חארס | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

חארס

Fri, 21 Aug 2020 ואדי נחל קאנה - נוף פסטורלי למראית עין
Fri, 7 Aug 2020 שישי, הפגנה בחרס, נגד גזל ועקירת עצי זית
Fri, 3 Jul 2020 חארס - הפגנות מחאה בימי ששי על התנכלויות מתנחלים וגדיעת עצי זית
Mon, 10 Feb 2020 פגישה בחארס לקידום המעקב אחרי הטרור היהודי
Sun, 24 Mar 2019 חארס - לבעלי העסקים אין אפשרות לפרוק סחורה ולבעלי הבתים נחסמה הדרך לביתם.
Sun, 9 Sep 2018 מחסום אריאל, ערב ראש השנה
Wed, 6 Jun 2018 כפל חארס, חארס - סיור שסופו פינוי בליווי צבאי
Wed, 3 May 2017 ביקור בכפרים חארס וזאוויה. לא לחזור על תקדים מערת המכפלה  
Wed, 29 Mar 2017 ההתנחלויות מונעות גישה אל אתרי עתיקות פלסטיניים - אתר אל בוראק
Sun, 5 Mar 2017 בקעת הירדן: מתנחלים חמושים ממשיכים לתקוף באלימות את הרועים הפלסטינים
Wed, 4 Jan 2017 חארס, נבי סאלח
Wed, 7 Sep 2016 חארס, חווארה
Mon, 9 May 2016 חארס, כפל חארת'
Thu, 18 Feb 2016 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, נבי אליאס, עוורתא, עזון
Thu, 31 Dec 2015 בורין (יצהר), בית פוריכ, חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, עזבת אלטביב, עזון, צומת ג'ית
Thu, 24 Dec 2015 בית פוריכ, חארס, חווארה, מאדאמא, עוורתא, עזון
Thu, 19 Nov 2015 בית פוריכ, חארס, חבלה, עזון, צומת ג'ית
Wed, 21 Oct 2015 חארס, חווארה
Thu, 6 Aug 2015 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עוורתא
Wed, 29 Jul 2015 אימתין, ג'ינסאפוט, ג'ית, חארס, חבלה
Thu, 19 Mar 2015 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון
Thu, 12 Mar 2015 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, מעבר שומרון
Mon, 19 Jan 2015 ברוקין, דיר בלוט, חארס, כפל חארת', עזון עתמה, קירה
Wed, 31 Dec 2014 סיור בכפרים דיר איסתיא, חארס, כפל חארת'
Thu, 25 Dec 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Mon, 1 Dec 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חארס
Thu, 27 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון עתמה
Thu, 13 Nov 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Thu, 23 Oct 2014 ג'ינסאפוט, זיתא/ג'מעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפר יאנון, עזון עתמה
Thu, 2 Oct 2014 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזון, עזון עתמה
Mon, 29 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חארס, עזון עתמה
Mon, 22 Sep 2014 ג'וריש, זעתרה (צומת תפוח), חארס
Tue, 24 Jun 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', קירה
Sun, 22 Jun 2014 חארס
Tue, 10 Jun 2014 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', קירה
Tue, 3 Jun 2014 חארס, חווארה
Tue, 13 May 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, מרדא
Thu, 1 May 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה
Tue, 29 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Tue, 22 Apr 2014 חארס, בידיא, חג'ה
Tue, 1 Apr 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס
Tue, 25 Mar 2014 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפר ת'לת', עינאבוס, קירה
Wed, 12 Mar 2014 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', נבי אליאס, צומת ג'ית
Tue, 11 Mar 2014 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס
Tue, 4 Mar 2014 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ
Tue, 25 Feb 2014 ג'ית, חארס
Tue, 18 Feb 2014 חארס, קראוות בני חסאן, בידיא, מסחה
Tue, 11 Feb 2014 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת'
Tue, 21 Jan 2014 חארס
Tue, 14 Jan 2014 ברוקין, דיר בלוט, חארס, כפר א-דיכ
Tue, 31 Dec 2013 דיר בלוט, חארס, כפר א-דיכ
Thu, 26 Dec 2013 בורין (יצהר), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, עזבת אלטביב, עזון, עזון עתמה, צומת ג'ית
Tue, 24 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Tue, 17 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה
Tue, 10 Dec 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, קירה
Tue, 3 Dec 2013 בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עזון
Tue, 26 Nov 2013 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה יום ג' 26.11.13 בוקר
Mon, 11 Nov 2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, קירה, יום ב' 11.11.13, בוקר
Sun, 10 Nov 2013 בית פוריכ, ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום א' 10.11.13, בוקר
Tue, 22 Oct 2013 חארס, עג'ה יום ג' 22.10.13, בוקר
Mon, 23 Sep 2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, עזון עתמה, קירה, יום ב' 23.9.13, בוקר
Wed, 11 Sep 2013 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, עזון עתמה, יום ד' 11.9.13, בוקר
Tue, 6 Aug 2013 חארס, כפל חארת', יום ג' 6.8.13, בוקר
Wed, 26 Jun 2013 חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 26.6.13, בוקר
Mon, 24 Jun 2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, קירה, יום ב' 24.6.13, בוקר
Tue, 18 Jun 2013 חארס, עזון יום ג' 18.6.13, בוקר
Mon, 10 Jun 2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, קירה, יום ב' 10.6.13, בוקר
Wed, 17 Apr 2013 חארס, כפל חארת', קירה, יום ד' 17.4.13, בוקר
Sun, 14 Apr 2013 בית פוריכ, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, יום א' 14.4.13, בוקר
Wed, 10 Apr 2013 חארס, כפל חארת', קירה, יום ד' 10.4.13, בוקר
Tue, 19 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, מעבר אליהו, יום ג' 19.3.13, אחה"צ
Sun, 17 Mar 2013 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר אליהו, מעבר שומרון, יום א' 17.3.13, בוקר
Wed, 6 Mar 2013 חארס, כפל חארת', קירה, יום ד' 6.3.13, בוקר
Wed, 27 Feb 2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, עזון עתמה, קירה, יום ד' 27.2.13, בוקר
Wed, 20 Feb 2013 חארס, כפל חארת', קירה, יום ד' 20.2.13, בוקר
Wed, 13 Feb 2013 חארס, כפל חארת', קירה, יום ד' 13.2.13, בוקר
Tue, 5 Feb 2013 בורין (יצהר), זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, פונדוק, קירה יום ג' 5.2.13, בוקר
Wed, 30 Jan 2013 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עינאבוס, קירה, יום ד' 30.1.13, בוקר
Tue, 22 Jan 2013 בורין (יצהר), ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 22.1.13, בוקר
Wed, 16 Jan 2013 חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, קירה, יום ד' 16.1.13, בוקר
Tue, 15 Jan 2013 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, יום ג' 15.1.13, בוקר
Wed, 2 Jan 2013 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, קירה, יום ד' 2.1.13, בוקר
Mon, 31 Dec 2012 זיתא, חארס, כפל חארת', קירה, יום ב' 31.12.12, בוקר
Wed, 26 Dec 2012 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 26.12.12, בוקר
Tue, 25 Dec 2012 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, צומת תפוח יום ג' 25.12.12, בוקר
Wed, 19 Dec 2012 ג'מאעין, חארס, קירה, יום ד' 19.12.12, בוקר
Tue, 18 Dec 2012 פעילות עם נשים בחארס, ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, יום ג' 18.12.12, בוקר
Tue, 11 Dec 2012 בית פוריכ, חארס - פעילות עם נשים, חווארה, יום ד' 11.12.12, בוקר
Tue, 4 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 4.12.12, בוקר
Mon, 3 Dec 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ב' 3.12.12, בוקר
Tue, 27 Nov 2012 דוח סיור בכפרים - בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 27.11.12, בוקר
Wed, 14 Nov 2012 חארס, חווארה, יום ד' 14.11.12, בוקר
Thu, 8 Nov 2012 הריסות בתים בכפר חארס יום ה' 811.2012
Tue, 30 Oct 2012 חארס, כפר א-דיכ, יום ג' 30.10.12, בוקר
Tue, 9 Oct 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', עזון עתמה, קירה, יום ג' 9.10.12, אחה"צ
Wed, 3 Oct 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, כפל חארת', עזון, עזון עתמה, יום ד' 3.10.12, בוקר
Mon, 1 Oct 2012 פעילות עם נשים - ג'מאעין, חארס, קירה, יום ב' 1.10.12, בוקר
Mon, 24 Sep 2012 חארס, כפל חארת', קירה, יום ב' 24.9.12, בוקר
Mon, 10 Sep 2012 פעילות עם נשים בכפר קירא וסיור בכפרים 10.9.2012
Wed, 5 Sep 2012 דיר שאראף (חביות), זעתרה (צומת תפוח), חארס, חבלה, חווארה, ענבתא, יום ד' 5.9.12, בוקר
Tue, 4 Sep 2012 חארס, כפר א-דיכ, יום ג' 4.9.12, בוקר
Wed, 29 Aug 2012 בורין (יצהר), ג'מאעין, זיתא, זעתרה, חארס, כיפ'ל חארת', עינאבוס, קירה, יום ד' 29.8.12, בוקר
Tue, 28 Aug 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 28.8.12, בוקר
Tue, 7 Aug 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, בידיא יום ג' 7.8.12, בוקר
Tue, 17 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 17.7.12, בוקר
Mon, 16 Jul 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ב' 16.7.12, בוקר
Wed, 11 Jul 2012 חארס, כפל חארת', יום ד' 11.7.12, בוקר
Tue, 3 Jul 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 3.7.12, בוקר
Tue, 12 Jun 2012 בורין (יצהר), ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, קירה, יום ג' 12.6.12, אחה"צ
Wed, 30 May 2012 ג'מאעין, זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, קירה, יום ד' 30.5.12, בוקר
Tue, 29 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ג' 29.5.12, בוקר
Tue, 22 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', יום ג' 22.5.12, בוקר
Tue, 15 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 15.5.12, בוקר
Tue, 8 May 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ג' 8.5.12, בוקר
Wed, 2 May 2012 זיתא, חארס, כפל חארת', קירה, יום ד' 2.5.12, בוקר
Tue, 1 May 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', יום ג' 1.5.12, בוקר
Tue, 24 Apr 2012 חארס, יום ג' 24.4.12, בוקר
Tue, 3 Apr 2012 פעילות בחארס וסיור בכיף אל חארס, קירה, זיתא, ג'מעין , דיר איסטיה יום ג' 3.4.12, בוקר
Tue, 27 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 27.3.12, בוקר
Tue, 20 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 20.3.12, בוקר
Tue, 13 Mar 2012 ג'מאעין, זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', מעבר שומרון, יום ג' 13.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, כפל חארת', מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 5.3.12, בוקר
Mon, 5 Mar 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, מעבר שומרון, עוורתא, יום ב' 5.3.12, בוקר
Tue, 14 Feb 2012 זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 14.2.12, בוקר
Tue, 31 Jan 2012 ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, מעבר שומרון, יום ג' 31.1.12, בוקר
Tue, 24 Jan 2012 ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, עינאבוס, יום ג' 24.1.12, בוקר
Wed, 18 Jan 2012 סיור בכפרים: ברוקין, חארס, כפר א-דיכ, יום ד' 18.1.12, בוקר
Tue, 17 Jan 2012 זיתא, זעתרה (צומת תפוח), חארס, חווארה, יום ג' 17.1.12, בוקר
Wed, 11 Jan 2012 סיור בכפרים: א דיכ ברוקין, חארס, כפל חארת', יום ד' 11.1.12, בוקר
Wed, 4 Jan 2012 א-דיק, ברוקין, חארס, יום ד' 4.1.12, בוקר
Wed, 14 Dec 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 14.12.11, בוקר
חארס
Sun, 4 Dec 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום א' 4.12.11, בוקר
Wed, 30 Nov 2011 חארס, מעבר אליהו, עזון עתמה, יום ד' 30.11.11, בוקר
Mon, 21 Nov 2011 ג'מאעין, זיתא, חארס, חווארה, כפל חארת', עינאבוס, יום ב' 21.11.11, אחה"צ
Thu, 17 Nov 2011 דיר איסתיא, חארס, עזון עתמה, יום ה' 17.11.11, בוקר
Sun, 6 Nov 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום א' 6.11.11, בוקר
Wed, 2 Nov 2011 ברוקין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 2.11.11, בוקר
Sun, 30 Oct 2011 ג'מאעין, חארס, חווארה, כפל חארת', קירה, יום א' 30.10.11, בוקר
Wed, 26 Oct 2011 ג'מאעין, חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 26.10.11, בוקר
Wed, 5 Oct 2011 זעתרה (צומת תפוח), חארס, כפל חארת', כפר א-דיכ, יום ד' 5.10.11, בוקר
Tue, 9 Nov 2010 ג'מאעין, זיתא, חארס, כפל חארת', יום ג' 9.11.10, אחה"צ
Tue, 28 Sep 2010 ג'מאעין, חארס, כפל חארת', עינאבוס, קירה, יום ג' 28.9.10, בוקר