ואלג'ה | Machsomwatch
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ואלג'ה