2011 חבלה, מעבר אליהו, פלאמיה, ענבתא, שופה, ג'וברה, מעבר תאנים
Mon, 28 Feb 2011 חבלה, שעיר ג'יוס צפון, שער פלאמיה
Thu, 24 Feb 2011 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, צומת ג'ית, יום ה' 24.2.11, אחה"צ
Mon, 21 Feb 2011 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, צומת ג'ית, שער פלאמיה יום ב' 21.2.11, בוקר
Sun, 20 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, יום א' 20.2.11, אחה"צ
Mon, 14 Feb 2011 שערים חקלאים חבלה, פלאמיה ונסיעה דרך כפרים לכפר פונדוק, צומת ג'ית,ענבתא
Sun, 13 Feb 2011 חבלה ג'יוס ופלאמיה
Sun, 13 Feb 2011 שערים חקלאיים
Thu, 10 Feb 2011 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, צומת ג'ית, יום ה' 10.2.11, אחה"צ
Mon, 7 Feb 2011 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 7.2.11, בוקר
Sun, 6 Feb 2011 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום א' 6.2.11, אחה"צ
Tue, 1 Feb 2011 חבלה, עזון עתמה, יום ג' 1.2.11, אחה"צ
Tue, 1 Feb 2011 אייל, צופין, 'מעבר' אליהו, חבלה, יום ג', 1.2.2011, מוקדם בבוקר
Mon, 31 Jan 2011 חבלה, ג'יוס, פלמיה , 31.1.2011
Mon, 31 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 31.1.11, אחה"צ
Thu, 27 Jan 2011 ארתאח (שער אפרים), בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ה' 27.1.11, אחה"צ
Mon, 24 Jan 2011 מעברים חקלאים חבלה,ג'איוס ופלאמיה ופגישה עם ראש הכפר נבי אליאס בנושא הקרקעות
Sun, 23 Jan 2011 חבלה, כביש מס' 55, דיר שארף, שער אליהו
Wed, 19 Jan 2011 חבלה, עזון, ברוקין,א-דיק, חארס יום ד' 19.1.11, אחה"צ
Wed, 12 Jan 2011 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ד' 12.1.11, בוקר
Tue, 11 Jan 2011 חבלה, חווארה, יום ג' 11.1.11, בוקר
Mon, 10 Jan 2011 חבלה, קלקיליה, נבי אליאס, יום ב' 10.1.11, בוקר
Sun, 9 Jan 2011 ג'וברה, ענבתא, כביש מס' 55, שער 109, שער 1393 (חבלה)
Wed, 5 Jan 2011 חבלה, חווארה, זיתא ג'מעין, כיף אלחארס,
Mon, 3 Jan 2011 שערים חקלאיים חבלה, ג'יוס ופלאמיה
Wed, 29 Dec 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עזון עתמה, קלקיליה, יום ד' 29.12.10, אחה"צ
Tue, 28 Dec 2010 יום ג' 28.12.10, בוקר
Mon, 27 Dec 2010 שערים חקלאיים חבלה, ג'איוס פלאמיה ונסיעה דרך הכפרים סאפארין ובית ליד לדיר שאראף
Mon, 27 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 27.12.10, אחה"צ
Sun, 26 Dec 2010 אזור קלקיליה , שכם
Wed, 15 Dec 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 15.12.10, בוקר
Mon, 13 Dec 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ב' 13.12.10, בוקר
Tue, 7 Dec 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, צומת ג'ית, קלקיליה, יום ג' 7.12.10, אחה"צ
Tue, 30 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חבלה, יום ג' 30.11.10, אחה"צ
Mon, 29 Nov 2010 חבלה, יום ב' 29.11.10, בוקר
Sat, 27 Nov 2010 שערים חקלאים חבלה, ג'יוס פלאמיה ונסיעה דרך הכפרים סאפארין ובית ליד לדיר שאראף
Tue, 23 Nov 2010 מחסומי מרחב התפר: משער חקלאי חבלה ופלמייה עד ענבתא, ג'ברה ומחסום קצה ארתאח
Mon, 22 Nov 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 22.11.10, בוקר
Tue, 16 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ג' 16.11.10, אחה"צ
Mon, 15 Nov 2010 מעבר חקלאי חבלה,מעבר חקלאי פלאמיה,דיר שארף, שער אפרים ( ארתאח) 15.11.10 בוקר
Sun, 14 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אייל, יום א' 14.11.10, אחה"צ
Wed, 10 Nov 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 10.11.10, בוקר
Wed, 10 Nov 2010 זעתרה (צומת תפוח), חווארה, יום ד' 10.11.10, אחה"צ
Tue, 9 Nov 2010 חבלה, מעבר אייל, קלקיליה, יום ג' 9.11.10, אחה"צ
Mon, 8 Nov 2010 מעבר חקלאי חבלה, עזון עתמה ,בוקר 8.11.10
Sun, 7 Nov 2010 ארתאח, ג'ברה, אייל, חבלה, יום א', 7.11.10, שחר-בוקר
Sun, 7 Nov 2010 חבלה, ג'יוס, כפר ג'מאל, יום ראשון 7.11 צהרים.
Wed, 3 Nov 2010 חבלה, חווארה, יום ד' 3.11.10, אחה"צ
Mon, 1 Nov 2010 ביקור בג'יוס
Mon, 1 Nov 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, צומת ג'ית, יום ב' 1.11.10, בוקר
Sun, 31 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 31.10.10, אחה"צ
Thu, 28 Oct 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, עזון, יום ה' 28.10.10, אחה"צ
Wed, 27 Oct 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, יום ד' 27.10.10, בוקר
Tue, 26 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ג' 26.10.10, אחה"צ
Mon, 25 Oct 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, קלקיליה, יום ב' 25.10.10, בוקר
Mon, 25 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, יום ב' 25.10.10, אחה"צ
Wed, 20 Oct 2010 חבלה, עזון, יום ד' 20.10.10, בוקר
Tue, 19 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, שבי שומרון, יום ג' 19.10.10, בוקר
Mon, 18 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ב' 18.10.10, אחה"צ
Mon, 18 Oct 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 18.10.10, בוקר
Sun, 17 Oct 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, יום א' 17.10.10, אחה"צ
Wed, 13 Oct 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ד' 13.10.10, בוקר
Mon, 11 Oct 2010 חבלה, יום ב' 11.10.10, בוקר
Thu, 7 Oct 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, עזון, ענבתא, יום ה' 7.10.10, אחה"צ
Tue, 5 Oct 2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 5.10.10, בוקר
Tue, 5 Oct 2010 בית פוריכ, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עורטא, שבי שומרון, יום ג' 5.10.10, אחה"צ
Mon, 4 Oct 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 4.10.10, בוקר
Sun, 26 Sep 2010 חבלה, יום א' 26.9.10, אחה"צ
Sun, 26 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 26.9.10, בוקר
Tue, 21 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, אחה"צ
Tue, 21 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ג' 21.9.10, בוקר
Mon, 20 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, יום ב' 20.9.10, בוקר
Sun, 19 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום א' 19.9.10, אחה"צ
Thu, 16 Sep 2010 בורין (יצהר), ג'ית, חבלה, חווארה, יום ה' 16.9.10, אחה"צ
Wed, 15 Sep 2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, יום ד' 15.9.10, בוקר
Wed, 15 Sep 2010 חבלה, חווארה, עזון, יום ד' 15.9.10, אחה"צ
Mon, 13 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ב' 13.9.10, בוקר
Sun, 12 Sep 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, שבי שומרון, יום א' 12.9.10, אחה"צ
Sun, 12 Sep 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 12.9.10, בוקר
Sat, 11 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר שומרון, עזון עתמה
Mon, 6 Sep 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 6.9.10, אחה"צ
Mon, 6 Sep 2010 חבלה, שבי שומרון, יום ב' 6.9.10, בוקר
Mon, 6 Sep 2010 חבלה, שבי שומרון, יום ב' 6.9.10, בוקר
Wed, 1 Sep 2010 ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 1.9.10, אחה"צ
Wed, 1 Sep 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ד' 1.9.10, בוקר
Mon, 30 Aug 2010 חבלה, מעלה אפרים, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
Mon, 30 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, יום ב' 30.8.10, אחה"צ
Sun, 29 Aug 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 29.8.10, בוקר
Wed, 25 Aug 2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, יום ד' 25.8.10, אחה"צ
Mon, 23 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ב' 23.8.10, בוקר
Wed, 18 Aug 2010 א-ראס, ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 18.8.10, בוקר
Wed, 18 Aug 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, צומת ג'ית, שבי שומרון, יום ד' 18.8.10, אחה"צ
Sun, 15 Aug 2010 א-ראס, ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, שער הילדים (שער חקלאי 753), יום א' 15.8.10, בוקר
Wed, 11 Aug 2010 חבלה, עזון, יום ד' 11.8.10, אחה"צ
Sun, 8 Aug 2010 ג'ית, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה, שער שומרון (קאסם), יום א' 8.8.10, בוקר
Thu, 5 Aug 2010 חבלה, מעבר אייל, יום ה' 5.8.10, אחה"צ
Thu, 5 Aug 2010 חבלה, ענבתא, יום ה' 5.8.10, בוקר
Wed, 4 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 4.8.10, בוקר
Mon, 2 Aug 2010 חבלה, עזון עתמה, יום ב' 2.8.10, בוקר
Mon, 2 Aug 2010 חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 2.8.10, בוקר
Thu, 29 Jul 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 29.7.10, אחה"צ
Wed, 28 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ד' 28.7.10, אחה"צ
Mon, 26 Jul 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, שבי שומרון, יום ב' 26.7.10, בוקר
Mon, 19 Jul 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, יום ב' 19.7.10, בוקר
Sun, 18 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום א' 18.7.10, בוקר
Thu, 15 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ה' 15.7.10, אחה"צ
Wed, 14 Jul 2010 חבלה, יום ד' 14.7.10, בוקר
Mon, 12 Jul 2010 בית איבא, ג'ית, חבלה, עזון, ענבתא, יום ב' 12.7.10, בוקר
Sun, 11 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, חווארה, עורטא, עזון, ענבתא, יום א' 11.7.10, בוקר
Thu, 8 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), בית איבא, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 8.7.10, אחה"צ
Wed, 7 Jul 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, יום ד' 7.7.10, בוקר
Mon, 5 Jul 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 5.7.10, בוקר
Mon, 28 Jun 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, יום ב' 28.6.10, בוקר
Mon, 28 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
Mon, 28 Jun 2010 בורין (יצהר), חבלה, חווארה, יום ב' 28.6.10, אחה"צ
Sun, 27 Jun 2010 בית פוריכ, ג'ית, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום א' 27.6.10, בוקר
Thu, 24 Jun 2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ה' 24.6.10, אחה"צ
Mon, 21 Jun 2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ב' 21.6.10, אחה"צ
Mon, 14 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, עורטא, יום ב' 14.6.10, אחה"צ
Mon, 14 Jun 2010 בית איבא, ג'וברה (כפריאת), ג'ית, חבלה, עזון, שער הילדים (שער חקלאי 753), יום ב' 14.6.10, בוקר
Sun, 13 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום א' 13.6.10, בוקר
Sun, 13 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום א' 13.6.10, בוקר
Fri, 11 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ו' 11.6.10, בוקר
Thu, 10 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), בורין (יצהר), זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 10.6.10, אחה"צ
Wed, 9 Jun 2010 ג'ית, חבלה, עזון, Wed 9.6.10, Afternoon
Wed, 9 Jun 2010 דיר בלוט, זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ד' 9.6.10, בוקר
Tue, 8 Jun 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, יום ג' 8.6.10, בוקר
Mon, 7 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ב' 7.6.10, בוקר
Wed, 2 Jun 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, יום ד' 2.6.10, בוקר
Mon, 31 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ב' 31.5.10, אחה"צ
Sun, 30 May 2010 זעתרה (תפוח), חבלה, חווארה, יום א' 30.5.10, בוקר
Thu, 27 May 2010 חבלה, עזון, ראס עטיה, יום ה' 27.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 24.5.10, אחה"צ
Mon, 24 May 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, יום ב' 24.5.10, בוקר
Wed, 19 May 2010 דיר בלוט, חבלה, מעבר אליהו, קלקיליה, ראס עטיה, יום ד' 19.5.10, אחה"צ
Mon, 17 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 17.5.10, אחה"צ
Mon, 17 May 2010 חבלה, יום ב' 17.5.10, בוקר
Sun, 16 May 2010 ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, יום א' 16.5.10, בוקר
Thu, 13 May 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, יום ה' 13.5.10, אחה"צ
Mon, 10 May 2010 חבלה, עזון, ראס עטיה, יום ב' 10.5.10, בוקר
Sun, 9 May 2010 חבלה, ראס עטיה, יום א' 9.5.10, בוקר
Wed, 5 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 5.5.10, בוקר
Mon, 3 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
Mon, 3 May 2010 חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, אחה"צ
Mon, 3 May 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 3.5.10, בוקר
Sun, 2 May 2010 חבלה, ראס עטיה, יום א' 2.5.10, בוקר
Mon, 26 Apr 2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
Mon, 26 Apr 2010 חבלה, קלקיליה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, אחה"צ
Mon, 26 Apr 2010 חבלה, ראס עטיה, יום ב' 26.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, בוקר
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Mon, 19 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 19.4.10, אחה"צ
Sat, 17 Apr 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, שבי שומרון, יום ש' 17.4.10, אחה"צ
Mon, 12 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 12.4.10, בוקר
Wed, 7 Apr 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 7.4.10, בוקר
Tue, 6 Apr 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ראס עטיה, יום ג' 6.4.10, בוקר
Mon, 5 Apr 2010 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, שבי שומרון, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Mon, 5 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ראס עטיה, יום ב' 5.4.10, אחה"צ
Sun, 4 Apr 2010 חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 4.4.10, אחה"צ
Sun, 28 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 28.3.10, אחה"צ
Mon, 22 Mar 2010 ג'ית, חבלה, מעבר אליהו, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 22.3.10, בוקר
Tue, 16 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ג' 16.3.10, בוקר
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Mon, 15 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.3.10, אחה"צ
Wed, 10 Mar 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ראס עטיה, יום ד' 10.3.10, בוקר
Tue, 9 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ג' 9.3.10, בוקר
Tue, 2 Mar 2010 חבלה, מעבר אליהו, עזון, עזון עתמה, יום ג' 2.3.10, בוקר
Wed, 24 Feb 2010 חבלה, חווארה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ד' 24.2.10, בוקר
Thu, 18 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 18.2.10, אחה"צ
Mon, 15 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ב' 15.2.10, בוקר
Mon, 15 Feb 2010 חבלה, מעבר אליהו, יום ב' 15.2.10, בוקר
Sun, 14 Feb 2010 ג'וברה (כפריאת), חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום א' 14.2.10, אחה"צ
Fri, 12 Feb 2010 חבלה, עזון, עזון עתמה, יום ו' 12.2.10, בוקר
Thu, 11 Feb 2010 חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ה' 11.2.10, אחה"צ
Mon, 8 Feb 2010 דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 8.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום א' 7.2.10, בוקר
Sun, 7 Feb 2010 ארתאח (שער אפרים), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, קלקיליה, ראס עטיה, שבי שומרון, יום א' 7.2.10, אחה"צ
Mon, 1 Feb 2010 חבלה, מעבר תאנים, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 1.2.10, בוקר
Thu, 28 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, ענבתא, יום ה' 28.1.10, אחה"צ
Mon, 25 Jan 2010 ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, מעבר אליהו, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 25.1.10, בוקר
Fri, 22 Jan 2010 חבלה, עזון עתמה, ראס עטיה, יום ו' 22.1.10, בוקר
Thu, 21 Jan 2010 ארתאח (שער אפרים), דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, יום ה' 21.1.10, אחה"צ
Mon, 28 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אליהו, ראס עטיה, יום ב' 28.12.09, בוקר
Thu, 24 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, מעבר אליהו, יום ה' 24.12.09, אחה"צ
Tue, 15 Dec 2009 ארתאח (שער אפרים), חבלה, מעבר אייל, יום ג' 15.12.09, בוקר
Sun, 29 Nov 2009 ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום א' 29.11.09, בוקר
Wed, 18 Nov 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), דיר שאראף (חביות), חבלה, ראס עטיה, יום ד' 18.11.09, אחה"צ
Mon, 16 Nov 2009 חבלה, מעבר אליהו, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ב' 16.11.09, בוקר
Thu, 5 Nov 2009 חבלה, עזון, ענבתא, ראס עטיה, יום ה' 5.11.09, בוקר
Sat, 28 Feb 2009 ארתאח (שער אפרים), ג'וברה (כפריאת), ג'ית, דיר שאראף (חביות), חבלה, ענבתא, ראס עטיה, יום ש' 28.2.09, בוקר